O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 157 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DARBO FONDO VILNIAUS VAIVADIJOS BIURO FONDĄ NR. 157

2006-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Nedarbo fondo Vilniaus apygardos valdyba (Zarząd Obwodowy Funduszu Bezrobocia w Wilnie) (1924-10-13–1935-03-31)

2. Darbo fondo Vilniaus vaivadijos komitetas (Komitet Wojewódzki Funduszu Pracy w Wilnie) (1933-04-01–1935-03-31)

Darbo fondo Vilniaus vaivadijos biuras (Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy w Wilnie) (1935-04-01–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1. Nedarbo fondo Vilniaus apygardos valdyba, įsteigta remiantis Lenkijos Respublikos darbo ir socialinės rūpybos ministro 1924-10-10 potvarkiu, pradėjo veiklą 1924-10-13. Ji buvo pavaldi Nedarbo fondo prie Darbo ir socialinės rūpybos ministerijos vyriausiajai valdybai Varšuvoje.[1]

Valdybos pirmininku buvo skiriamas Valstybinės įdarbinimo tarpininkavimo įstaigos Vilniuje vadovas. Valdyba veikė Vilniaus mieste, Ašmenos, Breslaujos, Dysnos, Dunilovo, Švenčionių, Vileikos, Vilniaus-Trakų, Pastovių, Maladečinos apskrityse. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1924-07-18 įstatymas apie garantijas nedarbo atveju, kiti teisės aktai.[2]

Vadovaujantis socialinės rūpybos ministro 1934-03-15 potvarkiu Nedarbo fondo Vilniaus apygardos valdyba nuo 1934-03-26 perėmė likviduotos Valstybinės įdarbinimo tarpininkavimo įstaigos Vilniuje funkcijas.[3]

2. Remiantis Lenkijos Respublikos 1933-03-16 įstatymu apie Darbo fondą, 1933-04-01 įsteigtas Darbo fondo Vilniaus vaivadijos komitetas, pavaldus Vyriausiajam darbo fondo komitetui.[4]

Remiantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1934-10-24 potvarkiu apie Nedarbo ir Darbo fondų sujungimą,[5] 1935-04-01 pradėjo veiklą Darbo fondo Vilniaus vaivadijos biuras. Biuras perėmė Nedarbo fondo Vilniaus apygardos valdybos ir Darbo fondo Vilniaus vaivadijos komiteto funkcijas.[6]

Darbo fondo Vilniaus vaivadijos biurui vadovavo direktorius, kurį, vaivadai rekomendavus, skyrė Darbo fondo direktorius. Už savo veiklą biuras atsiskaitė Vyriausiajam darbo fondo biurui Varšuvoje, veiklą prižiūrėjo Vilniaus vaivada.

Darbo fondo ir jo padalinių veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1935-03-29 potvarkiu patvirtinti Darbo fondo įstatai.[7]

Tiksli Darbo fondo Vilniaus vaivadijos biuro veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. lapkričio mėn. biuras dar veikė. [8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Darbo fondo Vilniaus vaivadijos biuras registravo bedarbius, tvarkė jų apskaitą, organizavo ir finansavo viešuosius darbus, rinko informaciją apie laisvas darbo vietas, tarpininkavo ieškantiesiems darbo užsienyje, rūpinosi bedarbių, ypač jaunimo, įdarbinimu, persikvalifikavimu, pašalpų bedarbiams skyrimu, jų dydžio nustatymu ir išmokėjimu, įnašų, mokesčių ir aukų į fondą rinkimu, organizavo kultūrinę švietėjišką veiklą tarp bedarbių, teikė pagalbą kuriant savarankiškas darbo vietas, kontroliavo padalinių apskrityse bei teritorinių socialinės rūpybos įstaigų ir organizacijų veiklą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Darbo fondo Vilniaus vaivadijos biuro dokumentų perdavimo data LTSR centriniam valstybiniam archyvui nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

Apskaitos dokumentuose nurodyta, kad 1948 m. fonde buvo apie 70 000 saugojimo vienetų.

1948 m. atrinkta naikinti 50180 saugojimo vienetų.

1952 m. sudaryti apyrašai Nr. 1-6, į kuriuos įrašyti 90765 apskaitos vienetai. Atrinkta naikinti 1520 saugojimo vienetų ir 200 kg  pabirų.

1954 m. sudarytas apyrašas Nr. 7, į kurį įrašyti 89 apskaitos vienetai. Atrinkta naikinti 35 saugojimo vienetai.

1959 m. fondas pertvarkytas, sudaryti nauji apyrašai Nr. 1-8, į kuriuos įrašyti 58868 apskaitos vienetai.

1965-1994 m. į apyrašus papildomai įrašyti 135 apskaitos vienetai.

2006-09-22 patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Darbo fondo Vilniaus vaivadijos biuras“.

Iš viso fonde Nr. 157 yra 8 apyrašai, 58976 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų, prancūzų, rusų, lietuvių kalbomis.

Fonde yra Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Darbo, susisiekimo ir viešųjų darbų departamento veiklos byla, įrašyta apyraše Nr. 7, Valstybinės įdarbinimo tarpininkavimo įstaigos Vilniuje, Vilniaus vaivadijos ir miesto pilietinės žiemos pagalbos bedarbiams komitetų veiklos bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 6, 7, 8.

