O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1245 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO „SAULĖS“ MERGAIČIŲ MOKYTOJŲ SEMINARIJOS FONDĄ NR. 1245

2007-05- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno priruošiamieji kursai suaugusiems (1907-09-15–1918-10-15)

Kauno „Saulės“ mokytojų seminarija (1918-10-15–1927 m.)

Kauno „Saulės“ mergaičių mokytojų seminarija (1927 m. rugsėjo mėn.-1936-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1907-09-15 įsteigti Kauno priruošiamieji kursai suaugusiems. Kursus Vilniaus apygardos mokslo globėjui leidus įsteigė Lietuvių švietimo draugija „Saulė“.

Nuo 1918-10-15 Lietuvių švietimo draugija „Saulė“ vietoje Kauno priruošiamųjų kursų suaugusiems įsteigė „Saulės“ mokytojų seminariją.1

1918–1927 m. dokumentuose Kauno „Saulės“ mokytojų seminarija buvo vadinama: „Saulės“ mokytojų seminarija, Lietuvių švietimo draugijos „Saulės“ mokytojų seminarija, Kauno „Saulės“ mokytojų seminarija.

Nuo 1927/1928 mokslo metų Kauno „Saulės“ mokytojų seminarija buvo vadinama Kauno „Saulės“ mergaičių mokytojų seminarija.2

1927–1936 m. dokumentuose seminarija buvo vadinama „Saulės“ mergaičių mokytojų seminarija, Kauno „Saulės“ mergaičių mokytojų seminarija.

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-08-30 Laikinieji įstatai mokytojų seminarijoms, 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1931-07-17 Mokytojų seminarijų įstatymas, ir kiti teisės aktai.

Švietimo ministro 1936-07-16 įsakymu B/Nr. 33 Kauno „Saulės“ mergaičių mokytojų seminarija nuo 1936-08-01 uždaryta.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno priruošiamųjų kursų suaugusiems funkcijos ar veiklos sritis nenustatyta.

Kauno „Saulės“ mokytojų seminarija buvo mišri aukštesniojo lavinimo mokymo įstaiga, kuri rengė pradžios mokyklų mokytojus. Nuo 1918-10-15 seminarijoje veikė parengiamoji klasė ir trys kursai. Nuo 1919 m. rugsėjo mėn.seminarija pertvarkyta į pilną mokytojų seminariją - veikė dvi parengiamosios klasės ir keturi kursai.

Kauno „Saulės“ mergaičių mokytojų seminarija nuo 1927/1928 mokslo metų buvo specialioji aukštesniojo lavinimo mergaičių mokymo įstaiga, kuri rengė pradžios mokyklų mokytojas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Kauno „Saulės“ mergaičių mokytojų seminarijos fondas Nr. 1245 sudarytas 1966-01-01. Į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 įrašyta 300 apskaitos vienetų, perkeltų iš pertvarkyto Švietimo ministerijos fondo Nr. 391 apyrašo Nr. 6.

Iš viso fonde Nr.1245 yra 2 apyrašai, 300 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1936 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti švietimo ministerijos instrukcijos, nurodymai, pedagogų tarybos posėdžių, baigiamųjų egzaminų protokolai, mokymo programos, asmenų prašymai priimti į seminariją, išeito mokslo pažymėjimų ir atestatų nuorašai, mokinių sąrašai, elgesio, lankomumo ir mokslo pažangumo žurnalai, baigusių seminariją autobiografijos, tarnautojų tarnybos ir algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 298 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1936 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti mokinių registracijos knyga, kursus baigusių asmenų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1919 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 391, ap. 3, b. 1810, l. 5; b. 1815, l. 6.

2 LCVA. F. 391, ap. 3, b. 1815, l. 6.

3 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 254, l. 5.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 16:02