O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1430 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS MERGAIČIŲ MOKYTOJŲ SEMINARIJOS FONDĄ NR. 1430

2007-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio mokytojų seminarija (1919-09-01–1927 m.)

Panevėžio valstybinė mokytojų seminarija (1927 m.–1931-07-31)

Panevėžio valstybinė mergaičių mokytojų seminarija (1931-08-01–1936-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo ministro 1919-09-15 įsakymu Nr. 216 nuo 1919-09-01 paskirtas Panevėžio mokytojų seminarijos direktorius.1

Nuo 1927 m. Panevėžio mokytojų seminarija dokumentuose vadinama Panevėžio mokytojų seminarija, Panevėžio valdžios mokytojų seminarija, Panevėžio valstybinė mokytojų seminarija.

Švietimo ministro 1928-08-18 įsakymu Nr. 192 Panevėžio valstybinė mokytojų seminarija nuo 1928-09-01 pertvarkyta į mergaičių mokytojų seminariją ir nuo 1931-08-01 pavadinta Panevėžio valstybine mergaičių mokytojų seminarija.2

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-08-30 Laikinieji įstatai mokytojų seminarijoms, 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1931-07-17 Mokytojų seminarijų įstatymas, ir kiti teisės aktai.

Švietimo ministro 1936-07-16 įsakymu B/Nr. 33 Panevėžio valstybinė mergaičių mokytojų seminarija nuo 1936-08-01 uždaryta. 3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Panevėžio mokytojų seminarija buvo mišri aukštesniojo lavinimo mokymo įstaiga, kuri rengė pradžios mokyklų mokytojus. Nuo 1919 metų pradžios seminarijoje veikė viena parengiamoji klasė, onuo 1924/1925 mokslo metųseminarijoje veikė keturi kursai.

Panevėžio valstybinė mokytojų seminarija buvo mišri aukštesniojo lavinimo mokymo įstaiga, kuri rengė pradžios mokyklų mokytojus. Seminarijoje veikė keturi kursai. Nuo 1928-09-01 į seminarijos pirmą kursą buvo priimamos tik mergaitės.

Panevėžio valstybinė mergaičių mokytojų seminarija buvo specialioji aukštesniojo lavinimo mergaičių mokymo įstaiga, kuri rengė pradžios mokyklų mokytojas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyta. 1969-06-24 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas perėmė Panevėžio mokytojų seminarijos dokumentus iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialo. Buvo perimta 818 apskaitos vienetų, įrašytų apyrašuose Nr.1, 2, 3.

1997 m. buvo patikslintas fondo Nr.1430 pavadinimas. Fondas pavadintas Panevėžio valstybinė mergaičių mokytojų seminarija.

Iš viso fonde Nr.1430 yra 3 apyrašai, 818 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1936 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 62 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1934 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 749 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1936 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Klasių ir trimestrų žurnalų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti klasių ir trimestrų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.3 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1936 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 8, b. 1, l. 19 a.p.

2 LCVA. F. 391, , ap. 8, b. 119, l. 268; ap. 3, 1875, l. 12; b. 1877, l. 317.

3 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 254, l. 4.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 16:04