O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1284 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS AKLIESIEMS GLOBOTI DRAUGIJOS AKLŲJŲ INSTITUTO FONDĄ NR. 1284

2007-09- Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Lietuvos aklųjų sąjungos Aklųjų institutas (1927-11-15 –1931-01-20)

Lietuvos akliesiems globoti draugijos Aklųjų institutas (1931-01-21–1940-09-15)

Kauno aklųjų institutas (1940-09-16–1940-12-31)

Kauno aklųjų mokykla (1941-01-01–1941 m. birželio mėn.)

Kauno aklųjų institutas (1941-07-01–1944-08-01)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Švietimo ministro 1927-11-12 įsakymu Nr. 239 nuo 1927-11-15 paskirtas Lietuvos aklųjų sąjungos Aklųjų instituto vedėjas.1

Lietuvos aklųjų sąjungos Aklųjų institutą išlaikė Švietimo ir Vidaus reikalų ministerijos.2

Vidaus reikalų ministerija 1931-01-21 aktu Lietuvos aklųjų sąjungos Aklųjų institutą perdavė Lietuvos akliesiems globoti draugijai.3Lietuvos aklųjų sąjungos Aklųjų institutas nuo 1931-01-21 buvo vadinamas Lietuvos akliesiems globoti draugijos Aklųjų institutu.

Lietuvos aklųjų sąjungos Aklųjų instituto veiklą reglamentavo 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1929-10-04 „Amatų mokslo įstatymas“, 1938-01-01 „Žemesniųjų ir vidurinių specialinių mokyklų ir kursų įstatymas“,4 kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1940-09-21 įsakymu A/Nr. 139 nuo 1940-09-16 paskirtas Kauno aklųjų instituto vedėjas.5

1940-09-16 Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatas perdavė Kauno aklųjų institutą Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariatui.6

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatas nuo 1940-12-01 vėl perėmė Kauno aklųjų institutą.7 Kauno aklųjų institutas nuo 1941-01-01 pavadintas Kauno aklųjų mokykla.8

Laikinosios Lietuvos vyriausybės 1941-07-03 nutarimu „Dėl Švietimo ministerijos veiklos sureguliavimo“ Kauno aklųjų institutas turėjo vadovautis 1938 m. Žemesniųjų ir vidurinių specialinių mokyklų ir kursų įstatymu.9

Švietimo generalinio tarėjo 1941-08-30 įsakymu A/Nr.15 nuo 1941-09-01 paskirtas Kauno aklųjų instituto direktorius.10 Kauno aklųjų institutas buvo pavaldus Švietimo vadybai.

Kauno miesto vykdomojo komiteto liaudies švietimo skyriaus vedėjo 1944-09-08 įsakymu Nr. 2 nuo 1944-08-01 paskirtas Kauno aklųjų mokyklos (instituto) laikinai einantis pareigas direktorius.11 Mokykla toliau tęsė veiklą.

Sudarytojo funkcijos

Lietuvos aklųjų sąjungos Aklųjų institutas buvo mišri bendrojo lavinimo ir amatų mokymo įstaiga. Į institutą buvo priimami akli asmenys nuo 7 iki 18 metų amžiaus.

Institute buvo dėstomi pradžios mokyklos bendrojo lavinimo dalykai, mokoma šepečių, hamakų gaminimo, krepšių ir kėdžių pynimo, tinklų nėrimo amatų, kaip specialūs dalykai buvo dėstomi muzika, masažas.

Institute veikė vakariniai kursai suaugusiems akliesiems, kuriuose buvo mokoma skaityti, rašyti, skaičiuoti, suteikiamos gamtos mokslo žinios.

Kauno aklųjų institutas, Kauno aklųjų mokykla buvo valstybinė žemesnioji amatų keturių klasių mokykla, kurioje buvo pynimo, šepečių dirbimo, mezgimo skyriai, veikė parengiamosios trejų metų pradinio bendrojo lavinimo klasės. Papildomai buvo dėstoma buhalterija, geometrija ir aklųjų mašinraštis.

