O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 192 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SESERŲ NAZARETIEČIŲ MOKYMO ĮSTAIGŲ VILNIUJE FONDĄ NR. 192

2007- 06-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų mokytojų seminarija (Seminarjum Nauczycielskie Zgromadzenia S. S. Najświętszej Rodziny z Nazaretu) (1906–1921 m.)

2. Miesto berniukų mokykla (Szkoła miejska chłopców) (1915–1919 m.)

Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų berniukų pradžios mokykla (Szkoła Męska Powszechna Zgromadzenia S. S. Najświętszej Rodziny z Nazaretu) (1919–1920 m.)

3. Miesto mergaičių mokykla (Szkoła miejska dziewczynek) (1915–1919 m.)

Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų mergaičių pradžios mokykla (Szkoła Żeńska Powszechna Zgromadzenia S. S. Najświętszej Rodziny z Nazaretu) (1919–1920 m.)

Lenkų pradžios mokykla prie Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų gimnazijos Vilniuje (Polska Szkoła Powszechna przy Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wilnie) (1926-11-22–1929 m. rugsėjo mėn.)

Pradžios mokykla Nr. 35 prie Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų gimnazijos Vilniuje (Szkoła Powszechna Nr. 35 przy Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wilnie) (1929 m. rugsėjo mėn.–1932 m.)

Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privati pradžios mokykla Vilniuje (Prywatna Szkoła Powszechna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wilnie) (1932 m.–1933-03-10)

Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privati 7 skyrių mergaičių pradžios mokykla Vilniuje (Prywatna 7 kl. żeńska szkoła powszechna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wilnie) (1933-03-11–1938 m.)

Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų III pakopos privati pradžios mokykla Vilniuje (Prywatna Szkoła Powszechna stopnia III Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wilnie) (1938 m.–1939-10-04)

A. V. Čarnovskos mergaičių pradžios mokykla Vilniuje (Żeńska Szkoła Powszechna A. W. Czarnowskiej w Wilnie) (1939-10-05–1939 m.)

Pradžios mokykla prie Vilniaus Seserų Nazaretiečių gimnazijos (1940 m.)

4. A. V. Čarnovskos mergaičių gimnazija (Gimnazjum żeńskie A. W. Czarnowskiej) (1915–1917 m.)

Čarnovskos mergaičių vidurinė mokykla Vilniuje (Szkoła Średnia Żeńska Czarnowskiej w Wilnie) (1917–1920 m.)

Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų gimnazija Vilniuje (Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wilnie) (1920 m.–1934-07-04)

Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privati mergaičių gimnazija Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Żeńskie Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wilnie) (1934-07-05–1938-11-13)

Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privatūs mergaičių gimnazija ir licėjus Vilniuje (Prywatne Gimnazjum i Liceum Żeńskie Zgromadzenia S. S. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wilnie) (1938-11-14–1939-05-30)

Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privati mergaičių gimnazija Vilniuje, Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privatus mergaičių licėjus Vilniuje (Prywatne Gimnazjum Żeńskie Zgromadzenia S. S. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wilnie, Prywatne Liceum Żeńskie Zgromadzenia S. S. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wilnie) (1939-05-31–1939 m. rugsėjo mėn.)

Mergaičių vidurinė mokykla Vilniuje (Żeńska Szkoła Średnia w Wilnie) (1939 m. rugsėjo mėn.–1939-10-04)

A. V. Čarnovskos mergaičių vidurinė mokykla Vilniuje (Żeńska Szkoła Średnia A. W. Czarnowskiej w Wilnie) (1939-10-05–1939 m.)

Vilniaus Seserų Nazaretiečių privatinė gimnazija (1940-03-15–1940-09-01)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų vienuolija Vilniuje 1906 m. įsteigė mokytojų seminariją, kuri veikė slapta. 1915 m., Vilnių užėmus vokiečiams, seminarija buvo įteisinta.

Nuo 1919 m. rugpjūčio mėn. seminarijos veiklą prižiūrėjo  Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius, nuo 1920-10-12 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas.

Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų mokytojų seminarija likviduota 1921 m.[1]

2. Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų vienuolija Vilniuje 1915 m. įsteigė pradžios mokyklą, kuri vadinosi Miesto berniukų mokykla. Nuo 1919 m. mokykla buvo vadinama Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų berniukų pradžios mokykla.

