O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-700 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAUGUMO POLICIJOS IR SD VADO LIETUVOJE LIETUVIŠKOJO VILKAVIŠKIO SKYRIAUS FONDĄ NR. R-700

2010-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybės saugumo policijos Vilkaviškio rajonas (1941 m.)

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Vilkaviškio skyrius (Litauische Abteilung- Wilkowischken des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD in Litauen) (1942–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada naciams 1941 m. okupavus Lietuvą, pradėjo veikti Valstybės saugumo policijos Vilkaviškio rajonas, taip pat vadintas Vilkaviškio saugumo rajonu, nenustatyta. 1941 m. liepos mėn. rajonas jau veikė.1

Rajonas buvo pavaldus Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygardai (Marijampolės saugumo apygardai).

1942-1944 m. dokumentuose pavadinimas įvairuoja. Vartojami Saugumo policijos Vilkaviškio rajono, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Vilkaviškio skyriaus (1944 m.) pavadinimai, vyrauja Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Vilkaviškio skyriaus pavadinimas. Prie skyriaus veikė Kriminalinės policijos Vilkaviškio rajonas.2

Iki 1942-05-01 ir 1943–1944 m. skyrius buvo pavaldus Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam Marijampolės skyriui (Saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygardai), nuo 1942-05-01 iki 1942 m. pabaigos – Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam Kauno skyriui.

Pavadinimo pasikeitimų datos nenustatytos.

Tiksli Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Vilkaviškio skyriaus veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybės saugumo policijos Vilkaviškio rajono pagrindinis uždavinys nacių okupacijos pradžioje buvo išaiškinti ir suimti komunistus, komjaunuolius ir buvusius sovietų aktyvistus.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Vilkaviškio skyriaus, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Vilkaviškio skyriaus svarbiausios veiklos kryptys buvo kova su komunistiniu pogrindžiu, partizanais bei kriminaliniais nusikaltimais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1950-12-20 buvo įrašyti fondo Nr. R-700 apyrašas Nr. 1, 2 apskaitos vienetai ir apyrašas Nr. 2, 3 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1968-02-05 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1987 m. patikslintas apyraše Nr. 1 įrašytų bylų skaičius – 3 apskaitos vienetai.

1974 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-700 yra 2 apyrašai, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Apyraše Nr. 1 įrašyti Vilkaviškio apskrities policijos vado įstaigos dokumentai, apyraše Nr. 2 įrašytose bylose yra Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Saugumo policijos Lazdijų rajono veiklos dokumentų.

 

Kvotos ir 1919–1924 m. gimusių vyrų sąrašų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilkaviškio apskrities policijos Kybartų nuovadoje atliktos kvotos byla, Gražiškių ir Keturvalakių valsčių 1919–1924 m. gimusių vyrų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Saugumo policijos tarnautojų komandiruočių pažymėjimų bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti Saugumo policijos Vilkaviškio rajono tarnautojų komandiruočių pažymėjimai.

Yra Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Saugumo policijos Lazdijų rajono tarnautojų komandiruočių pažymėjimų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 LCVA. F. R-972, ap. 1, b. 6, l. 7; b. 8.

2 LCVA. F. R-702, ap. 1, b. 47, l. 36; F. R-700, ap. 2, b. 1, 2, 3; F. R-972, ap. 1, b. 7, l. 1; b. 535, l. 69, 286.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:44