O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1793 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVČ. ŠIRDIES KONGREGACIJOS ANTALIEPTĖS PRIVATINĖS ŽEMESNIOSIOS ŽEMĖS ŪKIO MERGAIČIŲ MOKYKLOS FONDĄ NR. 1793

2009-09- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos moterų kultūros draugijos Antalieptės mergaičių ūkio mokykla (1924-10-01–[1926 m.])

Lietuvos moterų kultūros draugijos Antalieptės mergaičių žemesnioji žemės ūkio mokykla ([1926 m.]–1932-09-30)

Š. Š. Jėzaus širdies tarnaičių seserų kongregacijos Antalieptės mergaičių žemesnioji žemės ūkio mokykla (1932-10-01–1934 m.)

Š. Š. širdies kongregacijos Antalieptės mergaičių žemesnioji žemės ūkio mokykla (1934 m.–1939 m. rugpjūčio mėn.)

Švč. širdies kongregacijos Antalieptės privatinė žemesnioji žemės ūkio mergaičių mokykla (1939 m. rugsėjo mėn.–1940-09-30)

Antalieptės žemesnioji žemės ūkio mergaičių mokykla (1940-10-01–[1944 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos moterų kultūros draugija nuo 1924 m. rugpjūčio mėn. įsteigė Antalieptės mergaičių ūkio mokyklą. Mokslo metai prasidėjo 1924-10-01, veikė tik I klasė.1

Nuo 1926 m. dokumentuose mokykla vadinama Lietuvos moterų kultūros draugijos Antalieptės mergaičių žemesniąja žemės ūkio mokykla.

Vadovaujantis Žemės ūkio ministerijos 1932-09-29 raštu Nr. 13790, Lietuvos moterų kultūros draugijos Antalieptės mergaičių žemesniąją žemės ūkio mokyklą savo žinion nuo 1932-10-01 perėmė Š. Š. Jėzaus širdies tarnaičių seserų kongregacija.2 Mokykla pavadinta Š. Š. Jėzaus širdies tarnaičių seserų kongregacijos Antalieptės mergaičių žemesniąja žemės ūkio mokykla.

Nuo 1934 m. dokumentuose mokykla buvo vadinama Š. Š. širdies kongregacijos Antalieptės mergaičių žemesniąja žemės ūkio mokykla.3 Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Nuo 1939 m. rugsėjo mėn. Š. Š. širdies kongregacijos Antalieptės mergaičių žemesnioji žemės ūkio mokykla vadinosi Švč. širdies kongregacijos Antalieptės privatine žemesniąja žemės ūkio mergaičių mokykla.

Antalieptės mergaičių ūkio mokyklą, Antalieptės mergaičių žemesniąją žemės ūkio mokyklą išlaikė Lietuvos moterų kultūros draugija, nuo 1932-10-01 – Šv. Jėzaus širdies tarnaičių seserų kongregacija (Š. Š. širdies kongregacija), veiklą prižiūrėjo Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio departamentas.

Antalieptės mergaičių žemesnioji žemės ūkio mokykla savo veikloje vadovavosi 1922-07-21 Žemesniųjų žemės ūkio mokyklų įstatais,4 1938-09-01 Š. Š. širdies kongregacijos Antalieptės mergaičių žemesniosios žemės ūkio mokyklos statutu,5 mokyklos vidaus taisyklėmis, Žemės ūkio departamento nurodymais.

Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisaro 1940-10-03 įsakymu Nr. 202 Švč. širdies kongregacijos Antalieptės privatinė žemesnioji žemės ūkio mergaičių mokykla nuo 1940-10-01 buvo suvalstybinta6 ir pavadinta Antalieptės žemesniąja žemės ūkio mergaičių mokykla.

Antalieptės žemesnioji žemės ūkio mergaičių mokykla buvo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Švietimo valdybai.

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Antalieptės žemesnioji žemės ūkio mergaičių mokykla veiklą tęsė. Mokykla buvo pavaldi Lietuvos generalinės srities Žemės ūkio vadybos Žemės ūkio departamentui, vėliau – Žemės ūkio politikos departamentui.

Tiksli data, kada Antalieptės žemesnioji žemės ūkio mergaičių mokykla baigė veiklą, nenustatyta. Nuo 1945 m. jau veikė Antalieptės žemės ūkio mokykla.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Į Antalieptės mergaičių ūkio mokyklą – Antalieptės privatinę žemesniąją žemės ūkio mergaičių mokyklą buvo priimamos mergaitės nuo 15 iki 25 metų amžiaus, baigusios ne mažiau kaip 4 pradžios mokyklos klases arba išlaikiusios stojamuosius egzaminus. Mokslas mokykloje truko dvejus metus. Baigusios žemesniąją žemės ūkio mergaičių mokyklą, mokinės turėjo teisę stoti į aukštesnes specialiąsias žemės ūkio mokyklas.

Mokykla ruošė kvalifikuotas žemės ūkio ir namų ruošos darbininkes, suteikė joms teorinių žinių bei praktinių įgūdžių. Mergaitės mokykloje buvo mokomos žemdirbystės ir gyvulininkystės pagrindų, maisto ruošimo, siuvimo, audimo, skalbimo, lyginimo ir kt. namų ruošos darbų. Mokykloje buvo dėstoma kooperacija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1976-08-31 iš Antalieptės žemės ūkio technikumo perėmė 42 Antalieptės žemesniosios žemės ūkio mergaičių mokyklos bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1793 yra 1 apyrašas, 42 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra 1945–1946 m. Antalieptės žemės ūkio mokyklos klasės žurnalai.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytas mokyklos statutas, žemesniųjų žemės ūkio mokyklų vedėjų suvažiavimo protokolas, egzaminų programos, mokyklos baigimo pažymėjimai, Antalieptės vienuolyno turto perdavimo aktai, finansų dokumentai, į mokyklą stojančių mokinių egzaminų pažymių ir klasių žurnalai; laikiusių egzaminus mokinių sąrašai, egzaminų pažymių lentelės, tarnautojų ir darbininkų atlyginimo išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 42 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1064, ap. 1, b. 308, F. 1793, ap. 1, b. 1, l. 11 a.p.

2 LCVA. F. 1064, ap. 1, b. 472, l. 29, 32.

3 LCVA. F. 1793, ap. 1, b. 9, l. 1.

4 Vyriausybės žinios, 1922 m., Nr. 97-789.

5 LCVA. F. 1793, ap. 1, b. 18.

6 LCVA. F. 392, ap. 4, b. 13, l. 55 a.p. – 56 a.p.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 08:18