O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-704 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAUGUMO POLICIJOS IR SD VADO LIETUVAI LIETUVIŠKOJO MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS FONDĄ NR. R-704

2009-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygarda ([1941 m. liepos mėn.–[1941 m.])

Marijampolės saugumo apygarda ([1942 m.]–1942-04-30)

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Marijampolės skyrius (Litauische Abteilung Mariampol des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD in Litauen) ([1943]–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m. naciams okupavus Lietuvą pradėjo veikti Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygarda, nenustatyta. 1941 m. liepos mėn. apygarda jau veikė.1 Dokumentuose įstaiga taip pat vadinama Marijampolės saugumo apygarda, Saugumo policijos Marijampolės apygarda.2

1942 m. dokumentuose iki balandžio mėn. vyrauja pavadinimas „Marijampolės saugumo apygarda.“3

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygarda iki 1941 m. rugpjūčio mėn. buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamentui. Naciams sustabdžius Laikinosios Lietuvos Vyriausybės veiklą, Marijampolės apygarda buvo pavaldi Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam skyriui (Saugumo departamentui).

Nuo 1942-05-01 Saugumo policijos Marijampolės apygarda (Marijampolės saugumo apygarda) buvo įjungta į Saugumo policijos Kauno apygardą.4 1942 m. birželio mėn.–1942 m. lapkričio mėn. veikė Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Kauno skyriaus Kriminalinės policijos Marijampolės rajonas.5 Dokumentų apie Marijampolėje veikusį Saugumo policijos Kauno apygardos padalinį nerasta.

1943–1944 m. įstaigos pavadinimas įvairuoja. Ji vadinama Saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygarda,6 Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygarda.7 Vyrauja pavadinimas Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Marijampolės skyrius.8

Lietuviškasis Marijampolės skyrius buvo pavaldus Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam skyriui, taip pat vadintam Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškuoju Kauno skyriumi, Saugumo departamentu.

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygarda, Marijampolės saugumo apygarda, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Marijampolės skyrius privalėjo vadovautis vokiečių saugumo policijos ir SD įstaigų: Operatyvinio būrio 3/A, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje įstaigos padalinių direktyvomis ir veikė jų kontroliuojami.9

Tiksli Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Marijampolės skyriaus veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygardos pagrindinis uždavinys pirmaisiais nacių okupacijos mėnesiais buvo išaiškinti ir suimti komunistus, komjaunuolius ir buvusius sovietų aktyvistus. Vėliau apygardos svarbiausios veiklos kryptys buvo kova su sovietiniu pogrindžiu, partizanais ir kriminaliniais nusikaltimais.

Marijampolės saugumo apygardos, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Marijampolės skyriaus pagrindinės funkcijos buvo kova su sovietiniu pogrindžiu, partizanais ir kriminaliniais nusikaltimais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1949-11-29 buvo įrašytas apyrašas Nr. 1, 3 apskaitos vienetai, 1950-12-21 įrašytas apyrašas Nr. 2, 6 apskaitos vienetai.

1959-06-18 apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 6 apskaitos vienetai, apyraše Nr. 2 – 2 apskaitos vienetai.

1959-10-14 į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1961 m. ir 1963 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

1974 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-704 yra 2 apyrašai, 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygardos veiklos dokumentų yra Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Kauno skyriaus fonde Nr. R-972.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti kvotų dokumentai, žinios apie komjaunuolius, buvusius sovietų aktyvistus, komjaunimo organizacijos 1940 m. veiklos dokumentai, kriminaliniais nusikaltimais įtariamų asmenų identifikacijos lapai (žinios apie asmenis, žymių aprašymai, pirštų atspaudai, nuotraukos), suimtųjų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti kvotų dokumentai, pranešimas apie mirties bausmės įvykdymą, policijos tarnautojų komandiruočių pažymėjimai, tarnautojų persikėlimo išlaidų apmokėjimo dokumentai, suimtųjų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Sisteminimo tvarkos griežtai nesilaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-704, ap. 2, b. 5, l. 1; F. R-972, ap. 1, b. 155, l. 1.

2 LCVA. F. R-972, ap. 1, b. 534, l. 24, 42; b. 2, l. 7,8.

3 LCVA. F. R-972, ap. 1, b. 534, l. 134; b. 535, l. 24, 33, 57, 109.

4 LCVA. F. R-691, ap. 1, b. 54, l. 227.

5 LCVA. F. R-970, ap. 1, b. 535, l. 343; F. R-704, ap. 1, b. 1; F. R-1216, ap. 1, b. 8, l. 1, 3.

6 Saugumo departamento telefonų sąrašas, 1943 m.; LCVA. F. R-680, ap. 2, b. 17, l. 45.

7 LCVA. F. R-704, ap. 2, b. 1, l. 62; b. 7, l. 4; b.2, l. 1-5, 33, 34.

8 LCVA. F. R-704, ap. 2, b. 5, l. 2; b. 2, l. 8-30, 114-158, 161-166; b. 1, l. 1-18, 42, 49.

 9 A. Bubnys. Lietuvių saugumo policija ir holokaustas (1941–1944), www.genocid.lt/Leidyba/13/bubnys.htm

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:43