O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-911 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ SAUGUMO POLICIJOS ŠVENČIONIŲ RAJONO VIRŠININKO FONDĄ NR. R-911

2009-08- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių saugumo policijos Švenčionių rajono viršininkas (1941 m.– nenustatyta)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m. naciams okupavus Lietuvą pradėjo veikti Lietuvių saugumo policijos Švenčionių rajono viršininko įstaiga, nenustatyta.

Dokumentuose įstaigos pavadinimas įvairuoja. Vyrauja pavadinimas „Lietuvių saugumo policijos Švenčionių rajono viršininkas“. 1942 m. dokumentuose įstaiga taip pat vadinama „Saugumo policijos ir SD vadas Lietuvai. Lietuviškasis skyrius Švenčionyse“1.

Lietuvių saugumo policijos Švenčionių rajono viršininkas buvo pavaldus Lietuvių saugumo policijos Vilniaus apygardos viršininkui.

Lietuvių saugumo policijos Švenčionių rajono viršininko įstaigos veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvių saugumo policijos Švenčionių rajono viršininko įstaigos pagrindinis uždavinys nacių okupacijos pradžioje buvo išaiškinti ir suimti komunistus, komjaunuolius ir buvusius sovietų aktyvistus. Vėliau įstaigos svarbiausios veiklos kryptys buvo kova su komunistiniu ir lenkų pogrindžiu bei partizanais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1950-06-07 buvo įrašyti 4 fondui priklausantys neaprašyti saugojimo vienetai.

1950-12-18 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 4 apskaitos vienetai.

1979 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-911 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis.

Fonde yra Trakų apskrities policijos Aukštadvario nuovados veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti policijos tarnautojų ir kitų asmenų pranešimai, agentūrinės žinios apie komunistus, komjaunuolius, asmenis, prijautusius sovietų valdžiai, įtariamus priklausymu lenkų pogrindinėms organizacijoms ir pan., nutarimai sulaikyti ar paleisti įtariamus asmenis, žinios apie suimtuosius, kvotų dėl sabotažo geležinkelyje bei kitos nusikalstamos veiklos dokumentai.

Yra Trakų apskrities policijos Aukštadvario nuovadoje atliktų kvotų dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-911, ap. 1, b. 3, l. 35.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:28