O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1217 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KLAIPĖDOS KRAŠTO PASIENIO POLICIJOS VADO FONDĄ NR. 1217

2008-07-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinės policijos valdyba Klaipėdos krašte (1923-06-01–1926-06-03)

Pasienio policijos valdyba Klaipėdos krašte (1926-06-04–[1933] m.)

Klaipėdos krašto pasienio policijos valdyba ([1934–1935] m.)

Klaipėdos krašto pasienio policijos vadas ([1936 m.]–1939-03-22)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valstybinės policijos valdyba Klaipėdos krašte įsteigta, Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento etatus nuo 1923-06-01 papildžius Klaipėdos krašto policijos etatais.[1] 1923-06-18 paskirtas Klaipėdos krašto valstybinės policijos vadas.[2]

Klaipėdos krašto valstybinės policijos vadas 1923-11-09 perėmė iš 1-ojo pasienio pulko vado valstybės sienos apsaugą nuo sienos su Latvija iki Smalininkų.[3]

Klaipėdos krašto valstybinė policija veikė Aukštojo Lietuvos Vyriausybės įgaliotinio Klaipėdos kraštui (nuo 1924-10-27 – Klaipėdos krašto gubernatoriaus) ir Vidaus reikalų ministerijos žinioje.

Vidaus reikalų ministro 1926-06-04 įsakymu Nr. 22 Klaipėdos krašto valstybinė policija pavadinta Klaipėdos krašto pasienio policija.[4]

Vidaus reikalų ministro 1927-01-08 įsakyme Nr. 4 nurodyta, kad Klaipėdos krašto pasienio policija nuo 1927-01-15 „pavedama tiesioginėn Piliečių apsaugos departamento direktoriaus priklausomybėn“.[5] Klaipėdos krašto pasienio policijai vadovavo Klaipėdos krašto pasienio policijos vadas ir jo įstaiga.

Klaipėdos krašto pasienio policijai vadovavusios įstaigos pavadinimas dokumentuose įvairuoja. 1927–1933 m. dokumentuose vyrauja pavadinimas „Pasienio policijos valdyba Klaipėdos krašte“, 1934–1935 m. dokumentuose - „Klaipėdos krašto pasienio policijos valdyba“, 1936–1939 m. dokumentuose - „Klaipėdos krašto pasienio policijos vadas“.

Įvairiu laiku įstaiga taip pat buvo vadinama Klaipėdos krašto valstybinės pasienio policijos valdyba, „Klaipėdos krašto valst. pasienio policijos vadas“, Klaipėdos krašto pasienio policijos vado įstaiga.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 1939-03-22 priėmus Vokietijos ultimatumą, buvo pasirašyta Lietuvos Respublikos ir Vokietijos sutartis dėl Klaipėdos krašto perleidimo. 1939-03-22 protokole dėl sutarties vykdymo nurodyta, kad Lietuvos karinės ir policijos pajėgos turi būti evakuotos iš Klaipėdos krašto iki 1939-03-23 ryto.[6] Klaipėdos krašto pasienio policijos vado įstaiga veiklą nutraukė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinės policijos valdyba Klaipėdos krašte vadovavo Klaipėdos krašto valstybinės policijos veiklai, ją kontroliavo, organizavo policijos aprūpinimą. Klaipėdos krašto valstybinės policijos pagrindinis uždavinys buvo valstybės sienos politinė ir ekonominė apsauga sausumoje, jūroje ir Kuršių mariose. Policija turėjo užkirsti kelią sienos pažeidimams ir kontrabandos gabenimui. Valstybinei policijai taip pat buvo pavedama atlikti viešosios policijos funkcijas[7], palaikyti tvarką jūrų uoste, geležinkelio stotyse, saugoti muitines.

Pasienio policijos valdyba Klaipėdos krašte, Klaipėdos krašto pasienio policijos valdyba, Klaipėdos krašto pasienio policijos vadas vadovavo Klaipėdos krašto pasienio policijos veiklai, ją kontroliavo, organizavo policijos aprūpinimą. Klaipėdos krašto pasienio policijos pagrindinis uždavinys buvo valstybės sienos politinė ir ekonominė apsauga sausumoje, jūroje ir Kuršių mariose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1965-09-10 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus buvo įrašyti 9 neaprašyti saugojimo vienetai, priklausantys Klaipėdos krašto pasienio policijos fondui Nr. 1217.

Dokumentai sutvarkyti, ir 1966-01-10 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, kuriame buvo 9 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1217 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo Klaipėdos krašto pasienio policijos ir kitų valstybinių įstaigų aprūpinimo patalpomis, patalpų įrengimo, remonto klausimais dokumentai, patalpų apžiūros, įkainojimo, atliktų darbų priėmimo aktai, darbų sąmatos, pastatų planai, žinios apie pasienio policijos tarnautojams išduotus avansus transporto priemonėms įsigyti ir jų grąžinimą, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Vyriausybės žinios, 1923, Nr. 146-1055; F. 394, ap. 3, b. 83, l. 15.
[2] A. Balaišis. Lietuvos valstybės sienos apsauga 1918–1940 m. Žmonės ir įvykiai. Psl. 36.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 764, ap. 1, b. 75, l. 459; F. 1359, ap. 1, b. 132, l. 4.
[4] LCVA. F. 394, ap. 3, b. 83, l. 66, 135.
[5] LCVA. F. 394, ap. 2, b. 1230, l.4
[6] LCVA. F. 383, ap. 8, b.897, l. 22.
[7] LCVA. F. 394, ap. 4, b. 97, l.6, .
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 13:19