O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-681 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ SAUGUMO POLICIJOS VILNIAUS APYGARDOS FONDĄ NR. R-681

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybės saugumo policijos Vilniaus apygarda (1941 m. birželio mėn.–1941 m. rugpjūčio mėn.)

Lietuvių saugumo policijos Vilniaus apygarda (Litauische Sicherheitspolizei Bezirk Wilna) (1941 m. rugpjūčio mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valstybės saugumo policijos Vilniaus apygarda atnaujino veiklą 1941 m. birželio mėn.1Įstaiga taip pat buvo vadinama Lietuvių pagalbinės valstybės saugumo policijos Vilniaus apygarda2, Saugumo policijos Vilniaus apygarda3.

1941 m. rugpjūčio mėn.–1943 m. dokumentuose vyrauja pavadinimas „Lietuvių saugumo policijos Vilniaus apygarda“.4 Pavadinimo pasikeitimų datos ir tikslus įstaigos pavadinimas 1944 m. nenustatyti.

Valstybės saugumo policijos Vilniaus apygarda iki 1941 m. rugpjūčio mėn. buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamentui. Naciams sustabdžius Laikinosios Lietuvos Vyriausybės veiklą, Vilniaus apygarda buvo pavaldi Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam skyriui (Saugumo departamentui), saugumo policijos viršininkui.

Valstybės saugumo policijos Vilniaus apygarda, Lietuvių saugumo policijos Vilniaus apygarda privalėjo vadovautis vokiečių saugumo policijos ir SD įstaigų: Operatyvinio būrio 3/A, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Vilniaus padalinių direktyvomis ir veikė jų kontroliuojama.5

Lietuvių saugumo policijos Vilniaus apygardos veiklos pabaigos 1944 m. tiksli data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybės saugumo policijos Vilniaus apygardos, Lietuvių saugumo policijos Vilniaus apygardos pagrindinis uždavinys nacių okupacijos pradžioje buvo išaiškinti ir suimti komunistus, komjaunuolius ir buvusius sovietų aktyvistus. Vėliau apygardos svarbiausios veiklos kryptys buvo kova su komunistiniu ir lenkų pogrindžiu bei partizanais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS 

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1949 m. buvo įrašytas apyrašas Nr. 1, 5 apskaitos vienetai, 1950 m. – apyrašas Nr. 2, 5 apskaitos vienetai.

1959 m. apskaitos dokumentuose buvo įrašytas apyrašas Nr. 1, 7 apskaitos vienetai ir apyrašas Nr. 2, 29 apskaitos vienetai. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1961 m. ir 1963 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus – 2 kg pabirų, 1966 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 35 apskaitos vienetai.

1995 m. į apyrašą Nr.1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas Nr. 1).

2001 m. iš fondų Nr. R-782 ir Nr. R-756 į fondą Nr. R-681 atkeltos ir į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytos 2 bylos.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas. Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje lietuviškojo Vilniaus skyriaus fondas Nr. R-681 pavadintas „Lietuvių saugumo policijos Vilniaus apygarda“.

1975 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-681 yra 2 apyrašai, 76 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fonde yra Saugumo departamento veiklos bylų, įrašytų į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2. Bylose, įrašytose į apyrašą Nr. 2, yra Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos Vilniaus apygardos, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Saugumo policijos Kauno apygardos Kėdainių rajono ir Krakių punkto veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti policijos tarnautojų ir kitų asmenų pranešimai, agentūrinės žinios apie buvusius sovietų aktyvistus, komunistus, asmenis, bendradarbiavusius su sovietų saugumo tarnybomis, dirbusius milicijoje ir pan., asmenų, įtariamų bendradarbiavus su sovietų saugumu, veiklos tyrimo bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvių pagalbinės valstybės saugumo policijos Vilniaus apygardos viršininko įsakymai, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Pagrindinio Vilniaus skyriaus vado įsakymas dėl lietuvių saugumo policijos tarnautojų dalyvavimo kovoje su partizanais,

Lietuvių saugumo policijos Vilniaus apygardos viršininko raštai vokiečių saugumo policijai dėl lietuvių saugumo policijos tarnautojų apgyvendinimo žydų butuose, dėl lenkų tautybės sargo iškeldinimo už geto ribų,

policijos tarnautojų ir kitų asmenų pranešimai, agentūrinės žinios apie buvusius sovietų aktyvistus, komunistus, komjaunuolius, asmenis, prijautusius sovietų valdžiai, dirbusius milicijoje, pabėgusias iš geto žydes, sovietų saugumo verbuotų asmenų parodymai,

pavedimai suimti asmenis ir atlikti kratas, kratų, tardymų protokolai, suimtų už Dovydo žvaigždės nedėvėjimą, pabėgusių iš geto žydų, kitų asmenų kvotos bylos, neteisėtų saugumo policijos tarnautojų veiksmų tyrimo byla,

komunistų, komjaunuolių, buvusių NKVD bendradarbių, sulaikytų, numatytų išsiųsti į darbo stovyklą asmenų sąrašai, lietuvių saugumo policijos suimtų žydų, Saugumo departamento ieškomų asmenų, Saugumo departamento telefonų numerių sąrašai, perduotų į kalėjimą asmenų kortelės, saugumo ir kriminalinės policijos tarnautojų komandiruočių pažymėjimai, saugumo policijos agento asmens byla, Saugumo policijos Vilniaus apygardos ir Saugumo departamento buhalterijos dokumentai.

Kriminalinio nusikaltimo tyrimo dokumentai, žinios apie Kriminalinės policijos Vilniaus apygardos veiklą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Sisteminimo tvarkos griežtai nesilaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 68 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-681, ap. 1, b. 1, b. 4; F. R-617, ap. 1, b. 27, l. 1.

2 LCVA. F. R-681, ap. 2, b.32

3 LCVA. F. R-972, ap. 1, b.534, l.30

4 LCVA. F. R-681, ap. 2, b. 40, l. 2; b. 50, l. 3, 4, 9; b. 64, l. 10-17; F. R-972, ap. 1, b. 534, l. 124, b. 535, l. 296

5 A. Bubnys. Lietuvių saugumo policija ir holokaustas (1941–1944), www.genocid.lt/Leidyba/13/bubnys.htm

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:47