Nuo 1919 m. rugpjūčio mėn. mokyklos veiklą prižiūrėjo  Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius, nuo 1920-10-12 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas.

Mokykla likviduota 1920 m.

3. Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų vienuolija Vilniuje 1915 m. įsteigė pradžios mokyklą, kuri vadinosi Miesto mergaičių mokykla. Nuo 1919 m. mokykla buvo vadinama Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų mergaičių pradžios mokykla.

Nuo 1920 m. pradžios mokykla kaip atskira mokymo įstaiga neveikė. Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų gimnazijoje veikė 3 parengiamosios klasės, atitinkančios pradžios mokyklos skyrius.[2]

Vadovaujantis Vilniaus miesto mokyklų inspektoriaus 1926-09-08 raštu pradžios mokykla buvo įregistruota kaip atskira mokymo įstaiga. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1926-11-22 išdavė Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų vienuolijai Vilniuje leidimą Nr. I-25848/26 1926/27 mokslo metais išlaikyti 3 skyrių pradžios mokyklą. Toliau mokykla veikė pagal kuratorijos 1927-08-23 leidimą Nr. I-16350/27. Mokykla vadinosi Lenkų pradžios mokykla prie Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų gimnazijos Vilniuje.

Nuo 1929/30 mokslo metų pradžios mokykla vadinosi Pradžios mokykla Nr. 35 prie Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų gimnazijos Vilniuje.

Vadovaujantis Vilniaus miesto mokyklų inspektoriaus 1932-04-27 ir 1932-05-18 raštais mokykla nuo 1932/33 m. m. pavadinta Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privačia pradžios mokykla Vilniuje.[3]

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1933-03-11 išdavė leidimą Nr. I-37095/32 toliau veikti mokyklai ir patvirtino mokyklos įstatus, pagal kuriuos mokykla vadinosi Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privati 7 skyrių mergaičių pradžios mokykla Vilniuje.[4] Dokumentuose mokykla vadinama ir Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privačia pradžios mokykla Vilniuje.

 Nuo 1937-09-01 mokyklai suteiktos III pakopos viešosios pradžios mokyklos teisės.[5] Vadovaujantis tikybų ir viešojo švietimo ministro 1938-04-09 potvarkiu apie mokyklų pavadinimus, mokykla nuo 1938/39 m. m. pradžios vadinosi Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų III pakopos privati pradžios mokykla Vilniuje.[6]

1939-10-05 mokykla pavadinta A. V. Čarnovskos mergaičių pradžios mokykla Vilniuje.

Tikslus mokyklos pavadinimas 1939 m. pabaigoje–1940 m. nenustatytas. 1940 m. dokumentuose mokykla vadinama Pradžios mokykla prie Vilniaus Seserų Nazaretiečių gimnazijos.[7]

Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta. 1940 m. birželio mėn. mokykla dar veikė.

Mokyklos veiklą nuo 1919 rugpjūčio mėn. prižiūrėjo Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius, nuo 1920-10-12 iki 1922-04-06 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas, vėliau – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija, Vilniaus miesto mokyklų inspektorius, nuo 1939 m. lapkričio mėn. – Lietuvos Respublikos švietimo ministerija.

4. Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų vienuolija 1915 m. įsteigė Vilniuje gimnaziją, kuri vadinosi A. V. Čarnovskos mergaičių gimnazija.[8]

1917–1920 m. mokykla buvo vadinama Čarnovskos mergaičių vidurine mokykla Vilniuje bei Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų gimnazija Vilniuje. Nuo 1920 m. pradžios mokykla vadinama Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų gimnazija Vilniuje.[9]

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1922-08-30 išdavė Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų vienuolijai Vilniuje leidimą 1922/23 mokslo metais laikyti 8 klasių humanitarinę gimnaziją. Gimnazijos pavadinimas nepasikeitė. Toliau gimnazija veikė pagal Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1923-08-23 leidimą Nr. 11571/23-III.[10] Tikybų ir viešojo švietimo ministerijos 1923-12-27 potvarkiu gimnazijai suteiktos valstybinės gimnazijos teisės.[11]

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1934-07-05 sprendimu Nr. II-20907/34 gimnazija pavadinta Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privačia mergaičių gimnazija Vilniuje.[12]

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1937-06-09 išdavė Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų vienuolijai Vilniuje leidimą Nr. II-13848/37 įsteigti bendrojo lavinimo licėjų, kuris 1937/38 mokslo metais vadinosi Licėjaus klasė prie Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privačios mergaičių gimnazijos Vilniuje.

