O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 958 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PASIENIO POLICIJOS ZARASŲ BARO FONDĄ NR. 958

2008-05           Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ežerėnų apskrities pasienio policijos baras (1924-01-01–1929-01-28)

Zarasų apskrities pasienio policijos baras (1929-01-29–1929 m.)

Pasienio policijos Zarasų baras (1929 m.–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1924-01-01 Vidaus reikalų ministerija iš Krašto apsaugos ministerijos perėmė Lietuvos valstybės sienų su Vokietija ir Latvija bei demarkacinės linijos su Lenkija apsaugą. Valstybės sienos su Latvija apsaugos perėmimas Ežerėnų apskrityje pradėtas 1923 m. lapkričio mėn.

Valstybės sienos ir demarkacinės (nuo 1929 m. administracinės) linijos apsauga buvo pavesta pasienio policijai, kuri buvo suskirstyta į barus, barai – į rajonus ir sargybas.

Vidaus reikalų ministro 1924-01-04 įsakymu Nr. 2 nuo 1924-01-01 paskirtas Ežerėnų apskrities pasienio policijos baro viršininkas.[1] Baro viršininko įstaiga buvo Ežerėnuose.

Ministrų Kabineto 1929-01-29 nutarimu Ežerėnai pavadinti Zarasais.[2] Ežerėnų apskrities pasienio policijos baras pavadintas Zarasų apskrities pasienio policijos baru.

Dokumentuose vartojami Ežerėnų apskrities pasienio policijos baro viršininko, Zarasų apskrities pasienio policijos baro viršininko pavadinimai. Nuo 1929 m. dokumentuose vyrauja Pasienio policijos Zarasų baro pavadinimas.

Zarasų apskrities pasienio policijos baro viršininkas, Pasienio policijos Zarasų baro viršininkas buvo pavaldus Zarasų apskrities viršininkui ir Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentui.

Pasienio policijos Zarasų baro veiklą reglamentavo 1924 m. Pasienio policijos instrukcija,[3] 1929-10-28 Provizorinis susitarimas tarp Lietuvos ir Lenkijos dėl lengvatų administracinės linijos gyventojams,[4] 1939-11-27 Valstybės sienos apsaugos įstatymas,[5] kiti teisės aktai.

1939-12-11 Pasienio policijos Zarasų baras iš kariuomenės perėmė sienos su SSRS atkarpos, sutapusios su Zarasų apskrities administracine riba, apsaugą. Baro viršininko buveinė perkelta į Dūkštą.[6]

Pasienio policijos Zarasų baras nutraukė veiklą 1940-07-29.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pasienio policijos baro uždavinys buvo politinė ir ekonominė valstybės sienos apsauga. Pasienio sargyba turėjo užkirsti kelią sienos pažeidimams ir įvairios rūšies kontrabandos gabenimui.

Pasienio policijos Zarasų baras saugojo demarkacinės, vėliau administracinės linijos su Lenkija ir sienos su Latvija atkarpas, sutapusias su Zarasų apskrities administracine riba, nuo 1939-12-11 – sienos su SSRS atkarpą, sutapusią su Zarasų apskrities administracine riba.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Pasienio policijos Zarasų baro dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas. Archyvų sistemoje dokumentai gauti 1951 m.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė 80 Pasienio policijos Zarasų baro bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1, kuris LCVA buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 2.

LCVA apyrašas Nr. 1 sudarytas 1959-07-23. Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas.

1959-07-23 į apskaitos dokumentus įrašyti 2 apyrašai, 94 apskaitos vienetai.

1961–1966 m. ir 1999 m. papildomai įrašyta 50 apskaitos vienetų.

2008 m. patikslintas fondp pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Pasienio policijos Zarasų baras“.

Iš viso fonde Nr. 958 yra 2 apyrašai, 144 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Fonde yra Lietuvos TSR pasienio milicijos Zarasų baro pavienių dokumentų.

Pasienio policijos Zarasų baro dokumentų yra Zarasų nuovados viršininko fondo Nr. 449 apyrašuose Nr. 3 ir Nr. 4.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir pasienio policijos tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kvotų dėl sienos pažeidimų protokolai, pranešimai apie įvykius prie administracinės linijos, sienos apsaugos organizavimą, žinios apie kontrabandą, policininkų mokymą, sargybų tikrinimą, susirašinėjimo Lietuvos ir SSRS sienos apsaugos, baro rajonų veiklos tikrinimo, personalo klausimais dokumentai, policijos tarnautojų, kontrabandininkų, asmenų, pereinančių sieną lauko darbams, sąrašai, sargybos dienynai, įtariamų dėl kontrabandos asmenų registracijos knygos, policininkų asmens bylos, algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą..

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 65 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyta vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo ginklų, policininkų mokymo, aprangos, sienos apsaugos sustiprinimo, kontrabandos, šnipų ir agentų sekimo, leidimų pereiti administracijos liniją ir sieną išdavimo klausimais dokumentai, policijos tarnautojų, sargybų paskirstymo, kontrabandininkų sąrašai, I–V rajonų sargybų dienynai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 79 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 394, ap. 2, b. 497, l. 47.
[2] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 595, l. 18.
[3] Č. Mančinskas. Policija Lietuvoje 1918–1940 m., 1998 m., psl. 98.
[4] Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1929 m., Nr. 311-2096.
[5] V.Ž., 1939 m., Nr. 680-5034.
[6] LCVA. F. 394, ap. 7, b. 32, l. 22, 36.
[7] LCVA. F. 377, ap. 5, b. 319, l. 129.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 13:25