O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 950 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PASIENIO POLICIJOS ŠIAULIŲ BARO FONDĄ NR. 950

2008-05-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaulių apskrities pasienio policijos baras (1924-01-01–1927 m.)

Pasienio policijos Šiaulių baras (1927 m.–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1924-01-01 Vidaus reikalų ministerija iš Krašto apsaugos ministerijos perėmė Lietuvos valstybės sienų su Vokietija ir Latvija bei demarkacinės linijos su Lenkija apsaugą. Valstybės sienos su Latvija apsaugos perėmimas Šiaulių apskrityje pradėtas 1923 m. lapkričio mėn.[1]

Valstybės sienos apsauga buvo pavesta pasienio policijai, kuri sienos su Latvija ruože buvo suskirstyta į barus ir rajonus.

Šiaulių apskrities pasienio policijos baro viršininko pareigos pavestos Šiaulių apskrities policijos vadui, kuris buvo pavaldus Šiaulių apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentui.

Dokumentuose dar vartojamas Šiaulių baro pasienio policijos pavadinimas, nuo 1927 m. vyrauja Pasienio policijos Šiaulių baro pavadinimas.

Pasienio policijos Šiaulių baro veiklą reglamentavo 1924 m. Pasienio policijos instrukcija,[2] 1921-02-04 sutartis tarp Lietuvos ir Latvijos vyriausybių dėl sienų nustatymo,[3] 1939-11-27 Valstybės sienos apsaugos įstatymas,[4] kiti teisės aktai.

Pasienio policijos Šiaulių baras nutraukė veiklą 1940-07-29.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pasienio policijos pagrindinis uždavinys buvo valstybės sienos politinė ir ekonominė apsauga. Pasienio sargyba turėjo užkirsti kelią sienos pažeidimams ir įvairios rūšies kontrabandos gabenimui.

Pasienio policijos Šiaulių baras saugojo sienos su Latvija atkarpą, sutapusią su Šiaulių apskrities administracine riba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Pasienio policijos Šiaulių baro dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas. Į valstybės archyvų sistemą dokumentai perduoti 1944 m.

1967-10-11 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialo 427 Šiaulių apskrities pasienio policijos fondo bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

1970 m. papildomai į apyrašą įrašyti 2 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Pasienio policijos Šiaulių baras“.

Iš viso fonde Nr. 950 yra 1 apyrašas, 429 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1921 m., 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir pasienio policijos tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, rajonų viršininkų įsakymai, kontrabandininkų bei neteisėtai sieną perėjusių asmenų kvotos protokolai, pranešimai apie įvykius pasienio zonoje, žinios apie sieną perėjusius asmenis, kontrabandą, eksportuojamas prekes, susirašinėjimo policininkų mokymo, atestacijos, leidimų pereiti sieną išdavimo ir kitais administracinės bei ūkinės veiklos ir personalo klausimais dokumentai, pasienio rajonų patikrinimo bei perdavimo aktai, policininkų, įtariamų bei ieškomų asmenų sąrašai, sargybos dienynai, pasienio policijos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 429 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1921 m., 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 394, ap. 5, b. 274, l. 107.
[2] Č. Mančinskas. Policija Lietuvoje 1918–1940 m., 1998 m. psl. 98, 100.
[3] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1921 m., Nr. 56–537.
[4] V.Ž., 1939 m., Nr. 680-5034.
[5] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 13:26