O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1121 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PASIENIO POLICIJOS UTENOS BARO FONDĄ NR. 1121

2008-04           Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Utenos apskrities pasienio policijos baras (1924-01-01–1927 m. kovo mėn.)

Pasienio policijos Utenos baras (1927 m. kovo mėn.–1939-12-10)

Pasienio policijos Švenčionėlių baras (1939-12-11–1940-07-29)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

1924-01-01 Vidaus reikalų ministerija iš Krašto apsaugos ministerijos perėmė Lietuvos valstybės sienų su Vokietija ir Latvija bei demarkacinės linijos su Lenkija apsaugą.

Valstybės sienos ir demarkacinės (nuo 1929 m. administracinės) linijos apsauga buvo pavesta pasienio policijai, kuri buvo suskirstyta į barus, barai – į rajonus ir sargybas.

Vidaus reikalų ministro 1924-01-04 įsakymu Nr. 2 nuo 1924-01-01 paskirtas Utenos apskrities pasienio policijos baro viršininkas.[1] Baro viršininko buveinė buvo Utenoje.

Dokumentuose vartojami Utenos apskrities pasienio policijos baro viršininko, Pasienio policijos Utenos baro viršininko pavadinimai,  nuo 1927 m. kovo mėn. vyrauja Pasienio policijos Utenos baro pavadinimas.

Utenos apskrities pasienio policijos baro viršininkas, Pasienio policijos Utenos baro viršininkas buvo pavaldus Utenos apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentui.

Pasienio policijos Utenos baro veiklą reglamentavo 1924 m. Pasienio policijos instrukcija,[2] 1929-10-28 Provizorinis susitarimas tarp Lietuvos ir Lenkijos dėl lengvatų administracinės linijos gyventojams,[3] 1939-11-27 Valstybės sienos apsaugos įstatymas,[4] kiti teisės aktai.

1939-12-11 Pasienio policijos Utenos baras iš kariuomenės perėmė sienos su SSRS atkarpos, sutapusios su Švenčionėlių apskrities administracine riba, apsaugą. Baro viršininko buveinė buvo perkelta į Švenčionėlius.[5]  Baro pavadinimas pakeistas į Pasienio policijos Švenčionėlių barą.

Pasienio policijos Švenčionėlių baras nutraukė veiklą 1940-07-29.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pasienio policijos barų uždavinys buvo politinė ir ekonominė valstybės sienos apsauga. Pasienio sargyba turėjo užkirsti kelią sienos pažeidimams ir įvairios rūšies kontrabandos gabenimui.

Pasienio policijos Utenos baras saugojo demarkacinės, vėliau administracinės linijos su Lenkija atkarpą, sutapusią su Utenos apskrities administracine riba.

Pasienio policijos Švenčionėlių baras saugojo sienos su SSRS atkarpą, sutapusią su Švenčionėlių apskrities administracine riba.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Pasienio policijos Utenos baro dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į apskaitos dokumentus 1952-10-30 buvo įrašytas apyrašas Nr. 1, 94 apskaitos vienetai, 1953-09-09 – apyrašas Nr. 2, 129 apskaitos vienetai, ir 1953-11-15 – apyrašas Nr. 3, 198 apskaitos vienetai.

1957-09-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė 142 Pasienio policijos Utenos baro bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1, kuris LCVA buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 4 ir 1959 m. įrašytas į apskaitos dokumentus.

1966 m., 1975 m., 1986 m. papildomai įrašyta 14 apskaitos vienetų.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Pasienio policijos Utenos baras“.

Iš viso fonde Nr. 1121 yra 4  apyrašai, 578 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

Fondo apyraše Nr. 3 yra Seinų apskrities milicijos vado 1922 m. byla.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, žinios apie lenkų pasienio postus, prekių eksportą, sulaikytus asmenis, kontrabandą, susirašinėjimo sienos apsaugos organizavimo ir sustiprinimo, aprūpinimo ginklais, policininkų priėmimo į tarnybą, atleidimo, perkėlimo į kitus rajonus, leidimų administracinei linijai pereiti išdavimo ir kitais klausimais dokumentai, sargybų dienynai, policininkų tarnybos lapai, leidimai pereiti administracijos liniją, asmenų prašymai priimti į tarnybą, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 96 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos ir pasienio policininkų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kriminalinės policijos žinios, žinios apie baro dislokaciją ir veiklą, raportai apie įvykius pasienio postuose, prekių eksportą, sulaikytus asmenis, kontrabandą, susirašinėjimo sienos apsaugos organizavimo ir sustiprinimo, aprūpinimo ginklais, policininkų priėmimo į tarnybą, atleidimo, perkėlimo į kitus rajonus, leidimų administracinei linijai pereiti išdavimo ir kitais klausimais dokumentai, leidimai pereiti administracijos liniją, asmenų, perėjusių administracijos liniją lauko darbams, registracijos knygos, sargybų dienynai, asmenų prašymai priimti į tarnybą, finansų dokumentai, policininkų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 132 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir pasienio policininkų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kriminalinės policijos žinios, žinios apie kontrabandą, pasienio baro dislokaciją, asmenis, perėjusius sieną lauko darbams, susirašinėjimo sienos apsaugos organizavimo ir sustiprinimo, pasienio gyventojų sekimo, policininkų apdovanojimo, priėmimo į tarnybą, atleidimo, perkėlimo į kitus rajonus, leidimų administracinei linijai pereiti išdavimo ir kitais klausimais dokumentai, leidimai pereiti administracijos liniją, asmenų, perėjusių administracijos liniją lauko darbams, registracijos knygos, sargybų dienynai, policininkų, pasienio zonos gyventojų sąrašai, finansų dokumentai, algų lapai, policininkų asmens bylos, tarnybos knygelės, asmenų, kilusių iš atitekusių Vokietijai sričių, prašymai-anketos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją, asmens bylos, tarnybos knygutės ir prašymai-anketos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. .

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 206 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Pasienio policininkų tarnybos knygelių apyrašas Nr. 4

Apyraše įrašytos Utenos baro pasienio policininkų tarnybos knygelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 144 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 394, ap. 2, b. 497, l. 47.
[2] Č. Mančinskas. Policija Lietuvoje 1918–1940 m., 1998 m. psl. 98.
[3] Vyriausybės žinios (toliau –V.Ž.), 1929 m., Nr. 311–2096.
[4] V.Ž., 1939 m., Nr. 680–5034.
[5] LCVA. F. 394, ap. 7, b. 32, l. 22, 36.
[6] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 13:20