O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1119 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PASIENIO POLICIJOS ALYTAUS BARO FONDĄ NR. 1119

2008-05           Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Alytaus apskrities pasienio policijos baras (1924-01-01–1927 m. kovo mėn.)

Pasienio policijos Alytaus baras (1927 m. kovo mėn.–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1924-01-01 Vidaus reikalų ministerija iš Krašto apsaugos ministerijos perėmė Lietuvos valstybės sienų su Vokietija ir Latvija bei demarkacinės linijos su Lenkija apsaugą.

Valstybės sienos ir demarkacinės (nuo 1929 m. administracinės) linijos apsauga buvo pavesta pasienio policijai, kuri buvo suskirstyta į barus, barai – į rajonus ir sargybas.

Vidaus reikalų ministro 1924-01-04 įsakymu Nr. 2 nuo 1924-01-01 buvo paskirtas Alytaus apskrities pasienio policijos baro viršininkas.[1] Baro vadovybės buveinė buvo Merkinėje, nuo 1937 m. – Alytuje, nuo 1940 m. sausio mėn.– Varėnoje II.

Dokumentuose vartojami Alytaus apskrities pasienio policijos baro viršininko, Pasienio policijos Alytaus baro viršininko pavadinimai, nuo 1927 m. kovo mėn. vyrauja Pasienio policijos Alytaus baro pavadinimas.

Alytaus apskrities pasienio policijos baro viršininkas, Pasienio policijos Alytaus baro viršininkas buvo pavaldus Alytaus apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentui.

Pasienio policijos Alytaus baro veiklą reglamentavo 1924 m. Pasienio policijos instrukcija,[2] 1929-10-28 Provizorinis susitarimas tarp Lietuvos ir Lenkijos dėl lengvatų administracinės linijos gyventojams,[3] 1939-11-27 Valstybės sienos apsaugos įstatymas,[4] kiti teisės aktai.

1940-01-10 Pasienio policijos Alytaus baras iš kariuomenės perėmė sienos su SSRS atkarpos, sutapusios su Alytaus apskrities administracine riba, apsaugą.[5]

Pasienio policijos Alytaus baras nutraukė veiklą 1940-07-29.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pasienio policijos baro uždavinys buvo politinė ir ekonominė valstybės sienos apsauga. Pasienio sargyba turėjo užkirsti kelią sienos pažeidimams ir įvairios rūšies kontrabandos gabenimui.

Pasienio policijos Alytaus baras saugojo demarkacinės, vėliau administracinės linijos su Lenkija, nuo 1940-01-10 – sienos su SSRS atkarpą, sutapusią su Alytaus apskrities administracine riba.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Alytaus apskrities pasienio policijos baro viršininko dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-10-30 į apskaitos dokumentus buvo įrašyti apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, 1581 apskaitos vienetas.

1961–1986 m. papildomai įrašyti 458 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Pasienio policijos Alytaus baras“.

Iš viso fonde Nr. 1119 yra 2 apyrašai, 2039 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai – lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir pasienio policijos tarnautojų asmens bylų ir tarnybos knygelių apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, baro viršininko ir rajonų viršininkų įsakymai, rajonų viršininkų mėnesio ataskaitos, pranešimai apie įvykius pasienyje, žinios apie asmenis perėjusius sieną, kontrabandą, eksportuojamas prekes, baro dislokacijos dokumentai, susirašinėjimo policininkų mokymo, atestacijos, leidimų pereiti sieną išdavimo ir kitais administracinės, ūkinės veiklos bei personalo klausimais dokumentai, baro ir rajonų patikrinimo aktai, policininkų, įtariamų asmenų, abipus sienos apgyventų vietovių sąrašai, sargybos dienynai, baro policijos tarnautojų asmens bylos ir tarnybos knygelės.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, tarnautojų bylos ir tarnybos knygelės – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1376 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Veiklos ir pasienio policijos tarnautojų asmens bylų ir tarnybos knygelių apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, žinios apie įvykius pasienyje, sienos pažeidimus, ieškomus asmenis, kontrabandą, asmenis, pereinančius sieną lauko darbams, baro dislokacijos dokumentai, susirašinėjimo sienos apsaugos, personalo, finansų klausimais dokumentai, sargybos dienynai, telefonogramos, tarnautojų, pasienio ruože apgyvendintų asmenų sąrašai, pasienio policijos tarnautojų asmens bylos ir tarnybos knygelės, asmenų, kilusių iš atitekusių Vokietijai sričių, anketos, policininkų algų lapai, finansų dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, tarnautojų asmens bylos, tarnybos knygelės ir asmenų, kilusių iš atitekusių Vokietijai sričių, anketos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 663 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 394, ap. 2, b. 497, l. 47.
[2] Č. Mančinskas. Policija Lietuvoje 1918–1940 m., 1998 m. psl. 98.
[3] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1929 m., Nr. 311-2096.
[4] V.Ž., 1939 m., Nr. 680-5034.
[5] LCVA. F. 394, ap. 7, b. 32, l. 80.
[6] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 13:23