O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1272 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS MOKYTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS KĖDAINIŲ MOKYTOJŲ SEMINARIJOS FONDĄ NR. 1272

2007-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Kėdainių mokytojų seminarija (1923-08-01–1927-08-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1923-08-01 įsteigta Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Kėdainių mokytojųseminarija.1 Seminariją išlaikė Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga.

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-08-30 Laikinieji įstatai mokytojų seminarijoms, 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, kiti teisės aktai.

Švietimo ministro 1927-08-16 įsakymu Nr. 163 nuo 1927-08-15 atleistas seminarijos direktorius2 , o Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Kėdainių mokytojų seminarija nuo 1927-09-01 uždaryta.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kėdainių mokytojų seminarija buvo mišri aukštesniojo lavinimo mokymo įstaiga, kuri rengė pradžios mokyklų mokytojus. Seminarijoje veikė dvi parengiamosios klasės ir keturi kursai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyta.

Sutvarkius 1965 m. rastas 195 neaprašytas Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Kėdainių mokytojų seminarijos fondo bylas ir 8 kg pavienių dokumentų, Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1966-08-05 sudarytas fondas Nr. 1272. Apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 79, apyraše Nr. 2 - 289 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1272 yra 2 apyrašai, 368 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1927 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos tvarkomieji dokumentai, jaunesniojo mokytojo teisėms įgyti, stojamųjų ir kurso baigiamųjų egzaminų protokolai, susirašinėjimo su Švietimo ministerija, Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos centro valdyba mokomojo auklėjamojo darbo, mokytojų priėmimo į darbą, jų atleidimo, pamokų krūvio paskirstymo, pašalpų skyrimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, seminarijos veiklos apyskaitos, stojančių į seminariją ir išstojančių iš jos registracijos knyga, tarnautojų ir mokinių, baigusių 2 kursus ir norinčių gauti mokytojų vietas sąrašai, mokinių lankomumo ir mokslo pažangumo žurnalai, mokslo baigimo pažymėjimai, mokytojų prašymai priimti į darbą, įgyti jaunesniojo mokytojo teises, mokinių prašymai priimti į seminariją, skirti stipendiją, išduoti mokslo pažymėjimus, tarnautojų algų, mokinių stipendijų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, asmenų prašymai priimti į seminariją. - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 79 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1927 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 289 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1927 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės arhcyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 3, b. 1846, l. 14, 107-109, 112, 113.

2 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 104, l. 188.

3 LCVA. F. 391, ap. 3, b. 1850, l. 60, 80.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 16:03