Į institutą buvo priimami akli asmenys nuo 9 iki 21 metų amžiaus.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas iš Kauno aklųjų mokyklos internato 1950-01-09 perėmė 91 Lietuvos akliesiems globoti draugijos Aklųjų instituto 1928–1940 m. bylą

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale Lietuvos akliesiems globoti draugijos Aklųjų instituto 1928–1940 m. veiklos dokumentai buvo įrašyti į Lietuvos akliesiems globoti draugijos Aklųjų instituto fondo Nr. R-589 apyrašą Nr. 1.

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale Kauno aklųjų instituto 1941–1944 m. veiklos dokumentai 1951-10-27 įrašyti į Kauno aklųjų instituto fondo Nr. R-591 apyrašą Nr. 1. Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į archyvų sistemą data nenustatyti. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 1969-11-25 perėmė 207 Lietuvos akliesiems globoti draugijos Aklųjų instituto bylas, įrašytas į fondų Nr. R-589 ir Nr. R-591 apyrašus Nr. 1.

Perėmus dokumentus, 1969-12-18 archyve sudarytas vienas Lietuvos akliesiems globoti draugijos Aklųjų instituto fondas Nr. 1284. Fondo Nr. 1284 apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 88, apyraše Nr. 2 – 119 apskaitos vienetų.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 1975-12-22 perėmė 37 Kauno aklųjų instituto 1941-1944 m., o 1979 m. – 57 1928-1939 m. veiklos bylas. Archyve bylos buvo sutvarkytos ir 1976 m. bei 1979 m. papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr.1284 yra 2 apyrašai, 302 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Kauno aklųjų instituto ir Kauno aklųjų mokyklos 1940-1941 m. ir 1944–1945 m. veiklos dokumentai įrašyti fonde Nr. R-371.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos įsakymai ir nurodymai, Aklųjų instituto įstatai, mokymo programos, egzaminų rašomieji ir amatų skyriaus darbai, mokslo baigimo pažymėjimai ir jų nuorašai, mokslo metų baigimo aktai, vaikų ir suaugusių klasių žurnalai, susirašinėjimo instituto pastatų statybos bei remonto, šepečių gamybos ir kitais administraciniais, ūkio, finansų klausimais dokumentai, instituto turto surašymo aktas, medžiagų apskaitos knygos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 88 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Veiklos, personalo ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti švietimo generalinio tarėjo įsakymai ir potvarkiai, Švietimo vadybos aplinkraščiai, direktoriaus įsakymai personalo klausimais, mokslo baigimo pažymėjimai ir jų nuorašai, klasių žurnalai, audimo, mezgimo, pynimo ir šepečių gamybos skyrių žurnalai, susirašinėjimo ūkiniais ir finansų klausimais dokumentai, maisto produktų žiniaraščiai, medžiagų apskaitos knygos, finansų dokumentai, mokinių registracijos knygos, tarnautojų ir mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą. Tarnautojų ir mokinių asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 214 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 8, b. 105, l. 19; ap. 3, b. 2185, l. 112, 94.

2 LCVA. F. 391, ap. 3, b. 2187, l.109.

3 LCVA. F. 391, ap. 3, b. 2188, l. 31, 50.

4 Vyriausybės žinios, 1925 m., Nr. 190 – 1289; 1929 m., Nr.308 – 2076; 1937 m., Nr.592 -- 4128.

5 LCVA. F. R-762, ap. 4, b. 145, l. 223.

6 LCVA. F. R-770, ap. 2, b. 81 a, l. 86.

7 LCVA. F. R-762, ap. 6, b. 47 a, l. 14.

8 LCVA. F. R-762, ap. 4, b. 7 a, l. 119.

9 LCVA. F. 1075, ap. 2, b. 5, l. 36 a.p.

10 LCVA. F. R-629, ap. 2, b. 176 a, l. 17.

11 LCVA, F. R-371, ap. 1, b. 42, l. 1.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-20 13:20