O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1221 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SIENOS PERĖJIMO KONTROLĖS SKYRIAUS FONDĄ NR. 1221

2005-12-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Sienos perėjimo kontrolės skyrius (Dział Kontroli Ruchu Kordonowego) (1921 m. spalio mėn. – 1923-03-28)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vykdant Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1921-10-06 dekretą Nr. 376 apie sienos apsaugą nuo nelegalios prekių apyvartos, prie Vidurio Lietuvos valstybinės policijos vyriausiosios valdybos buvo įsteigtas Sienos perėjimo kontrolės skyrius. Tiksli skyriaus įsteigimo data nenustatyta, 1921-10-31 buvo paskelbtas pirmasis skyriaus viršininko įsakymas. Skyrius buvo pavaldus Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos vidaus reikalų departamento direktoriui, personalo bei ūkio srityse - Vidurio Lietuvos valstybinės policijos vyriausiajam komendantui.[1]

Vidurio Lietuvos teritoriją prijungus prie Lenkijos Respublikos, Sienos perėjimo kontrolės skyrius buvo pavaldus Vyriausybės delegatui Vilniaus žemei, personalo bei ūkio srityse – Vilniaus apygardos valstybinės policijos komendantui. [2]

1921-11-04 veikė skyriaus valdyba ir 9 skyriaus padaliniai - kontrolės stotys. [3] 1922-05-22 buvo įsteigtos 4 kontrolės stotys Švenčionių apskrityje bei Sienos perėjimo kontrolės skyriaus filialas Švenčionyse.[4] 1923-02-01 veikė 14 kontrolės stočių, 4 kontrolės punktai.[5]

Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įsakymu Sienos perėjimo kontrolės skyrius 1923-03-28 buvo likviduotas. [6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Sienos perėjimo kontrolės skyriaus funkcija buvo kontroliuoti asmenų perėjimą bei prekių pervežimą per sieną su neutralia zona.

Sienos perėjimo kontrolės skyriaus valdyba išduodavo leidimus pereiti sieną, Vilniaus žemės gyventojams važiuoti į neutralią zoną, o neutralios zonos gyventojams - į Vilniaus žemę; traukdavo administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn už nelegalų sienos perėjimą ir kontrabandą; bendrai su Valstybinės policijos geležinkelio kontrolės skyriumi organizavo asmenų, važiuojančių traukiniais, patikrinimą.

Kontrolės stotys tikrino pereinančių sieną asmenų dokumentus, leidimus pervežti prekes, atlikdavo įtartinų asmenų kratą, išduodavo neutralios bei pasienio zonų gyventojams leidimus pereiti sieną, informuodavo skyriaus valdybą apie neutralios zonos gyventojus, norinčius įvažiuoti į Vilniaus žemę, sulaikydavo nelegaliai pereinančius sieną asmenis, kontrabandines bei vežamas be leidimų prekes, registravo pereinančius sieną asmenis, vežamas prekes, bendradarbiavo su priskirtais prie kontrolės stočių muitinės tarnautojais. [7]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Sienos perėjimo kontrolės skyriaus fondo dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966-01-05 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 37 apskaitos vienetai.

1967–1979 m. į apyrašą papildomai įrašyta 14 apskaitos vienetų. 1973 m. spalio mėn. į fondą Nr. 1221 buvo perkelta 218 apskaitos vienetų iš fondo Nr. 23 apyrašo Nr. 6.

Iš viso fonde Nr. 1221 yra 1 apyrašas, 269 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1923 m. Dokumentai lenkų kalba. Fonde yra jam nepriklausančių Vilniaus miesto policijos įstaigų veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos vyriausiojo policijos komendanto, Vilniaus apygardos, Vilniaus miesto policijos komendantų, skyriaus viršininko tvarkomieji dokumentai; nelegaliai perėjusių sieną asmenų sulaikymo protokolai; kontrolės stočių patikrinimo ataskaitos; kontrolės stočių pranešimai apie padėtį jų kontroliuojamoje teritorijoje; susirašinėjimo veiklos, personalo, leidimų pereiti sieną išdavimo klausimais dokumentai; gavusiųjų leidimus pereiti sieną, pasienio zonos gyventojų, skyriaus tarnautojų sąrašai; leidimų pereiti sieną, sieną pereinančių asmenų ir gabenamų prekių, sulaikytų asmenų, ginklų registracijos knygos ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1221 apyraše Nr. 1 įrašyti 269 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1923 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1921, Nr. 33 (43), psl. 448, Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 19, ap. 1, b. 34, l. 172. F. 1221, ap. 1, b. 57, l. 7.
[2] LCVA. F. 1221, ap. 1, b. 59, l. 52.
[3] LCVA. F. 1221, ap. 1, b. 2, l. 22.
[4] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 1248, l. 221.
[5] LCVA. F. 1221, ap. 1, b. 246, l. 54.
[6] LCVA. F. 1221, ap. 1, b. 109, l. 3.
[7] LCVA. F. 1221, ap. 1, b. 246, l. 26–28.
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SIENOS PERĖJIMO KONTROLĖS SKYRIAUS FONDO NR. 1221 PAPILDYMĄ

2012-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Sienos perėjimo kontrolės skyriaus fondą Nr. 1221 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-12 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-274/2.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011 m. Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose rasti nesutvarkyti Sienos perėjimo kontrolės skyriaus dokumentai.

2012 m. dokumentai sutvarkyti. Bylos įrašytos į fondo Nr. 1221 Veiklos bylų apyrašo Nr. 1 tęsinį.

Taip pat buvo nustatyta, kad Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamento fondo Nr. 23 apyraše Nr.1 įrašytos bylos Nr. 239 - 241 priklauso fondui Nr. 1221. Bylos perkeltos ir įrašytos į fondo Nr. 1221 apyrašo Nr. 1 tęsinį.

Į apyrašo Nr.1 tęsinį įrašytos 24 bylos (bylų Nr. 270 - 293).

Iš viso fonde Nr. 1221 yra 1 apyrašas, 293 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1923 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti susirašinėjimo sulaikytų asmenų, arklių grąžinimo klausimais dokumentai, muitinės deklaracijos, žinios apie punktuose buvusią ginkluotę, tarnautojams išduotas uniformas, sulaikytų asmenų sąrašai, telefonogramos, sekamų ir ieškomų asmenų, gautų ir siųstų raštų rodyklės ir kiti dokumentai.

Bylos į apyrašo Nr.1 tęsinį įrašytos pagal bylų baigimo datą.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 24 apskaitos vienetai, dokumentų chronologinės ribos 1922–1923 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis.

Iš viso fondo Nr. 1221 apyraše Nr. 1 įrašyti 293 apskaitos vienetai. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Elžbieta Šimelevičienė

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 13:16