O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-241 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE VYRIAUSIOSIOS KARIŲ ŠEIMŲ VALSTYBINIO APRŪPINIMO IR BUITIES SUTVARKYMO VALDYBOS PRIE LIETUVOS TSRS MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-241

2009-08- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausioji karių šeimų valstybinio aprūpinimo ir buities sutvarkymo valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1944-10-06–1946-03-24)

Vyriausioji karių šeimų valstybinio aprūpinimo ir buities sutvarkymo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1946-03-25–1946-09-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1944-10-06 įsaku įsteigta Vyriausioji karių šeimų valstybinio aprūpinimo ir buities sutvarkymo valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos.[1]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-11-17 nutarimu Nr. 190 buvo patvirtinti Vyriausiosios karių šeimų valstybinio aprūpinimo ir buities sutvarkymo valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nuostatai.[2]

Savo veikloje valdyba vadovavosi Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimais, potvarkiais, 1944-11-17 Vyriausiosios karių šeimų valstybinio aprūpinimo ir buities sutvarkymo valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nuostatais.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“,[3] Vyriausioji karių šeimų valstybinio aprūpinimo ir buities sutvarkymo valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nuo 1946-03-25 vadinama Vyriausiąja karių šeimų aprūpinimo ir buities sutvarkymo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1946-09-10 nutarimu Nr. 549, Vyriausioji karių šeimų aprūpinimo ir buities sutvarkymo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1946-09-20 buvo perduota Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo ministerijai.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausioji karių šeimų valstybinio aprūpinimo ir buities sutvarkymo valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, Vyriausioji karių šeimų valstybinio aprūpinimo ir buities sutvarkymo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos mokėjo Raudonosios armijos ir Karo jūrų laivyno eilinių ir jaunesniųjų vadų šeimoms pašalpas ir pensijas, rūpinosi vadų ir eilinių karių šeimų įdarbinimu, jų buities sutvarkymu, užtikrino karių šeimoms įstatymais nustatytas lengvatas, svarstė karių šeimų narių pareiškimus bei skundus. Valdyba vadovavo ir leido instrukcijas miestų, apskričių ir rajonų vykdomųjų komitetų karių šeimų valstybinio aprūpinimo ir buities sutvarkymo skyriams.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966-05-17 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. R-241 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai, instrukcijos, statistinės žinios ir diagrama apie karių šeimų registraciją, pensijų ir pašalpų skyrimą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau –LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 5, l. 11.

[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 16, l. 65.

[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

[4] LCVA. F. R-754, ap.1, b. 65, l. 133; F. R-770, ap. 4, b. 14.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:12