O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-718 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAUGUMO POLICIJOS IR SD VADO LIETUVAI LIETUVIŠKOJO ŠIAULIŲ SKYRIAUS FONDĄ NR. R-718

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaulių saugumo apygarda (1941–[1942] m.)

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Šiaulių skyrius (Litauische Abteilung-Schaulen des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD in Litauen) ([1942]–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m. Šiauliuose atnaujino veiklą lietuvių saugumo ir kriminalinės policijos įstaiga, tikslus jos pavadinimas nenustatyti. Dokumentuose pavadinimas įvairuoja: įstaiga vadinama Saugumo ir kriminalinės policijos Šiaulių apygarda1, Saugumo policijos Šiaulių apygarda. Vyrauja pavadinimas „Šiaulių saugumo apygarda“2.

1942–1944 m. dokumentuose įstaiga vadinama Šiaulių saugumo apygarda, Saugumo ir kriminalinės policijos Šiaulių apygarda, „Saugumo policijos ir SD vadas Lietuvoje. Šiaulių apygarda“ (1944 m.). Vyrauja pavadinimas „Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Šiaulių skyrius.3 Pavadinimo pasikeitimų datos nenustatytos.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajame Šiaulių skyriuje nuo 1942-04-01 veikė atskiros Saugumo policijos ir Kriminalinės policijos Šiaulių apygardos4. Nuo 1942 m. lapkričio mėn. Kriminalinės policijos Šiaulių apygarda panaikinta prijungiant ją prie Saugumo policijos Šiaulių apygardos.5

Šiaulių saugumo apygarda iki 1941 m. rugpjūčio mėn. buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamentui. Naciams sustabdžius Laikinosios Lietuvos Vyriausybės veiklą, Šiaulių saugumo apygarda, vėliau – Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Šiaulių skyrius buvo pavaldūs Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam skyriui (Saugumo departamentui).

Šiaulių saugumo apygarda, Lietuviškasis Šiaulių skyrius privalėjo vadovautis vokiečių saugumo policijos ir SD įstaigų: Operatyvinio būrio 3/A, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje įstaigos Šiaulių padalinių direktyvomis ir veikė jų kontroliuojami.6

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo Šiaulių skyriaus veiklos pabaigos 1944 m. tiksli data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Šiaulių saugumo apygardos pagrindinis uždavinys nacių okupacijos pradžioje buvo išaiškinti ir suimti komunistus, komjaunuolius ir buvusius sovietų aktyvistus. Vėliau apygardos svarbiausios veiklos kryptys buvo kova su komunistiniu pogrindžiu, partizanais ir kriminaliniais nusikaltimais.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Šiaulių skyriaus pagrindinės funkcijos buvo kova su komunistiniu pogrindžiu, partizanais ir kriminaliniais nusikaltimais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1950-12-14 buvo įrašytas Lietuvos generalinės srities saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Šiaulių skyriaus fondo Nr. R-718 apyrašas Nr. 1, 2 apskaitos vienetai.

Iki 1959 m. į apyrašą buvo papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai, kurie vėliau iškelti į fondą Nr. 1543. Įrašymo ir iškėlimo datos nenustatytos. 1959-06-22 apyraše buvo 2 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966-01-07 į apyrašą papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1974 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-718 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti policijos tarnautojų komandiruočių pažymėjimai, kriminalinio nusikaltimo tyrimo byla, persikėlimo pašalpos skyrimo kriminalinės policijos Šiaulių apygardos vedėjui dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-972, ap. 1, b. 535, l. 55; F. R-1216, ap. 1, b. 39, l. 1, 2.

2 LCVA. F. R-972, ap. 1, b. 534, l. 20, 91, 92, 97, 105-111; b. 535, l. 225-229.

3 LCVA. F. R-1216, ap. 1, b. 60, l. 5; F. R-718, b. 1, 2, 8, 10.

4 LCVA. F. R-1216, ap. 1, b. 39, l. 2; F. R-972, ap. 1, b. 535, l. 221, 333, 337.

5 LCVA. F. R-1099, ap. 1, b. 62, l. 22.

6 A. Bubnys. Lietuvių saugumo policija ir holokaustas (1941–1944), www.genocid.lt/Leidyba/13/bubnys.htm

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:32