O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1103 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PASIENIO POLICIJOS SEINŲ–MARIJAMPOLĖS BARO FONDĄ NR. 1103

2008-05-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Seinų ir Marijampolės apskričių pasienio policijos baras (1924-01-01–1927 m. kovo mėn.)

Pasienio policijos Seinų–Marijampolės baras (1927 m. kovo mėn.–1939-02-28)

Pasienio policijos Seinų baras (1939-03-01–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1924-01-01 Vidaus reikalų ministerija iš Krašto apsaugos ministerijos perėmė Lietuvos valstybės sienų su Vokietija ir Latvija bei demarkacinės linijos su Lenkija apsaugą.

Valstybės sienos ir demarkacinės (nuo 1929 m. administracinės) linijos apsauga buvo pavesta pasienio policijai, kuri buvo suskirstyta į barus, barai – į rajonus ir sargybas.

Vidaus reikalų ministro 1924-01-04 įsakymu Nr. 2 nuo 1924-01-01 buvo paskirtas Seinų ir Marijampolės apskričių pasienio policijos baro viršininkas.[1] Baro viršininko buveinė buvo Lazdijuose.

Dokumentuose vartojami Seinų apskrities pasienio policijos baro viršininko, Pasienio policijos Seinų–Marijampolės baro viršininko pavadinimai, nuo 1927 m. kovo mėn. vyrauja Pasienio policijos Seinų–Marijampolės baro pavadinimas.

Vidaus reikalų ministro 1939-02-25 įsakymu Nr. 8 pasienio policijos Seinų-Marijampolės baras 1939-03-01 buvo padalintas į 2 barus: Seinų barą ir Marijampolės barą.[2]

Pasienio policijos Seinų–Marijampolės baro viršininkas, Seinų baro viršininkas buvo pavaldus Seinų apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentui.

Pasienio policijos Seinų–Marijampolės baro bei Seinų baro veiklą reglamentavo 1924 m. Pasienio policijos instrukcija,[3] 1929-10-28 Provizorinis susitarimas tarp Lietuvos ir Lenkijos dėl lengvatų administracinės linijos gyventojams,[4] 1939-11-27 Valstybės sienos apsaugos įstatymas,[5] kiti teisės aktai.

1940-01-10 pasienio policijos Seinų baras iš kariuomenės perėmė sienos su SSRS atkarpos, sutapusios su Seinų apskrities administracine riba, apsaugą.

Pasienio policijos Seinų baras nutraukė veiklą 1940-07-29.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pasienio policijos barų uždavinys buvo politinė ir ekonominė valstybės sienos apsauga. Pasienio sargyba turėjo užkirsti kelią sienos pažeidimams ir įvairios rūšies kontrabandos gabenimui.

Pasienio policijos Seinų–Marijampolės baras saugojo demarkacinės, vėliau administracinės linijos su Lenkija atkarpą, sutapusią su Seinų ir Marijampolės apskričių administracine riba.

Pasienio policijos Seinų baras nuo 1939-03-01 saugojo administracinės linijos su Lenkija, vėliau sienos su SSRS, sutapusios su Seinų apskrities administracine riba, atkarpą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Pasienio policijos Seinų–Marijampolės baro viršininko dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Apyrašai sudaryti 1952 m. rugpjūčio mėn.

1952-10-04 į apskaitos dokumentus įrašyti 2 apyrašai, 2269 apskaitos vienetai.

1961–1986 m. papildomai įrašyti 48 apskaitos vienetai.

1999 m. 1 apskaitos vienetas iškeltas į F. Nr. 958.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Pasienio policijos Seinų–Marijampolės baras“.

Iš viso fonde Nr. 1103 yra 2 apyrašai, 2316 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Fondo apyraše Nr. 2 yra 1919–1923 m. Seinų apskrities milicijos nuovadų bylų.

 

Veiklos ir pasienio policijos tarnautojų asmens bylų ir tarnybos knygelių apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, baro viršininko ir rajonų viršininkų įsakymai, rajonų viršininkų mėnesio ataskaitos, pranešimai apie įvykius pasienyje, žinios apie asmenis perėjusius sieną, kontrabandą, eksportuojamas prekes, baro dislokacijos dokumentai, susirašinėjimo policininkų mokymo, atestacijos, leidimų pereiti sieną išdavimo ir kitais administracinės bei ūkinės veiklos ir personalo klausimais dokumentai, baro ir rajonų patikrinimo aktai, policininkų, įtariamų asmenų, abipus sienos apgyventų vietovių sąrašai, sargybos dienynai, baro policijos tarnautojų asmens bylos ir tarnybos knygelės.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, tarnautojų bylos ir tarnybos knygelės – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1763 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos ir pasienio policijos tarnautojų asmens bylų ir tarnybos knygelių apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, baro dislokacijos dokumentai, žinios apie įvykius pasienyje, ieškomus asmenis, kontrabandą, sieną lauko darbams pereinančius asmenis, susirašinėjimo sienos apsaugos, personalo, finansų klausimais dokumentai, sargybos dienynai, telefonogramos, tarnautojų, pasienio ruože apgyvendintų asmenų sąrašai, pasienio policijos tarnautojų asmens bylos ir tarnybos knygelės, asmenų, kilusių iš atitekusių Vokietijai sričių, anketos, policininkų algų lapai, finansų dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, tarnautojų asmens bylos ir tarnybos knygelės bei asmenų, kilusių iš atitekusių Vokietijai sričių, anketos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 557 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Apyraše yra įrašytos 1919–1923 m. Seinų apskrities milicijos nuovadų bylos.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 394, ap. 2, b. 497, l. 47.
[2] LCVA. F. 377, ap. 7, b. 92, l. 79.
[3] Č. Mančinskas. Policija Lietuvoje 1918–1940 m., 1998 m. psl. 98.
[4] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1929 m., Nr. 311-2096.
[5] V.Ž., 1939 m., Nr. 680-5034.
[6] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 13:24