O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 214 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MOTERŲ PILIETINIO DARBO SĄJUNGOS VILNIAUS VAIVADIJOS ORGANIZACIJOS PRIVATAUS MOTERŲ NAMŲ ŪKIO LICĖJAUS VILNIUJE

FONDĄ NR. 214

2007-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos privatus moterų namų ūkio licėjus Vilniuje (Prywatne Żeńskie Liceum Gospodarcze Zrzeszenia Wojewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie) (1937-06-28–1939 m. spalis)

Namų ūkio licėjus Vilniuje (Liceum Gospodarcze w Wilnie) (1939 m. spalis–1940-01-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1937-06-28 išdavė leidimą Nr. III-19810/37 įsteigti Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos privatų moterų namų ūkio licėjų Vilniuje.1 Licėjus taip pat buvo vadinamas Moterų pilietinio darbo sąjungos privačiu moterų namų ūkio licėjumi Vilniuje.

Tikybų ir viešojo švietimo ministro 1939-05-12 potvarkiu licėjui suteiktos valstybinės mokyklos teisės.2

Licėjaus veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-11-21 potvarkis apie amatų mokyklų sistemą, kiti teisės aktai.

Nuo 1939 m. spalio mėn. licėjus dokumentuose vadinamas Namų ūkio licėjumi Vilniuje. Tiksli pavadinimo pakeitimo data bei teisinis pagrindas nenustatyti.

Licėjus veikė iki 1940-01-27.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos privatus moterų namų ūkio licėjus Vilniuje buvo dviejų klasių mokymo įstaiga, kurioje moksleivės įgydavo žinių apie įstaigų ir šeimų ūkių organizavimą, tvarkymą bei praktinių įgūdžių. Buvo dėstomi ir bendrojo lavinimo dalykai.

Licėjus ruošė viešbučių, ligoninių, turizmo, vaikų globos ir kitų įstaigų ūkio vedėjas, namų ūkio instruktores. Į licėjų buvo priimamos merginos, baigusios gimnaziją arba vidurinę amatų mokyklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos privataus moterų namų ūkio licėjaus Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949-07-18 fonde buvo 30 saugojimo vienetų.

1952-11-20 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 214 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1937–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijos, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos tvarkomieji dokumentai; licėjaus veiklos patikrinimo ataskaita; žinios apie licėjų; susirašinėjimo mokymo, gamybinės praktikos organizavimo, mokinių priėmimo, ūkio, personalo klausimais dokumentai; moksleivių pažangumo lentelės; moksleivėms išduoti liudijimai apie mokymąsi licėjuje; prašymai priimti į licėjų, sumažinti mokslo mokestį; biudžeto sąmatos; mokytojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 214 apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1937–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 6561, l. 14.

2 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1939, Nr. 4-150.

3 LCVA. F. 401, ap. 2, b. 145, l. 21-26.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MOTERŲ PILIETINIO DARBO SĄJUNGOS VILNIAUS VAIVADIJOS ORGANIZACIJOS PRIVATAUS MOTERŲ NAMŲ ŪKIO LICĖJAUS VILNIUJE

FONDO NR. 214 PAPILDYMĄ

2015- 01-28 Nr. SA-19

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos privataus moterų namų ūkio licėjaus Vilniuje fondą Nr. 214 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-01-26 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-9.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus mokyklų apygardos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje fondo Nr. 173 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštes nustatyta, kad apyrašo Nr. 2 bylos Nr. 688, 689 ir 1054 priklauso Moterų pilietinio darbo sąjungos Vilniaus vaivadijos organizacijos privataus moterų namų ūkio licėjaus Vilniuje fondui Nr. 214 (žr. Fondo Nr. 173 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

2015 m. sausio mėn. sudarytas fondo Nr. 214 apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį minėtos 3 bylos įrašytos numeriais 6–8.

Iš viso fonde Nr. 214 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1937–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, kopija.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti 3 apskaitos vienetai nuo Nr. 6 iki Nr. 8.

Į apyrašo tęsinį įrašyti pedagogų tarybos posėdžių, stojamųjų, brandos ir praktinių egzaminų protokolai, egzaminų programos, stojančiųjų anketos, rašto darbai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 8 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1937–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, kopija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 14:49