O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1285 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS MOKYTOJŲ SEMINARIJOS FONDĄ NR. 1285

2007-06- Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Tauragės mokytojų seminarija (1923-09-01–1931-08-14)

Tauragės valdžios mokytojų seminarija (1931-08-15–1936-08-31)

Tauragės valstybinė mokytojų seminarija (1936-09-01–1940-02-28)

Tauragės mokytojų seminarija (1940-03-01–1943 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Švietimo ministro 1923-08-31 įsakymu Nr. 25 nuo 1923-09-01 paskirtas Tauragės mokytojų seminarijos direktorius.1

Vadovaujantis 1931-07-17 Mokytojų seminarijų įstatymu Tauragės mokytojų seminarija nuo 1931-08-15 pavadinta Tauragės valdžios mokytojų seminarija.

Nuo 1936-09-01 Tauragės valdžios mokytojų seminarija vadinama Tauragės valstybine mokytojų seminarija.

Nuo 1940-03-01 Tauragės valstybinė mokytojų seminarija buvo vadinama Tauragės mokytojų seminarija.

Seminarijos veiklą reglamentavo 1919-08-30 Laikinieji įstatai mokytojų seminarijoms, 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1931-07-17 Mokytojų seminarijų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas bei 1940-02-23 Mokytojų seminarijų įstatymas, kiti teisės aktai.

1940-08-26–1941 m. birželio mėn. Tauragės mokytojų seminarija buvo pavaldi Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatui.

1941 m. birželio mėn.–1941-08-04 Tauragės mokytojų seminarija buvo pavaldi Švietimo ministerijai, o 1941-08-05–1943 m. Švietimo vadybai.

Švietimo generalinio tarėjo 1941-09-09 raštu Nr. 21128 nuo 1942-09-01 Tauragės mokytojų seminarija uždaroma, moksleiviai perkeliami į Telšių mokytojų seminariją.2

1941/1942 mokslo metais seminarijoje veikė antras, trečias ir ketvirtas kursai, 1942/1943 m.m. veikė ketvirtas kursas, kuris buvo prijungtas prie Tauragės gimnazijos.3

Tiksli data, kada 1943 m. Tauragės mokytojų seminarija baigė veiklą, nenustatyta. Seminarijos veiklos pabaigos data nurodyta pagal dokumentų datas.

Sudarytojo funkcijos

Tauragės mokytojų seminarija buvo mišri aukštesniojo lavinimo mokymo įstaiga, kuri rengė pradžios mokyklų mokytojus. Seminarijoje veikė vienas kursas ir vyresnioji parengiamoji klasė.

Tauragės valdžios mokytojų seminarija, Tauragės valstybinė mokytojų seminarija buvo mišri specialiojo lavinimo mokymo įstaiga, kuri rengė pradžios mokyklų mokytojus.

Tauragės mokytojų seminarija nuo 1940-03-01 buvo mišri vidurinio lavinimo mokymo įstaiga.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1969-11-25 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 163 Tauragės valstybinės mokytojų seminarijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

2007 m. fondas pavadintas „Tauragės mokytojų seminarija“.

Iš viso fonde Nr. 1285 yra 1 apyrašas, 163 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos tvarkomieji dokumentai, mokytojų tarybos bei egzaminų komisijos posėdžių protokolai, pranešimai apie įstojimo į seminariją sąlygas, metų veiklos apyskaitos, susirašinėjimo mokytojų ir mokinių perkėlimo į kitą mokyklą, egzaminų organizavimo, pažymėjimų išdavimo, mokslo programų pakeitimo bei stipendijų paskirstymo, mokslo priemonių įsigijimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai,pažymėjimų, gimimo liudijimų nuorašai, mokytojų metų kursų dienynas, mokytojų, tarnautojų asmens žinių ir atlyginimų išmokėjimo lapai, mokytojų ir mokinių sąrašai, prašymai priimti į seminariją, trimestrų žurnalai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 163 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 8, b. 52, l. 24 a. p.

2 LCVA. F. R-629, ap. 1, b. 1019, l. 109.

3 LCVA. F. 1285, ap. 1, b. 55, l. 2, 3.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-20 13:21