O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1471 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARO POLICIJOS MOKYKLOS FONDĄ NR. 1471

2007-03 Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

Karo milicijos mokykla (1920-01-01–1924-10-09)

Karo policijos mokykla (1924-10-10–1940-09-25)

Apsaugos batalionas (1940-09-25–1940-12-10)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Kauno karo komendanto 1920-02-03 įsakymu Nr. 34 Karo lauko milicijos komanda nuo 1920-01-01 pavadinta Karo milicijos mokykla.1 Mokyklos veiklą reglamentavo 1920 m. Karo lauko milicijos mokyklos dėsniai 2, o nuo 1922 m. - Karo milicijos mokyklos dėsniai.3

Krašto apsaugos ministro 1924-10-10 įsakymu Nr. 103 Karo milicijos mokykla pavadinta Karo policijos mokykla.4

Mokykla buvo tiesiogiai pavaldi Kauno miesto ir apskrities komendantūrai.

Sovietams okupavus Lietuvą, 1940-07-04 Lietuvos kariuomenei pertvarkyti įstatymu nuo 1940-07-02 Lietuvos kariuomenė pavadinta Lietuvos liaudies kariuomene.5

Ministrų Tarybos 1940-07-29 nutarimu policija pavadinta milicija.6 Karo policijos mokyklos pavadinimas dokumentuose įvairuoja. Mokykla 1940 m. liepos-rugsėjo mėn. buvo vadinama Karo policijos mokykla arba Karo milicijos mokykla.

1940-08-27 Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos nutarimu Lietuvos liaudies kariuomenė pertvarkyta į Raudonosios armijos Lietuvos korpusą. Krašto apsaugos ministerija likviduota.7

Kauno karinio viršininko 1940-09-23 įsakymu Nr. 269 Karo policijos mokykla nuo 1940-09-25 pavadinta Apsaugos batalionu.8 Mokykla buvo tiesiogiai pavaldi Kauno kariniam viršininkui.9

Kauno karinio viršininko 1940-12-10 įsakymu Nr. 290 Apsaugos batalionas nuo 1940-12-10 likviduotas.10

 

Sudarytojų funkcijos

 

Karo milicijos mokykla, Karo policijos mokykla ruošė rikiuotės puskarininkius, susipažinusius su policijos darbu. Į mokyklą priimti eiliniai kareiviai mokėsi devynis mėnesius, o puskarininkiai ir viršilos - keturis mėnesius.

Mokyklose buvo dėstomi bendrojo lavinimo ir specialūs karo mokslo, policijos ir žvalgybos dalykai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose fondas įrašytas 1951-10-12.

Lietuvos TSR valstybinis archyvas Karo policijos mokyklos dokumentus 1958-03-20 perėmė iš Lietuvos TSR valstybinio archyvo Kauno filialo. Buvo perimta 116 apskaitos vienetų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1471 yra 1 apyrašas, 116 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; įgulos sargybų ir vidaus tarnybos, šaudymo ir maudymosi instrukcijos; statistinės žinios apie kareivius, žinios apie sunaudotus šovinius; mokyklos darbo planai, mokomojo būrio mokymo programos, užsiėmimo tvarkaraščiai, šaudymo pratimų žinių lapai; susirašinėjimo kursų organizavimo, programų sudarymo, ugniagesių komandų apmokymo, administraciniais, ūkio ir kitais veiklos klausimais dokumentai; atostogaujančių, susirgusių, išleistų į miestą policininkų registracijos knygos; lektorių, išleidžiamų į atsargą kareivių sąrašai; drausmės nuobaudų žurnalai; finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyta 116 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1126, ap. 4, b. 219, l. 84.

2 Įsakymai kariuomenei, 1920 m., Nr. 356 – 6.

3 LCVA. F. 1126, ap. 2, b. 222, l. 14 - 17.

4 Įsakymai kariuomenei, 1924 m., Nr. 103 – 1.

5 LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 185.

6 LCVA. F. 377, ap. 7, b. 116, l. 427.

7 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1, l. 1 – 1ap.

8 LCVA. F. 1126, ap. 4, b. 334, l. 318 a.p.

9 Įsakymai kariuomenei, 1940 m., Nr. 71 – 1.

10 LCVA. F. 1126, ap. 4, b. 334, l. 335.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 08:13