O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1139 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PREKYBOS IR AMATŲ MOKYKLŲ SUVALKUOSE FONDĄ NR. 1139

2011-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. 3 klasių prekybos mokykla Suvalkuose (3-klasowa Szkoła Handlowa w Suwałkach) (1924-01-11–1931 m.)

Vidurinių ir aukštųjų mokyklų mokytojų draugijos 3 klasių prekybos mokykla Suvalkuose (3-klasowa Szkoła Handlowa Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w Suwałkach) (1931 m.–1933-01-12)

Vidurinių ir aukštųjų mokyklų mokytojų draugijos 3 klasių mišri prekybos mokykla Suvalkuose (3-klasowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w Suwałkach) (1933-01-13–1933-10-31)

Vidurinių ir aukštųjų mokyklų mokytojų draugijos privati 3 klasių mišri prekybos mokykla Suvalkuose su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase (Prywatna 3-klasowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa ze specjalną klasą 4-tą o kierunku spółdzielczym Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w Suwałkach) (1933-11-01–1936-01-14)

Prekybos mokslo platinimo draugijos privati 3 klasių mišri prekybos mokykla Suvalkuose su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase (Prywatna 3-klasowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa ze specjalną klasą 4-tą o kierunku spółdzielczym Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Handlowej w Suwałkach) (1936-01-15–1936-08-20)

Prekybos mokslo platinimo draugijos privati 4-metė mišri pirklių gimnazija Suvalkuose (Prywatne 4-letnie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Handlowej w Suwałkach) (1936-08-21–1938-01-09)

Prekybos mokslo platinimo draugijos privati mišri pirklių gimnazija Suvalkuose (Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Handlowej w Suwałkach) (1938-01-10–1939 m.)

2. Suvalkų viešoji bendrojo lavinimo ir amatų mokykla (Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Suwałkach) (1927 m. rugsėjo mėn.–1939 m.)

3. Moterų pilietinio darbo sąjungos privati moterų amatų mokykla Suvalkuose (Prywatna Żeńska Szkoła Zawodowa Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Suwałkach) (1933-09-07–1937-10-21)

Moterų pilietinio darbo sąjungos privati moterų siuvimo mokykla Suvalkuose (Prywatna Żeńska Szkoła Krawiecko-Bieliźniarska Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Suwałkach) (1937-10-22–1939 m.)

4. Prekybos mokslo platinimo draugijos privatūs mišrūs pirklių ir prekybininkų kursai Suvalkuose (Prywatny Koedukacyjny Kurs Zawodowy dla Kupców i Pracowników Handlowych Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Handlowej w Suwałkach) (1937-03-02–nenustatyta)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija 1924-01-11 išdavė Vidurinių ir aukštųjų mokyklų mokytojų draugijos Suvalkų rateliui leidimą Nr. 18348/23.D.III. įsteigti 3 klasių prekybos mokyklą Suvalkuose.1 Nuo 1931 m. mokykla vadinama Vidurinių ir aukštųjų mokyklų mokytojų draugijos 3 klasių prekybos mokykla Suvalkuose.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1933-01-13 pakeitė mokyklos pavadinimą į Vidurinių ir aukštųjų mokyklų mokytojų draugijos 3 klasių mišrią prekybos mokyklą Suvalkuose. 1933-11-01 mokykloje atidarius 4-ąją klasę, mokykla vadinama Vidurinių ir aukštųjų mokyklų mokytojų draugijos privati 3 klasių mišri prekybos mokykla Suvalkuose su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase.

1936-01-15 Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija leido mokyklą laikyti Prekybos mokslo platinimo draugijai Suvalkuose.2 Mokykla vadinama Prekybos mokslo platinimo draugijos privati 3 klasių mišri prekybos mokykla Suvalkuose su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase.

Pagal Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1936-08-21 leidimą Nr. III-25914/36 mokykla buvo pertvarkyta į Prekybos mokslo platinimo draugijos privačią 4-metę mišrią pirklių gimnaziją Suvalkuose. 1938-01-10 kuratorija pakeitė gimnazijos pavadinimą į Prekybos mokslo platinimo draugijos privačią mišrią pirklių gimnaziją Suvalkuose.3

Veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija, nuo 1925-08-05 – Balstogės mokyklų apygardos kuratorija, nuo 1927-10-01 – Varšuvos mokyklų apygardos kuratorija, nuo 1932-09-01 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.4

Gimnazija veikė iki 1939 m.5 Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

2. Suvalkų viešoji bendrojo lavinimo ir amatų mokykla pradėjo veikti 1927 m. rugsėjo mėn. Varšuvos mokyklų apygardos kuratorija 1928-03-16 išdavė Suvalkų miesto magistratui leidimą Nr. III-1621/28 įsteigti Suvalkų viešąją bendrojo lavinimo ir amatų mokyklą.

