O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 464 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PASIENIO POLICIJOS ŠAKIŲ BARO FONDĄ NR. 464

2008-05-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šakių apskrities pasienio policijos baras (1924-01-01–1927 m.)

Pasienio policijos Šakių baras (1927 m.–1940 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidaus reikalų ministerija 1924-01-01 iš Krašto apsaugos ministerijos perėmė Lietuvos valstybės sienų su Vokietija ir Latvija bei demarkacinės linijos su Lenkija apsaugą. Valstybės sienos su Vokietija apsaugos perėmimas Šakių apskrityje pradėtas 1923 m. lapkričio mėn.

Valstybės sienos su Vokietija apsauga buvo pavesta pasienio policijai, kuri buvo suskirstyta į barus, barai – į rajonus ir sargybas.

Vidaus reikalų ministro 1924-01-04 įsakymu Nr. 2 nuo 1924-01-01 buvo paskirtas Šakių apskrities pasienio policijos baro viršininkas.[1] Baro viršininko buveinė buvo Naumiestyje, vėliau – Šakiuose.

Dokumentuose vartojamas ir Šakių apskrities pasienio policijos baro viršininko pavadinimas. Nuo 1927 m. dokumentuose vyrauja Pasienio policijos Šakių baro pavadinimas.

Šakių apskrities pasienio policijos baro viršininkas, Pasienio policijos Šakių baro viršininkas buvo pavaldus Šakių apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentui.

Pasienio policijos Šakių baro veiklą reglamentavo 1924 m. Pasienio policijos instrukcija,[2] 1929-05-17 sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Vokietijos valstybės sienos dalykams sutvarkyti,[3] 1939-11-27 Valstybės sienos apsaugos įstatymas,[4] kiti teisės aktai.

Pasienio policijos Šakių baras nutraukė veiklą 1940 m. birželio mėn.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pasienio policijos pagrindinis uždavinys buvo valstybės sienos politinė ir ekonominė apsauga. Pasienio sargyba turėjo užkirsti kelią sienos pažeidimams ir įvairios rūšies kontrabandos gabenimui.

Pasienio policijos Šakių baras saugojo valstybinės sienos su Vokietija atkarpą, sutapusią su Šakių apskrities administracine riba.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Pasienio policijos Šakių baro dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949 m. LCVA apskaitos dokumentuose buvo įrašyti Šakių apskrities policijos vado fondo 6 neaprašyti saugojimo vienetai.

1953-01-10, sutvarkius neaprašytus dokumentus, buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, 210 apskaitos vienetų.

1959 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1961-08-31, sutvarkius neaprašytus dokumentus, sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašytos 6 bylos.

1966 m. ir 1986 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

2000 m. fondas pavadintas ,,Pasienio policijos Šakių baro viršininkas“.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Pasienio policijos Šakių baras“.

Iš viso fonde Nr. 464 yra 2 apyrašai, 222 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1927 m., 1932–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Apyraše Nr. 1 įrašyta Zarasų apskrities viršininko 1935 m. įsakymų byla, yra įrašytų Šakių apskrities viršininko veiklos dokumentų.

 

Pasienio policijos Šakių baro tarnautojų asmens bylų ir asmenų, kilusių iš atitekusių Vokietijai sričių, pareiškimų-anketų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos pasienio policijos Šakių baro tarnautojų asmens bylos, algų lapai, asmenų, kilusių iš sričių atitekusių Vokietijai, pareiškimai-anketos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo apyraše Nr. 1 įrašyta 216 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1940 m., 1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Apyraše įrašyta Zarasų apskrities viršininko 1935 m. įsakymų  byla, yra Šakių apskrities viršininko veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti baro viršininko nurodymai, tarnautojų pranešimai apie pareigų vykdymą, policijos tarnautojų algų lapai, svetimšalių registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo apyraše Nr. 2 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1927 m., 1932-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 394, ap. 2, b. 497, l. 47.
[2] Č. Mančinskas. Policija Lietuvoje 1918–1940 m., 1998 m. psl. 98.
[3] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1929 m., Nr. 300-2012.
[4] V.Ž., 1939 m., Nr. 680-5034.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 13:28