O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1156 pažyma

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KLAIPĖDOS VALSTYBINIŲ AMATŲ MOKYMO ĮSTAIGŲ FONDĄ NR. 1156

2007-08- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Klaipėdos valstybinė amatų mokykla (1936-07-01–1939 m.)

2. Klaipėdos valstybiniai vakariniai amatų kursai (1936-11-01–1939 m. kovo mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Švietimo ministro 1936-04-02 įsakymu C/Nr. 6 nuo 1936-07-01 įsteigta Klaipėdos valstybinė amatų mokykla.1

Tiksli data, kada 1939 m. Klaipėdos valstybinė amatų mokykla baigė veiklą, nenustatyta.

2. Švietimo ministro 1936-11-17 įsakymu C/Nr. 45 prie Klaipėdos valstybinės amatų mokyklos nuo 1936-11-01 buvo

įsteigti Klaipėdos valstybiniai vakariniai amatų kursai2

Klaipėdos valstybiniai vakariniai amatų kursai likviduoti 1939 m. kovo mėn.3

Klaipėdos valstybinės amatų mokyklos ir Klaipėdos valstybinių vakarinių amatų kursųveiklą reglamentavo 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1929-10-04 „Amatų mokslo įstatymas“, 1938-01-01 „Žemesniųjų ir vidurinių specialinių mokyklų ir kursų įstatymas“,4 kiti teisės aktai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

1. Klaipėdos valstybinė amatų mokykla buvo mišri amatų mokymo įstaiga.

Į mokyklą buvo priimami asmenys, baigę pradžios mokyklą arba išlaikę stojamuosius egzaminus. Mokslas mokykloje truko 4 metus.

Mokykla ruošė kvalifikuotus pramonės įmonių specialistus ir savarankiškus amatininkus. 1936 m. mokykloje veikė metalininkų, stalių, dailidžių ir tekstilininkų skyriai. Nuo 1937 m. mokykloje pradėjo veikti elektrotechnikos, statybos, šaltkalvių, siuvimo rankdarbių, mezgimo nėrimo, buhalterijos, prekybos skyriai.

Baigusiems amatų mokyklą buvo išduodamas pažymėjimas ir suteikiamas amatininko vardas.

2. Klaipėdos valstybiniai vakariniai amatų kursai ruošė kvalifikuotus amatininkus. Mokslas kursuose trukdavo 3 metus. Į kursus buvo priimami asmenys, turintys ne mažesnį kaip 5 metų amatininko darbo stažą, bet neturintys amatininko vardo ir pažymėjimo.

Amatų kursuose 1936 m. veikė metalininkų, tekstilininkų, stalių skyriai.

Amatų kursus baigę asmenys gaudavo pažymėjimą ir jiems buvo suteikiamas amatininko vardas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į archyvų sistemą data nenustatyti.

Sutvarkius 1964 m. Lietuvos TSRcentriniame valstybiniame archyve rastas 99 Klaipėdos valstybinės amatų mokyklos ir Klaipėdos valstybinių vakarinių amatų kursų bylas, 1965-10-06 sudarytas fondo Nr. 1156 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 59 apskaitos vienetai. 7 bylos buvo perduotos į kitus fondus, o 33 bylos atrinktos naikinti.

Iš viso jungtiniame fonde Nr. 1156 yra 1 apyrašas, 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Klaipėdos valstybinė amatų mokykla. Švietimo ministerijos aplinkraščiai, įsakymai, mokyklos pedagogų tarybos, egzaminų ir statybos komisijų posėdžių protokolai, susirašinėjimo mokyklos įrengimo, aprūpinimo inventoriumi, statybinių medžiagų tiekimo, mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo ir kt. administraciniais, organizaciniais, ūkio, finansų klausimais dokumentai, mokyklos rūmų statybos brėžiniai, mokinių sąrašai, mokinių prašymai priimti į mokyklą, skirti stipendijas, moksleivių rašomieji darbai, mokslo baigimo pažymėjimai, klasių žurnalai, elgesio ir pažangumo žinių lapai, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai, pamokų ir pridedamųjų pareigų paskirstymo lentelės.

Klaipėdos valstybiniai vakariniai amatų kursai.Švietimo ministerijos aplinkraščiai, amatų kursų tarybos ir pedagogų posėdžių, baigiamųjų egzaminų komisijų protokolai, susirašinėjimo kursų veiklos klausimais dokumentai, kursų dėstytojų ir klausytojų sąrašai, mokslo pažangumo žurnalai, kursų baigimo pažymėjimai, tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigas. Įstaigų dokumentai - pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1156, ap. 1, b. 1, l. 82.

2 LCVA. F. 1156, ap. 1, b. 1, l. 66.

3 LCVA. F. 1156, ap. 1, b. 59, l. 4-5.

4 Vyriausybės žinios, 1925 m., Nr. 190 – 1289; 1929 m., Nr.308 – 2076; 1937 m., Nr.592 -- 4128.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 16:01