Vadovaudamasis tikybų ir viešojo švietimo ministro 1938-04-09 potvarkiu apie mokyklų pavadinimus Vilniaus mokyklų apygardos kuratorius 1938-11-14 raštu Nr. II-28601/38 nustatė mokyklos pavadinimą – Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privatūs mergaičių gimnazija ir licėjus Vilniuje.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriaus 1939-05-31 raštu Nr. II-9363/39 mokykla pavadinta Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privati mergaičių gimnazija Vilniuje, Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privatus mergaičių licėjus Vilniuje.[13]

Sovietų valdžiai 1939 m. rugsėjo mėn. įregistravus mokyklą, jos išlaikymu rūpinosi mokyklos komitetas. Mokykla dokumentuose buvo vadinama Mergaičių vidurine mokykla Vilniuje.

1939-10-05 mokykla pavadinta A. V. Čarnovskos mergaičių vidurine mokykla Vilniuje.[14] Tikslus mokyklos pavadinimas 1939 m. pabaigoje–1940 m. nenustatytas.

Lietuvos Respublikos švietimo ministras 1940-03-13 įsakymu B/Nr. 15 leido Vilniaus Seserų Nazaretiečių vienuolynui nuo 1940-03-15 įsteigti ir savo lėšomis laikyti mergaičių gimnaziją lenkų dėstomąja kalba. Gimnazija vadinosi Vilniaus Seserų Nazaretiečių privatinė gimnazija. [15]

Švietimo liaudies komisaro 1940-08-31 įsakymu B/Nr. 71 nuo 1940-09-01 Vilniaus Seserų Nazaretiečių privatinė gimnazija uždaryta.[16]

Mokyklos veiklą nuo 1919 rugpjūčio mėn. prižiūrėjo Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius, nuo 1920-10-12 iki 1922-04-06 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas, nuo 1922-05-16 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija, nuo 1939 m. lapkričio mėn. – Lietuvos Respublikos švietimo ministerija.

Seserų Nazaretiečių mokymo įstaigų Vilniuje veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą, Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-10-31 ir 1937-03-02 potvarkiai apie valstybinių gimnazijų ir bendrojo lavinimo licėjų veiklos organizavimą, Lietuvos Respublikos 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas, kiti teisės aktai.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų mokytojų seminarija buvo keturių kursų moterų mokymo įstaiga. Seminarijos mokymo programa atitiko gimnazijos programą, taip pat buvo dėstoma pedagogika.

2. Miesto berniukų mokykla, vėliau – Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų berniukų pradžios mokykla buvo 4 skyrių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

3. Miesto mergaičių mokykla, vėliau – Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų mergaičių pradžios mokykla buvo 4 skyrių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Lenkų pradžios mokykla prie Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų gimnazijos Vilniuje, vėliau – Pradžios mokykla Nr. 35 prie Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų gimnazijos Vilniuje, Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privati pradžios mokykla Vilniuje buvo 3 skyrių mergaičių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privati 7 skyrių mergaičių pradžios mokykla Vilniuje, vėliau – Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų III pakopos privati pradžios mokykla Vilniuje buvo 6 skyrių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga. Mokykloje kaip papildomi dalykai buvo dėstomos prancūzų ir vokiečių kalbos.

A. V. Čarnovskos mergaičių pradžios mokykla Vilniuje, Pradžios mokykla prie Vilniaus Seserų Nazaretiečių gimnazijos buvo 6 skyrių bendrojo lavinimo mokymo įstaiga lenkų dėstomąja kalba.

4. Čarnovskos mergaičių vidurinė mokykla, vėliau – Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų gimnazija Vilniuje buvo 8 klasių bendrojo lavinimo vidurinė mokykla. Nuo 1933/34 m. m. buvo palaipsniui mažinamas klasių skaičius. 1936/37 m. m. Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privačioje mergaičių gimnazijoje Vilniuje buvo 4 klasės.

Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privatūs mergaičių gimnazija ir licėjus Vilniuje, vėliau – A. V. Čarnovskos mergaičių vidurinė mokykla Vilniuje buvo bendrojo lavinimo vidurinė mokykla, kurią sudarė 4 gimnazijos ir 2 licėjaus klasės. Gimnazijoje moksleivės buvo ruošiamos tęsti mokslą licėjuje. Licėjuje veikė humanitarinis ir gamtos skyriai, kuriuos baigusios moksleivės turėjo teisę tęsti mokslą aukštosiose mokyklose.

