O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1695 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS MOKYTOJŲ SEMINARIJOS FONDĄ NR. 1695

2007-06- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės valstybinė mokytojų seminarija (1938-08-01–1940-02-28)

Ukmergės mokytojų seminarija (1940-03-01–1947 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švietimo ministro 1938-04-06 įsakymu A/Nr. 39 nuo 1938-08-01 įsteigta Ukmergės mokytojų seminarija.1

1938–1940 m. dokumentuose seminarija vadinama Ukmergės mokytojų seminarija ir Ukmergės valstybine mokytojų seminarija.

Seminarijos veiklą reglamentavo 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1931-07-17 Mokytojų seminarijų įstatymas ir 1940-02-23 Mokytojų seminarijų įstatymas.

Nuo 1940-03-01 Ukmergės valstybinė mokytojų seminarija buvo vadinama Ukmergės mokytojų seminarija.

1940-08-27–1941 m. birželio mėn. Ukmergės mokytojų seminarija buvo pavaldi Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatui.

1941 m. birželio mėn.–1941-08-04 seminarija buvo pavaldi Švietimo ministerijai, o 1941-08-05–1944 m. - Švietimo vadybai.

Vilniaus miesto ir srities švietimo valdytojo 1941-08-07 raštu Nr. 122 nuo 1941-08-01 paskirtas Ukmergės mokytojų seminarijos direktorius.2

1941–1944 m. seminarijos pavadinimas nesikeitė.

Ukmergės mokytojų seminarija 1947 m. dar veikė. Tiksli data, kada seminarija baigė veiklą, nenustatyta. Seminarijos veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ukmergės valstybinė mokytojų seminarija buvo mišri specialioji aukštesniojo lavinimo mokymo įstaiga, kuri rengė pradžios mokyklų mokytojus. Seminarijoje veikė jaunesniojo pradžios mokyklos mokytojo cenzui įgyti kursai.

Ukmergės mokytojų seminarija buvo mišri vidurinio lavinimo mokymo įstaiga, kuri rengė pradžios mokyklų mokytojus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo 1965-03-23 perėmė 960 Ukmergės valstybinės mokytojų seminarijos bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1 – 6.

1999 m. patikslintas bylų skaičius fonde. Į apyrašą Nr. 6 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

2007 m. fondas pavadintas Ukmergės mokytojų seminarija.

Iš viso fonde Nr. 1695 yra 6 apyrašai, 963 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1947 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti švietimo ministro aplinkraščiai, tėvų susirinkimų protokolai, susirašinėjimo jaunesniojo mokytojo cenzo įgijimo, tarnautojų atlyginimų, seminarijos rūmų remonto ir kitais veiklos klausimais dokumentai, turto perėmimo aktai, prašymai leisti įgyti jaunesniojo mokytojo cenzą, tarnautojų algų išmokėjimo lapai, tarnautojų ir mokinių asmens bylos.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, mokinių asmens bylos - pagal chronologiją ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka, tarnautojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 172 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti trimestrų ir klasių žurnalai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos mokytojų ir mokinių asmens bylos, algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, mokytojų ir mokinių asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 83 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokinių butų lankymo registracijos knyga, trimestrų ir klasių žurnalai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Švietimo vadybos aplinkraščiai, Pedagoginio parengimo departamento instrukcijos, statistinės žinios apie tarnautojų skaičių, susirašinėjimo su Švietimo vadyba, Pedagoginio parengimo departamentu veiklos klausimais dokumentai, jaunesniojo mokytojo cenzui įgyti kursų lankytojų pažymėjimai, prašymai priimti į mokytojų vasaros kursus, mokytojų ir mokinių asmens bylos, algų ir stipendijų išmokėjimo lapai, finansų dokumentai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, mokinių asmens bylos - pagal chronologiją ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka, tarnautojų asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 584 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos ir baigiamųjų egzaminų protokolai, egzaminų rašomieji darbai, trimestrų ir klasių žurnalai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 65 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1947 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 8, b. 294, l. 78.

2 LCVA. F. 1695, ap. 6, b. 22, l. 51 a. p.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 08:17