O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-699 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAUGUMO POLICIJOS IR SD VADO LIETUVAI KRIMINALINĖS POLICIJOS ALYTAUS RAJONO FONDĄ NR. R-699

2009-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kriminalinės policijos Alytaus rajonas (1941 m.–[1942 m. birželio mėn.])

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos Alytaus rajonas ([1942 m. liepos mėn.]–[1942 m. gruodžio mėn.])

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Kriminalinės policijos Alytaus rajonas (1943 –1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m. naciams okupavus Lietuvą pradėjo veikti Kriminalinės policijos Alytaus rajonas, nenustatyta.

Įstaigos pavadinimas dokumentuose įvairuoja. 1941–1942 m. pirmojo pusmečio dokumentuose vyrauja Kriminalinės policijos Alytaus rajono pavadinimas. Taip pat vartojamas Saugumo ir kriminalinės policijos Alytaus rajono pavadinimas.1

Kriminalinės policijos Alytaus rajonas buvo pavaldus Valstybės saugumo departamentui2, kuris 1941 m. buvo pertvarkytas į Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškąjį skyrių, taip pat vadintą Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškuoju Kauno skyriumi.

Nuo 1942 m. liepos mėn. rajonas dokumentuose vadinamas Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos Alytaus rajonu.3 Rajonas buvo pavaldus Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam skyriui (Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam Kauno skyriui).

1943 m. dokumentuose rajonas dokumentuose vadinamas Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Kriminalinės policijos Alytaus rajonu.4

Pavadinimo pasikeitimų tikslios datos, vėlesni pavadinimo pasikeitimai nenustatyti.

1943–1944 m. rajonas buvo pavaldus Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam Marijampolės skyriui, taip pat vadintam Saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygarda.5

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Kriminalinės policijos Alytaus rajono tiksli veiklos pabaigos data 1944 m. nenustatyta. 1944 m. gegužės mėn. rajonas dar veikė.6

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kriminalinės policijos Alytaus rajono pagrindiniai uždaviniai buvo užkirsti kelią kriminaliniams nusikaltimams, tirti nusikaltimus bei kitus kriminalinius įvykius ir perduoti nusikaltusius asmenis teisingumo įstaigoms. Kriminalinė policija taip pat talkino saugumo policijai, atliko kvotas suimtų komunistų, komjaunuolių bylose.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos Alytaus rajono, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Kriminalinės policijos Alytaus rajono pagrindiniai uždaviniai buvo užkirsti kelią kriminaliniams nusikaltimams, tirti nusikaltimus bei kitus kriminalinius įvykius ir perduoti nusikaltusius asmenis teisingumo įstaigoms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyta.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1950 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 4 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1959-06-19 apskaitos dokumentuose buvo įrašytas apyrašas Nr. 1, 5 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr. 2, 2 apskaitos vienetai.

1964 m. rasta 0,2 kg fondui priklausančių neaprašytų dokumentų pabirų. Dokumentai sutvarkyti, ir 1966-01-06 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1975 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

2009 m., nustačius, kad fonde nėra Saugumo policijos Alytaus rajono viršininko dokumentų, pakeistas fondo pavadinimas. Lietuvių saugumo policijos Alytaus rajono viršininko fondas Nr. R-699 pavadintas Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Kriminalinės policijos Alytaus rajono fondu.

Iš viso fonde Nr. R-699 yra 2 apyrašai, 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Apyraše Nr. 1 yra įrašyta Alytaus apskrities policijos Daugų punkto byla, Alytaus apskrities komjaunimo organizacijų 1940–1941 m. veiklos bylų. Apyraše įrašytose bylose yra Alytaus apskrities policijos vado, Butrimonių punkto veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti kvotos dėl žydų turto pasisavinimo dokumentai,

Alytaus apskrities komjaunimo organizacijų 1940–1941 m. veiklos dokumentai, asmenų pasižadėjimai bendradarbiauti su sovietų saugumu ir jų pranešimai, agentūrinės žinios apie buvusį komjaunuolį.

Alytaus apskrities policijos vado vokiečių žandarmerijos postui siųsti kvotos dokumentai, Alytaus apskrities policijos Daugų punkte gauti vokiečių civilinės administracijos, policijos ir žandarmerijos įstaigų tvarkomieji dokumentai, Butrimonių punkto dokumentai apie ištikimybės liudijimo išdavimą, punkto vedėjo raportas apie įvykį.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vokiečių kareivio nužudymo, skundo dėl asmenų komunistinės veiklos tyrimo dokumentai, gautų ir siųstų raštų registracijos knyga.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-972, ap. 1. b. 534, l. 78, 80, 203.

2 LCVA. F. R-972, ap. 1, b. 534; b. 535.

3 LCVA. F. R-699, ap. 1, b. 8, l. 2.

4 LCVA. F. R-972, ap. 1, b. 394, l. 106, 120, 142, 197, 232.

5 LCVA. F. R-704, ap. 2, b. 2, l. 83, 86, 92.

6 LCVA. F. R-699, ap. 2, b. 2, l. 250.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:45