O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 628 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PASIENIO POLICIJOS BIRŽŲ BARO FONDĄ NR. 628

2008-05-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Biržų-Pasvalio apskrities pasienio policijos baras (1924-01-01–1924-12-05)

Biržų apskrities pasienio policijos baras (1924-12-06–1927 m.)

Pasienio policijos Biržų baras (1927 m.–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1924-01-01 Vidaus reikalų ministerija iš Krašto apsaugos ministerijos perėmė Lietuvos valstybės sienų su Vokietija ir Latvija bei demarkacinės linijos su Lenkija apsaugą. Valstybės sienos su Latvija apsaugos perėmimas Biržų-Pasvalio apskrityje pradėtas 1923 m. spalio mėn.[1]

Valstybės sienos apsauga buvo pavesta pasienio policijai, kuri sienos su Latvija ruože buvo suskirstyta į barus ir rajonus.

Biržų-Pasvalio apskrities pasienio policijos baro viršininko pareigos pavestos Biržų-Pasvalio apskrities policijos vadui, kuris buvo pavaldus Biržų-Pasvalio apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentui.[2] Policijos vado buveinė buvo Pasvalyje.

Vidaus reikalų ministro 1924-12-06 įsakymu Nr. 63 Biržų-Pasvalio apskritis buvo pavadinta Biržų apskritimi.[3] Biržų-Pasvalio apskrities pasienio policijos baras pavadintas Biržų apskrities pasienio policijos baru. Policijos vado buveinė perkelta į Biržus.

Dokumentuose nuo 1927 m. vyrauja Pasienio policijos Biržų baro pavadinimas.

Pasienio policijos Biržų baro veiklą reglamentavo 1924 m. Pasienio policijos instrukcija,[4] 1921-02-04 sutartis tarp Lietuvos ir Latvijos vyriausybių dėl sienų nustatymo,[5]1939-11-27 Valstybės sienos apsaugos įstatymas,[6] kiti teisės aktai.

Pasienio policijos Biržų baras nutraukė veiklą 1940-07-29.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pasienio policijos pagrindinis uždavinys buvo valstybės sienos politinė ir ekonominė apsauga. Pasienio sargyba turėjo užkirsti kelią sienos pažeidimams ir įvairios rūšies kontrabandos gabenimui.

Pasienio policijos Biržų baras saugojo sienos su Latvija atkarpą, sutapusią su Biržų-Pasvalio, vėliau Biržų apskrities administracine riba.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Pasienio policijos Biržų baro dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Biržų baro pasienio policijos fondas Nr. 628 buvo sudarytas išskyrus dokumentus iš pertvarkyto Biržų apskrities viršininko fondo Nr. 400. Sutvarkius dokumentus, 1980 m. į fondo Nr. 628 apyrašą Nr. 1 buvo įrašyta 410 bylų, į apyrašą Nr. 2 – 32 bylos.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Pasienio policijos Biržų baras“.

Iš viso fonde Nr. 628 yra 2 apyrašai, 442 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, baro viršininko ir rajonų viršininkų įsakymai, kontrabandininkų bei neteisėtai sieną perėjusių asmenų kvotos protokolai, pranešimai apie įvykius pasienio zonoje, žinios apie sieną perėjusius asmenis, kontrabandą, eksportuojamas prekes, susirašinėjimo policininkų mokymo, atestacijos, leidimų pereiti sieną išdavimo ir kitais administracinės bei ūkinės veiklos ir personalo klausimais dokumentai, pasienio rajonų patikrinimo bei perdavimo aktai, policininkų, įtariamų bei ieškomų asmenų, draudžiamos platinti spaudos ir literatūros sąrašai, sargybos dienynai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Apyrašui sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 410 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Pasienio policijos tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos pasienio policijos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 394, ap. 5, b. 274, l. 131.
[2] Č. Mančinskas. Policija Lietuvoje 1918–1940 m., 1998 m. psl. 100.
[3] LCVA. F. 377, ap. 5, b.45, l. 79.
[4] Č. Mančinskas. Policija Lietuvoje 1918–1940 m., 1998 m. psl. 98.
[5] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1921 m., Nr. 56–537.
[6] V.Ž., 1939 m., Nr. 680-5034.
[7] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 13:27