O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1616 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PASIENIO POLICIJOS ROKIŠKIO BARO FONDĄ NR. 1616

2008-05-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Rokiškio apskrities pasienio policijos baras (1924-01-01–1927 m.)

Pasienio policijos Rokiškio baras (1927 m.–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1924-01-01 Vidaus reikalų ministerija iš Krašto apsaugos ministerijos perėmė Lietuvos valstybės sienų su Vokietija ir Latvija bei demarkacinės linijos su Lenkija apsaugą. Valstybės sienos su Latvija apsaugos perėmimas Rokiškio apskrityje pradėtas 1923 m. lapkričio mėn.[1]

Valstybės sienos apsauga buvo pavesta pasienio policijai, kuri sienos su Latvija ruože buvo suskirstyta į barus ir rajonus.

Rokiškio apskrities pasienio policijos baro viršininko pareigos pavestos Rokiškio apskrities policijos vadui, kuris buvo pavaldus Rokiškio apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentui.

Dokumentuose vartojamas ir Rokiškio baro pasienio policijos pavadinimas, nuo 1927 m. vyrauja Pasienio policijos Rokiškio baro pavadinimas.

Pasienio policijos Rokiškio baro veiklą reglamentavo 1924 m. Pasienio policijos instrukcija,[2] 1921-02-04 sutartis tarp Lietuvos ir Latvijos vyriausybių dėl sienų nustatymo,[3] 1939-11-27 Valstybės sienos apsaugos įstatymas,[4] kiti teisės aktai.

Pasienio policijos Rokiškio baras nutraukė veiklą 1940-07-29.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pasienio policijos pagrindinis uždavinys buvo valstybės sienos politinė ir ekonominė apsauga. Pasienio policija turėjo užkirsti kelią sienos pažeidimams ir įvairios rūšies kontrabandos gabenimui.

Pasienio policijos Rokiškio baras saugojo valstybės sienos su Latvija atkarpą, sutapusią su Rokiškio apskrities administracine riba.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Pasienio policijos Rokiškio baro dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

LCVA apskaitos dokumentuose Rokiškio baro pasienio policijos fondas Nr. 1616 įrašytas 1961 m.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1962 m. sudarytas ir į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 133 apskaitos vienetai.

1983-02-04 į fondo apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 2, 90 apskaitos vienetų.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Pasienio policijos Rokiškio baras“.

Iš viso fonde Nr. 1616 yra 2 apyrašai, 223 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m., 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Apyraše Nr. 2 įrašytos Rokiškio apskrities viršininko suformuotos administracinių baudų bylos.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pranešimai apie įvykius pasienio zonoje, susirašinėjimo policininkų mokymo, atestacijos, leidimų pereiti sieną išdavimo ir kitais administracinės, ūkinės veiklos bei personalo klausimais dokumentai, pasienio rajonų perdavimo aktai, policininkų, įtariamų bei ieškomų asmenų sąrašai, sargybos dienynai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją. Apyrašui sudaryta struktūrinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 133 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Administracinių baudų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos asmenų, kaltinamų prekybos taisyklių pažeidimu pasienio zonoje, administracinių baudų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 90 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 394, ap. 5, b. 274, l. 109.
[2] Č. Mančinskas. Policija Lietuvoje 1918–1940 m., 1998 m. psl. 98, 100.
[3] Vyriausybės žinios (toliau–V.Ž.), 1921 m., Nr. 56–537.
[4] V.Ž., 1939 m., Nr. 680-5034.
[5] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 11:16