Mokykla dar buvo vadinama Suvalkų viešąja amatų ir bendrojo lavinimo mokykla.6

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Varšuvos mokyklų apygardos kuratorija, nuo 1932-09-01 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

Tiksli mokyklos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. birželio mėn. mokykla dar veikė.

3. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1933-09-07 išdavė leidimą Nr. III-27305/33 įsteigti Moterų pilietinio darbo sąjungos privačią moterų amatų mokyklą Suvalkuose.

Vadovaujantis kuratorijos 1937-10-22 leidimu Nr. III-37383/37 mokykla buvo pertvarkyta į Moterų pilietinio darbo sąjungos privačią moterų siuvimo mokyklą Suvalkuose.7

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

Mokykla veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn.8

4. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1937-03-02 išdavė leidimą Nr. III-47000/37 įsteigti Prekybos mokslo platinimo draugijos privačius mišrius pirklių ir prekybininkų kursus Suvalkuose. Kursai pradėjo veikti 1937 m. balandžio mėn., veikė prie Prekybos mokslo platinimo draugijos privačios 4-metės mišrios pirklių gimnazijos Suvalkuose.9

Kursų veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

Kursų veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Prekybos mokslo platinimo draugijos privati mišri pirklių gimnazija Suvalkuose buvo keturių klasių mokymo įstaiga, kurioje moksleiviai įgydavo teorinių ir praktinių profesinių žinių bei bendrąjį išsilavinimą. Gimnazija ruošė prekybos, kooperacijos įmonių darbuotojus. Į gimnaziją buvo priimami 13–17 metų asmenys, baigę 6 pradžios mokyklos klases.10

2. Suvalkų viešoji bendrojo lavinimo ir amatų mokykla buvo trijų klasių vyrų mokymo įstaiga, kurioje moksleiviai įgydavo teorinių ir praktinių profesinių žinių bei bendrąjį išsilavinimą. Mokykloje veikė Bendras skyrius, mokėsi įvairių profesijų atstovai. Į mokyklą buvo priimami dirbantys vaikinai, baigę ne mažiau kaip 4 pradžios mokyklos klases.

3. Moterų pilietinio darbo sąjungos privati moterų siuvimo mokykla Suvalkuose buvo 3 klasių mokymo įstaiga, kurioje moksleivės įgydavo teorinių ir praktinių profesinių žinių bei bendrąjį išsilavinimą. Mokykla ruošė siuvėjas. Į mokyklą buvo priimamos 14–17 metų merginos, baigusios ne mažiau kaip 4 pradžios mokyklos klases.

4. Prekybos mokslo platinimo draugijos privačių mišrių pirklių ir prekybininkų kursų Suvalkuose tikslas buvo supažindinti klausytojus su prekybos organizavimo mokslo pagrindais bei su prekybos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Mokslas truko 8 savaites. Į kursus buvo priimami lenkų tautybės pirkliai, prekybos įmonių vadovai ir darbuotojai nuo 18 metų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1952-11-08 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Fondo bylos mikrofilmuotos.

Iš viso fonde Nr. 1139 yra 1 apyrašas, 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Prekybos mokslo platinimo draugijos privačios 3 klasių mišrios prekybos mokyklos Suvalkuose su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase, gimnazijos įstatai, leidimai įsteigti mokyklą, gimnaziją, egzaminų protokolai, mokyklos vizitacijų, direktoriaus veiklos ataskaitos, žinios apie mokyklą, mokymo programos, mokytojų sąrašai, asmens dokumentai, biudžeto sąmatos,

Suvalkų viešosios bendrojo lavinimo ir amatų mokyklos įstatai, leidimai įsteigti mokyklą, mokyklos vizitacijų, direktoriaus veiklos ataskaitos, egzaminų protokolai, dokumentai apie mokyklos steigimą, veiklą, finansavimą, mokytojų sąrašai, algų lapai,

Moterų pilietinio darbo sąjungos privačios moterų amatų, siuvimo mokyklų Suvalkuose įstatai, leidimai įsteigti, pertvarkyti mokyklą, mokymo programos, biudžeto sąmata,

Prekybos mokslo platinimo draugijos privačių mišrių pirklių ir prekybininkų kursų įstatai, leidimas įsteigti kursus, kursų programa, mokytojų sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1139, ap. 1, b. 1, l. 494.

2 LCVA. F. 1139, ap. 1, b. 1, l. 190, 276, 351.

3 LCVA. F. 1139, ap. 1, b. 5, l. 7, 9, 10.

4 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1923, Nr. 14-119, 1925, Nr. 13-126, 1927, Nr. 12-190, 1932, Nr. 6-271.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1927, Nr. 29-252, 1932, Nr. 50-473.

5 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 7181.

6 LCVA. F. 1139, ap. 1, b. 7.

7 LCVA. F. 1139, ap. 1, b. 3.

8 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 7156.

9 LCVA. F. 1139, ap. 1, b. 6, l. 1, 2, 6, 7.

10 LCVA. F. 1139, ap. 1, b. 5, l. 12.   

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 16:01