O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1120 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PASIENIO POLICIJOS TRAKŲ BARO FONDĄ NR. 1120

2008-05           Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Trakų apskrities pasienio policijos baras (1924-01-01–1927 m. kovo mėn.)

Pasienio policijos Trakų baras (1927 m. kovo mėn.–1939-12-31)

Pasienio policijos Valkininkų baras (1940-01-10–1940-02-28)

Pasienio policijos Trakų baras (1940-03-01–1940-07-29)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

1924-01-01 Vidaus reikalų ministerija iš Krašto apsaugos ministerijos perėmė Lietuvos valstybės sienų su Vokietija ir Latvija bei demarkacinės linijos su Lenkija apsaugą.

Valstybės sienos ir demarkacinės (nuo 1929 m. administracinės) linijos apsauga buvo pavesta pasienio policijai, kuri buvo suskirstyta į barus, barai – į rajonus ir sargybas.

Vidaus reikalų ministro 1924-01-04 įsakymu Nr. 2 nuo 1924-01-01 paskirtas Trakų apskrities pasienio policijos baro viršininkas.[1] Baro viršininko buveinė buvo Kaišiadoryse.

Dokumentuose vartojami Trakų apskrities pasienio policijos baro viršininko, Pasienio policijos Trakų baro viršininko pavadinimai, nuo 1927 m. kovo mėn. vyrauja Pasienio policijos Trakų baro pavadinimas.

Trakų apskrities pasienio policijos baro viršininkas, Pasienio policijos Trakų baro viršininkas buvo pavaldus Trakų apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentui.

Pasienio policijos Trakų baro veiklą reglamentavo 1924 m. Pasienio policijos instrukcija,[2] 1929-10-28 Provizorinis susitarimas tarp Lietuvos ir Lenkijos dėl lengvatų administracinės linijos gyventojams,[3] 1939-11-27 Valstybės sienos apsaugos įstatymas,[4] kiti teisės aktai.

 1940-01-10 Pasienio policijos Trakų baras iš kariuomenės perėmė sienos su SSRS atkarpos, sutapusios su Valkininkų apskrities administracine riba, apsaugą. Pasienio policijos Trakų baras buvo pavadintas Pasienio policijos Valkininkų baru. Baro viršininkas buvo pavaldus Valkininkų apskrities viršininkui.[5] Baro viršininko buveinė buvo perkelta į Eišiškes.

Nuo 1940-03-01 Pasienio policijos Valkininkų baras vėl pavadintas Pasienio policijos Trakų baru ir tapo pavaldus Trakų apskrities viršininkui.[6]

Pasienio policijos Trakų baras nutraukė veiklą 1940-07-29.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pasienio policijos baro uždavinys buvo politinė ir ekonominė valstybės sienos apsauga. Pasienio sargyba turėjo užkirsti kelią sienos pažeidimams ir įvairios rūšies kontrabandos gabenimui.

Pasienio policijos Trakų baras saugojo demarkacinės, vėliau administracinės linijos su Lenkija atkarpą, sutapusią su Trakų apskrities administracine riba.

Pasienio policijos Valkininkų baras, vėliau Trakų baras saugojo sienos su SSRS atkarpą, sutapusią su Valkininkų, vėliau Trakų apskričių administracine riba.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Pasienio policijos Trakų baro dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-12-23 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 476 apskaitos vienetai.

1953 m. įrašyti apyrašas Nr. 2, 1266 apskaitos vienetai ir apyrašas Nr. 3, 360 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde buvo 3 apyrašai, 2102 apskaitos vienetai.

1961 m. papildomai įrašyta 17 apskaitos vienetų.

1965 m., sutvarkius neaprašytus dokumentus, į apyrašus papildomai įrašyta 19 apskaitos vienetų.

1971 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1987–1988 m. fondas pertvarkytas – 470 bylų iškelta į kitus archyvo fondus (iškelta į 12 fondų). Archyvo metodiniam kabinetui perduoti 57 apskaitos vienetai. Buvo atlikta dokumentų vertės ekspertizė, atrinkta naikinti 904 apskaitos vienetai. Sudaryti 2 nauji apyrašai: Nr. 1, 255 apskaitos vienetai, ir Nr. 2, 453 apskaitos vienetai. Apyrašui Nr. 1 sudaryta struktūrinė-chronologinė, apyrašui Nr. 2 – abėcėlinė rodyklės.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Pasienio policijos Trakų baras“.

Iš viso fonde Nr. 1120 yra 2 apyrašai, 708 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Veiklos ir policininkų tarnybos knygelių apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyta vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, baro viršininko nurodymai, rajonų viršininkų mėnesio ataskaitos, žinios apie prekių eksportą, sulaikytus asmenis, kontrabandą, baro dislokacijos dokumentai, susirašinėjimo sienos apsaugos organizavimo ir sustiprinimo, policininkų priėmimo į tarnybą, atleidimo, perkėlimo į kitus rajonus, leidimų administracinei linijai pereiti išdavimo ir kitais klausimais dokumentai, sargybų dienynai, kontrolės žurnalai, policijos slaptažodžiai, policininkų tarnybos knygelės ir sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal struktūrą ir dokumentų svarbumą, policininkų tarnybos knygelės – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Sudaryta apyrašo bylų struktūrinė-chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 255 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Policininkų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos policininkų asmens bylos ir algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Sudaryta apyrašo bylų abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 453 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 394, ap. 2, b. 497, l. 47.
[2] Č. Mančinskas. Policija Lietuvoje 1918–1940 m., 1998 m. psl. 98.
[3] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1929 m., Nr. 311-2096.
[4] V.Ž., 1939 m., Nr. 680-5034.
[5] LCVA. F. 1120, ap. 1, b. 211, l. 62.
[6] LCVA. F. 1120, ap. 1, b. 213, 19.
[7] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 13:21