Vilniaus Seserų Nazaretiečių privatinė gimnazija buvo 7 klasių bendrojo lavinimo vidurinė mergaičių mokykla lenkų dėstomąja kalba.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Seserų Nazaretiečių mokymo įstaigų Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949-07-18 fonde buvo 1256 saugojimo vienetai.

1951-12-31 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 1349 apskaitos vienetai. 1969 m., 1978 m., 1994 m. į apyrašą papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

1952-11-22 į apskaitos dokumentus įrašyti apyrašas Nr. 2, 25 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 192 yra 2 apyrašai, 1380 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių  kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai,

Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų mokytojų seminarijos grupių žurnalai, pažymių žurnalai, žinios apie seminariją, moksleivių asmens bylos, pajamų ir išlaidų registracijos knyga,

Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų berniukų pradžios mokyklos pedagogų tarybos posėdžių protokolai, skyrių, pažymių žurnalai,

Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų mergaičių pradžios mokyklos įstatai, leidimai veikti mokyklai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, žinios apie mokyklą, susirašinėjimo mokyklos organizavimo, veiklos, personalo, ūkio klausimais dokumentai, moksleivių, mokytojų sąrašai, skyrių, pažymių žurnalai, mokslo pažymėjimai;

Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų gimnazijos įstatai, leidimas veikti gimnazijai, pedagogų tarybos posėdžių, tėvų susirinkimų, egzaminų komisijų protokolai, egzaminų darbai, mokymo programos, klasių auklėtojų, fizinio auklėjimo ataskaitos, žinios apie gimnaziją, susirašinėjimo gimnazijos organizavimo, personalo, mokesčio už mokslą, lengvatų suteikimo, ūkio klausimais dokumentai, skyrių, pažymių žurnalai, direktorės skelbimų, nurodymų mokytojams knyga, moksleivių, mokytojų sąrašai, mokslo pažymėjimai, brandos atestatai, moksleivių, mokytojų asmens bylos, prašymai priimti į gimnaziją; Švenčiausiosios Nazareto Šeimos seserų privataus mergaičių licėjaus Vilniuje įstatai, leidimas veikti licėjui, raštai apie pavadinimo pakeitimą, brandos atestatai, moksleivių asmens bylos.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Asmens bylos, brandos atestatų, prašymų priimti į gimnaziją bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 192 apyraše Nr. 1 įrašyti 1355 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Moksleivių sveikatos kortelių apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos moksleivių sveikatos kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 192 apyraše Nr. 2 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 172, ap. 1, b. 139; b. 142, l. 4, 5; b. 154, l. 193, 194.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 92; b. 142, l. 4, 5; b. 154, l. 193, 194. F. 192, ap. 1, b. 224, l. 213.
[3] LCVA. F. 192, ap. 1, b. 126, l. 39, 49, 51, 107, 243, 304, 330, 344, 345.
[4] LCVA. F. 192, ap. 1, b. 294. F. 173, ap. 1, b. 1653, l. 44.
[5] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 3248, l. 5.
[6] Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego, 1938, Nr. 6-7-73. LCVA. F. 192, ap. 1, b. 1129, 1154.
[7] LCVA. F. 192, ap. 1, b. 396, l. 6, 122. F. 173, ap. 1, b. 1653, l. 76.
[8] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 142, l. 4, 5; b. 154, l. 193, 194. F. 192, ap. 1, b. 224, l. 213.
[9] LCVA. F. 192, ap. 1, b. 30. F. 172, ap. 1, b. 17, l. 43, 54–56; b. 143.
[10] LCVA. F. 192, ap. 1, b. 201, l. 215. F. 172, ap. 1, b. 695, l. 20, 21.
[11] LCVA. F. 192, ap. 1, b. 104, l. 1.
[12] LCVA. F. 192, ap. 1, b. 294, l. 13, 14.
[13] LCVA. F. 192, ap. 1, b. 294, l. 1, 3; b. 349, l. 28, 29, 210.
[14] LCVA. F. 192, ap. 1, b. 396, l. 89, 107, 111, 112, 121.
[15] LCVA. F. 192, ap. 1, b. 394, l. 82.
[16] LCVA. F. 391, ap. 8, b. 392, l. 261, 263.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 14:46