O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-970 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAUGUMO POLICIJOS IR SD VADO LIETUVAI LIETUVIŠKOJO UKMERGĖS SKYRIAUS FONDĄ NR. R-970

2009-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Saugumo ir kriminalinės policijos Ukmergės apygarda (1941–1942 m.)

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Sritinės įstaigos Panevėžyje Lietuviškasis skyrius Ukmergėje (1942 m.–1942-10-14)

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Ukmergės skyrius (Litauische Abteilung Ukmerge des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD in Litauen) (1942-10-15–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1941 m. naciams okupavus Lietuvą pradėjo veikti Saugumo ir kriminalinės policijos Ukmergės apygarda, nenustatyta. 1941 m.–1942 m. pradžios dokumentuose įstaiga taip pat vadinama Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Ukmergės apygarda, Ukmergės saugumo apygarda.

Saugumo ir kriminalinės policijos Ukmergės apygarda iki 1941 m. rugpjūčio mėn. buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamentui. Naciams sustabdžius Laikinosios Lietuvos Vyriausybės veiklą, apygarda buvo pavaldi Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam skyriui (Saugumo departamentui).

1942 m. gegužės mėn. dokumentuose įstaiga vadinama „Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Sritinės įstaigos Panevėžyje Lietuviškasis skyrius Ukmergėje“. Data, kada įstaiga pradėjo veikti šiuo pavadinimu, nenustatyta. Skyrius buvo pavaldus Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam Panevėžio skyriui (Saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygardai).1

Saugumo departamento direktoriaus 1942-10-07 įsakymu nuo 1942-10-15 įsteigta Saugumo ir kriminalinės policijos Ukmergės apygarda2. 1942 m. pabaigos–1944 m. dokumentuose įstaigos pavadinimas įvairuoja. Ji vadinama Saugumo ir kriminalinės policijos Ukmergės apygarda, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškuoju Ukmergės skyriumi.3

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Ukmergės skyrius buvo pavaldus Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškajam skyriui, taip pat vadintam Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškuoju Kauno skyriumi, Saugumo departamentu.

Saugumo ir kriminalinės policijos Ukmergės apygarda, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Sritinės įstaigos Panevėžyje Lietuviškasis skyrius Ukmergėje, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Ukmergės skyrius privalėjo vadovautis vokiečių saugumo policijos ir SD įstaigų: Operatyvinio būrio 3/A, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje įstaigos padalinių direktyvomis ir veikė jų kontroliuojami.4

Tiksli Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Ukmergės skyriaus veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. skyrius dar veikė.5

 

Sudarytojo funkcijos

 

Saugumo ir kriminalinės policijos Ukmergės apygardos pagrindinis uždavinys pirmaisiais nacių okupacijos mėnesiais buvo išaiškinti ir suimti komunistus, komjaunuolius ir buvusius sovietų aktyvistus. Vėliau apygardos svarbiausios veiklos kryptys buvo kova su sovietų ir lenkų pogrindžiu, partizanais ir kriminaliniais nusikaltimais.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Sritinės įstaigos Panevėžyje Lietuviškojo skyriaus Ukmergėje, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Ukmergės skyriaus pagrindinės funkcijos buvo kova su sovietų ir lenkų pogrindžiu, partizanais ir kriminaliniais nusikaltimais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo dokumentus 1959-07-23 buvo įrašytas fondo Nr. R-970 apyrašas Nr. 1, 1 apskaitos vienetas.

1977 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-970 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Komandiruočių pažymėjimų bylos apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti saugumo ir kriminalinės policijos tarnautojų komandiruočių pažymėjimai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-972, ap.1, b. 535, l. 332, 309.

2 LCVA. F. R-723, ap. 1, b. 1, l. 130.

3 LCVA. F. R-650, ap. 1, b. 13, l. 73; F. R-970, ap. 1, b. 1, l. 4, 21. Saugumo departamento telefonų sąrašas, 1943 m.

4 A. Bubnys. Lietuvių saugumo policija ir holokaustas (1941–1944), www.genocid.lt/Leidyba/13/bubnys.htm

5 LCVA. F. R-970, ap. 1, b. 1, l. 128, 130.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:29