O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-722 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAUGUMO POLICIJOS IR SD VADO LIETUVAI SAUGUMO POLICIJOS IR KRIMINALINĖS POLICIJOS ŠAKIŲ RAJONŲ  FONDĄ NR. R-722

2009-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Valstybės saugumo policijos Šakių rajonas (Nenustatyta–[1942 m. birželio mėn.])

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Šakių skyrius ([1942 m. liepos mėn.–1942 m. gruodžio mėn.])

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Saugumo policijos rajonas Šakiuose (Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD Litauen Sipo Bezirk Schaken) ([1943 m.]–1944 m.)

2. Kriminalinės policijos Šakių rajonas (Nenustatyta–[1942 m. birželio mėn.])

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos Šakių rajonas ([1942 m. liepos mėn.]–[1943 m.])

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Kriminalinės policijos Šakių rajonas (1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Data, kada naciams 1941 m. okupavus Lietuvą pradėjo veiklą Valstybės saugumo policijos Šakių rajonas, nenustatyta. 1942 m. dokumentuose įstaiga taip pat vadinama Šakių saugumo rajonu.1 Rajonas iki 1942 m. balandžio mėn. buvo pavaldus Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygardai (Marijampolės saugumo apygardai).

1942 m. antrojo pusmečio dokumentuose įstaiga vadinama Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškuoju Šakių skyriumi.2 Pavadinimo pasikeitimo data nenustatyta. Skyrius buvo pavaldus Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam Kauno skyriui.

1944 m. dokumentuose įstaiga vadinama Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Saugumo policijos rajonu Šakiuose.3 Pavadinimo pasikeitimo data nenustatyta. Rajonas buvo pavaldus Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam Marijampolės skyriui, taip pat vadintam Saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygarda.

Tiksli Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Saugumo policijos rajono Šakiuose veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

2. Data, kada naciams 1941 m. okupavus Lietuvą pradėjo veiklą Kriminalinės policijos Šakių rajonas, nenustatyta. Rajonas iki 1942 m. gegužės mėn. buvo pavaldus Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygardai (Marijampolės saugumo apygardai).

1942 m. antrojo pusmečio–1943 m. dokumentuose vyrauja Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos Šakių rajono pavadinimas.4

Rajonas 1942 metų antroje pusėje buvo pavaldus Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam Kauno skyriui, 1943 m. – Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam Marijampolės skyriui, taip pat vadintam Saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygarda.

1944 m. dokumentuose įstaiga vadinama Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Kriminalinės policijos Šakių rajonu.5 Rajonas buvo pavaldus Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam Marijampolės skyriui (Saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygardai). Rajono veiklą kontroliavo Saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygardos Kriminalinės dalies vedėjas.

Pavadinimo ir pavaldumo pasikeitimų tikslios datos nenustatytos.

Tiksli Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Kriminalinės policijos Šakių rajono veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Valstybės saugumo policijos Šakių rajono, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Šakių skyriaus, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Saugumo policijos rajono Šakiuose svarbiausios veiklos kryptys buvo kova su komunistiniu pogrindžiu bei partizanais.

2. Kriminalinės policijos Šakių rajono, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Kriminalinės policijos Šakių rajono pagrindiniai uždaviniai buvo užkirsti kelią kriminaliniams nusikaltimams, tirti nusikaltimus bei kitus kriminalinius įvykius ir perduoti nusikaltusius asmenis teisingumo įstaigoms. Kriminalinė policija taip pat talkino saugumo policijai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1959-06-22 buvo įrašytas fondo Nr. R-722 apyrašas Nr. 1, 2 apskaitos vienetai.

1979 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas. Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo Marijampolės skyriaus Saugumo ir kriminalinės policijos Šakių rajono fondas Nr. R-722 pavadintas Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Saugumo policijos ir Kriminalinės policijos Šakių rajonų fondu.

Iš viso fonde Nr. R-722 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Apyraše įrašytose bylose yra Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Marijampolės skyriaus veiklos dokumentų, priklausančių fondui Nr. R-704, ir Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos viršininko veiklos dokumentų, priklausančių fondui Nr. R-1216.

 

Komandiruočių pažymėjimų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti saugumo policijos ir kriminalinės policijos tarnautojų komandiruočių pažymėjimai.

Yra Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo skyriaus Kriminalinės policijos viršininko susirašinėjimo dėl įtariamojo sulaikymo dokumentų.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. R-972, ap. 1, b. 535, l. 24, 116.

2 LCVA. F. R-702, ap. 1, b. 51, l. 1.

3 LCVA. F. F. R-722, ap. 1, b. 2, l. 2-5; R- 704, ap. 2, b. 8, l. 21-25; R-972, ap. 1, b. 401, l. 57-64.

4 LCVA. F. R-1216, ap. 1, b. 29, l. 8, 13, 15, 16, F. R-704, ap. 2, b. 9; F. R-972, ap. 1, b. 398, l. 173.

5 LCVA. F. R-722, ap. 1, b. 2.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:31