O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1071 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ MOKYTOJŲ SEMINARIJOS FONDĄ NR. 1071

2007-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Telšių mokytojų seminarija (1941-09-01–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo generalinio tarėjo 1941-09-09 raštu Nr. 21128 nuo 1941-09-01 įsteigta Telšių mokytojų seminarija.1

Mokyklos veiklą reglamentavo 1940-02-23 Mokytojų seminarijų įstatymas, kiti teisės aktai.

1941–1944 m. seminarijos pavadinimas nesikeitė. Telšių mokytojų seminarija 1941-08-09–1944 m. buvo pavaldi Švietimo vadybai.

Tiksli data, kada Telšių mokytojų seminarija 1944 m. baigė veiklą, nenustatyta. Seminarijos veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Telšių mokytojų seminarija buvo mišri vidurinio lavinimo mokymo įstaiga, kuri rengė pradžios mokyklų mokytojus. Nuo 1941/1942 mokslo metų seminarijoje veikė pirmas kursas, o nuo 1942-09-01 iš Tauragės mokytojų seminarijos perkelti antras, trečias ir ketvirtas kursai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas Telšių mokytojų seminarijos dokumentus 1968-12-12 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialo. Buvo perimta 51 byla, įrašyta apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 1071 yra 2 apyrašai, 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1938 m., 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti trimestrų žurnalai, mokinių mokslo baigimo pažymėjimai, mokinių gimimo metrikai, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo žiniaraščiai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1938 m., 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 LCVA. F. R-629, ap. 1, b. 1019, l. 109.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 16:00