O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 171 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

INVALIDŲ APELIACINĖS KOMISIJOS PRIE VILNIAUS VAIVADIJOS VALDYBOS FONDĄ NR. 171

2006-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Invalidų apeliacinė komisija prie Vilniaus vaivadijos valdybos (Inwalidzka Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Wojewódzkim Wileńskim) (1929 m. rugpjūtis – 1939 m. rugsėjis)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Invalidų apeliacinė komisija prie Vilniaus vaivadijos valdybos pradėjo veiklą 1929 m. rugpjūčio mėn.[1], remiantis Lenkijos Respublikos karinių reikalų, finansų, darbo ir socialinės rūpybos, užsienio reikalų bei teisingumo ministrų 1929-07-06 potvarkiu dėl teisės aktų apie karo invalidų ir jų šeimų aprūpinimą dalinio pakeitimo.[2] Tiksli veiklos pradžios data nenustatyta. Komisija perėmė nuo 1924 m. Vilniuje veikusios Apygardos invalidų apeliacinės komisijos prie Lenkijos kariuomenės III korpuso apygardos vadovybės Sanitarinės dalies Gardine funkcijas.[3]

Komisija veikė Vilniaus vaivadijos valdybos Darbo ir socialinės rūpybos skyriaus žinioje. Komisijai pirmininkavo Vilniaus vaivada arba vaivados paskirtas tarnautojas, turėjęs teisinį išsilavinimą.

Komisijos veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1921-03-18 įstatymas apie karo invalidų ir jų šeimų bei žuvusių, mirusių arba dingusių be žinios asmenų, kurių mirtis arba žūtis susiję su karo tarnyba, šeimų aprūpinimą ir jo 1929-03-07 pataisa[4], darbo ir socialinės rūpybos ministro potvarkiai ir instrukcijos, kiti teisės aktai.

Komisija veikla buvo nutraukta 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Invalidų apeliacinė komisija prie Vilniaus vaivadijos valdybos nagrinėjo karo invalidų, jų įgaliotinių arba šeimos narių skundus dėl karinių medicininių komisijų sprendimų, susijusių su invalido nedarbingumo laipsnio nustatymu, priėmė sprendimus dėl jų pakeitimo arba anuliavimo. Komisijos kompetencijai priklausė tik eilinių kariškių bylos.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Invalidų apeliacinės komisijos prie Vilniaus vaivadijos valdybos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

Į apskaitos dokumentus 1949 m. įrašyta 10 neaprašytų saugojimo vienetų.

1954-12-25 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 16 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 171 yra 1 apyrašas, 16 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Invalidų apeliacinės komisijos prie Vilniaus vaivadijos valdybos posėdžių protokolai, sprendimų nuorašai, karo invalidų skundai dėl invalidumo laipsnio nustatymo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 171 apyraše Nr. 1 įrašyta 16 apskaitos vienetų. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1939 m. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 171, ap. 1, b. 1.

[2] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP). 1929, Nr. 53-429.

[3] LCVA. F. 51, ap. 12, b. 313, l. 14, 15.

[4] DU RP. 1921, Nr. 32-195; 1929, Nr. 23-229.

 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:11