 

Bedarbių apskaitos kortelių apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos bedarbių apskaitos kortelės.

Kortelės susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 157 apyraše Nr. 1 įrašyta 14570 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Bedarbių apskaitos kortelių apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos bedarbių apskaitos kortelės.

Kortelės susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 157 apyraše Nr. 2 įrašyti 11609 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Bedarbių apskaitos kortelių apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos bedarbių apskaitos kortelės.

Kortelės susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 157 apyraše Nr. 3 įrašyta 5590 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Bedarbių apskaitos kortelių apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos bedarbių apskaitos kortelės.

Kortelės susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 157 apyraše Nr. 4 įrašytas 5891 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Bedarbių apskaitos kortelių apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos bedarbių apskaitos kortelės.

Kortelės susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 157 apyraše Nr. 5 įrašyti 12536 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų, Darbo fondo Vilniaus vaivadijos biuro direktoriaus tvarkomieji dokumentai; Darbo fondo įstatai; Darbo fondo Vilniaus vaivadijos tarybos, komiteto, visuomeninių pagalbos bedarbiams komitetų posėdžių, Darbo fondo apskričių komitetų veiklos patikrinimo protokolai; biuro veiklos ir finansų, pagalbos akcijų organizavimo ataskaitos; statistinės žinios apie bedarbių, įdarbintų asmenų, darbo vietų, gaunančiųjų pašalpą skaičių; susirašinėjimo bedarbių registracijos, įdarbinimo, darbo vietų kūrimo, pašalpų mokėjimo, įmokų ir atskaitymų iš įmonių ir dirbančiųjų į darbo fondą, viešųjų darbų bei kultūrinės-švietėjiškos veiklos tarp bedarbių finansavimo klausimais dokumentai; pastatų statybos dokumentai; bedarbių prašymai įdarbinti, skirti pašalpą; įmonių ir įstaigų, turinčių darbo vietų, biuro personalo sąrašai; finansų dokumentai; bedarbių, gavusių pašalpas, bylos; įmonių pažymos apie atleistus darbuotojus, turinčius teisę gauti bedarbio pašalpą.

Apyrašas iš dalies suminis. Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigos struktūrą ir pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą; bedarbių, gavusių pašalpas, bylos ir įmonių pažymų apie atleistus darbuotojus bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. 

Iš viso fondo Nr. 157 apyraše Nr. 6 įrašyti 3255 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lenkų, prancūzų, rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Darbo fondo Vilniaus vaivadijos komiteto posėdžių, įmonių patikrinimo protokolai; Darbo fondo Vilniaus vaivadijos komiteto, biuro veiklos ataskaitos; žinios apie bedarbių, darbo vietų, įdarbintųjų viešuosiuose darbuose skaičių; susirašinėjimo pašalpų bedarbiams skyrimo, karo invalidų, bedarbių įdarbinimo, darbo vietų kūrimo, įmonių įmokų į fondą klausimais dokumentai; asmenų prašymai įdarbinti Latvijos žemės ūkiuose sezoniniams darbams, suteikti lengvatų įsigyjant geležinkelio bilietus, skirti pašalpas; asmenų, gavusių nemokamus pietus, sąrašai; įmonių, mokančių įnašus į Nedarbo fondą ar įsiskolinusių fondui, kontrolės bylos; bedarbių, kuriems skirtos pašalpos, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą; bedarbių, kuriems skirtos pašalpos, bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka,

Iš viso fondo Nr. 157 apyraše Nr. 7 įrašyti 89 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Nedarbo fondo Vilniaus apygardos valdybos posėdžių, kasos revizijų, įmonių patikrinimo protokolai; valdybos veiklos ir finansinės ataskaitos; statistinės žinios apie bedarbių, darbo vietų, įdarbintų bei gaunančių pašalpas asmenų skaičių; susirašinėjimo bedarbių įdarbinimo, pašalpų mokėjimo, darbo vietų kūrimo, pagalbinių fondo institucijų, žiemos pagalbos akcijos bedarbiams organizavimo, finansų klausimais dokumentai; bedarbių ir asmenų, įdarbintų viešuosiuose darbuose, gaunančių bedarbių pašalpas, įmonių ir įstaigų, apygardos valdybos personalo sąrašai; bedarbių prašymai įdarbinti, skirti pašalpas; įmonių, mokančių įnašus į Nedarbo ir Darbo fondus, bylos; įmonių ir jų įmokų į fondą registracijos knygos; finansų dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, įmonių, mokančių įnašus į Nedarbo ir Darbo fondus, bylos – pagal įmonių pavadinimus ir savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 157 apyraše Nr. 8 įrašyti 5436 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 51, ap. 12, b. 130, l. 29, 59.

[2] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau -DU RP), 1924, Nr. 67-650.

[3] DU RP, 1934, Nr. 22-169.

[4] DU RP, 1933, Nr. 22-163.

[5] DU RP, 1934, Nr. 94-849.

[6] LCVA. F. 157, ap. 6, b. 59.

[7] LCVA. F. 157, ap. 6, b. 1.

[8] LCVA. F. 157, ap. 6, b. 135.

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:11