O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-707 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAUGUMO POLICIJOS IR SD VADO LIETUVAI LIETUVIŠKOJO PANEVĖŽIO SKYRIAUS FONDĄ NR. R-707

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygarda ([1941 m. liepos mėn.–1942 m.])

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Panevėžio skyrius (Litauische Abteilung-Ponewesch des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD in Litauen) ([1942]–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m. atnaujino veiklą Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygarda, nenustatyta. 1941 m. liepos mėn. apygarda jau veikė.1Dokumentuose įstaiga taip pat vadinama Saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygarda2, Saugumo policijos Panevėžio apygarda3.

Apygarda iki 1941 m. rugpjūčio mėn. buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamentui, o naciams sustabdžius Laikinosios Lietuvos Vyriausybės veiklą – Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam skyriui, taip pat vadintam Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškuoju Kauno skyriumi, Saugumo departamentu.

1942–1944 m. dokumentuose įstaigos pavadinimas įvairuoja. Ji vadinama Panevėžio saugumo apygarda4, Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygarda5, Saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygarda6, „Saugumo policijos ir SD vadas Lietuvoje. Panevėžio apygarda“ (1944 m.)7. Vyrauja pavadinimas „Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Panevėžio skyrius“.8 Pavadinimo pasikeitimų datos nenustatytos.

Nuo 1942-04-01 skyriuje veikė atskira Kriminalinės policijos Panevėžio apygarda9. Saugumo policijos Panevėžio apygardos ir Kriminalinės policijos Panevėžio apygardos sujungimo data nenustatyta.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Panevėžio skyrius buvo pavaldus Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam skyriui, taip pat vadintam Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškuoju Kauno skyriumi, Saugumo departamentu.

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygarda, Lietuviškasis Panevėžio skyrius privalėjo vadovautis vokiečių saugumo policijos ir SD įstaigų: Operatyvinio būrio 3/A, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje įstaigos Panevėžio padalinių direktyvomis ir veikė jų kontroliuojami.10

Tiksli Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Panevėžio skyriaus veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygardos pagrindinis uždavinys nacių okupacijos pradžioje buvo išaiškinti ir suimti komunistus, komjaunuolius ir buvusius sovietų aktyvistus. Vėliau apygardos svarbiausios veiklos kryptys buvo kova su komunistiniu pogrindžiu, partizanais ir kriminaliniais nusikaltimais.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Panevėžio skyriaus pagrindinės funkcijos buvo kova su komunistiniu pogrindžiu, partizanais ir kriminaliniais nusikaltimais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1959-06-18 įrašytas fondo Nr. R-707 apyrašas Nr. 1, 4 apskaitos vienetai.

1963 m. ir 1966 m. į apyrašą papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1977 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-707 yra 1 apyrašas, 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Panevėžio skyriaus dokumentų yra Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Panevėžio skyriaus fonde Nr. R-650. Ateityje šiuos fondus reikėtų sujungti.

Fonde yra jam nepriklausančių Panevėžio apskrities viršininko įstaigos (Panevėžio apskrities policijos vado) veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti policijos tarnautojų komandiruočių pažymėjimai, komunistų, komjaunuolių bei asmenų, prijautusių sovietų valdžiai, sąrašas.

Panevėžio apskrities policijos nuovadų viršininkų raportai Panevėžio apskrities policijos vadui apie gyventojų trėmimus 1941 m. birželio mėn. bei padėtį apskrityje pirmomis nacių okupacijos dienomis, policininkų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-650, ap. 1, b. 3, l. 17; b. 2, l.3,4.

2 LCVA. F. R-650, ap. 1, b. 6.

3 LCVA. F. R-972, ap. 1, b. 534, l. 62.

4 LCVA. F. R-972, ap. 1, b. 534, l. 135, 158; b. 535, l. 103, 223, 272.

5 LCVA. F. F. R-650, ap. 1, b. 2, 4.

6 LCVA. F. R-972, ap. 1, b. 535, l. 52, 128, 129, 130.

7 LCVA. F. F. R-707, ap. 1, b. 3.

8 LCVA. F. F. R-972, ap. 1, b. 535, l. 334; F. R-650, ap. 1, b. 8, l. 2; b. 13 II t., l. 167, 338; F. R-707, ap. 1, b. 1, 2, 3; F. R-702, ap. 1, b. 47, l. 76.

9 LCVA. F. R-723, ap. 1, b. 1, l. 67; F. R-972, ap. 1, b. 535, l. 310.

10 A. Bubnys. Lietuvių saugumo policija ir holokaustas (1941–1944), www.genocid.lt/Leidyba/13/bubnys.htm

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:36