O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 248 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PREZIDENTO NARUTAVIČIAUS PRIVAČIOS MIŠRIOS VALDYMO IR PREKYBOS MOKYKLOS VILNIUJE FONDĄ NR. 248

2007-03- Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Prezidento Narutavičiaus privati mišri valdymo ir prekybos mokykla Vilniuje (Prywatna Koedukacyjna Szkoła Administracyjno-Handlowa im. prez. Narutowicza w Wilnie) (1933-05-31–1934 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1933-05-31 išdavė Adomui Bildziukevičiui leidimą Nr. III-13706/33 įsteigti Prezidento Narutavičiaus privačią mišrią valdymo ir prekybos mokyklą Vilniuje, patvirtino mokyklos įstatus. Mokykla pradėjo veikti 1933-08-21.

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, Tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-11-21 potvarkis apie amatų mokyklų sistemą, kiti teisės aktai.

Mokykla buvo likviduota 1934 m.1

 

Sudarytojo funkcijos

 

Prezidento Narutavičiaus privati mišri valdymo ir prekybos mokykla Vilniuje buvo keturių klasių mokymo įstaiga, kurioje moksleiviai įgydavo teorinių ir praktinių profesinių žinių bei bendrąjį išsilavinimą. Mokykla ruošė susisiekimo (pervežimo), ekspedicijos įmonių, draudimo įstaigų darbuotojus. Į mokyklą buvo priimami 13–18 metų asmenys, baigę III pakopos pradžios mokyklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Prezidento Narutavičiaus privačios mišrios valdymo ir prekybos mokyklos Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

1952-11-21 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 248 yra 1 apyrašas, 11 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1933–1934 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijos ir Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos tvarkomieji dokumentai; mokyklos įstatai; pedagogų tarybos posėdžių protokolai; mokymo programos; žinios apie mokyklą, moksleivius; susirašinėjimo mokyklos organizavimo, likvidavimo, personalo, mokėjimo už mokslą klausimais dokumentai; moksleivių, mokytojų sąrašai; klasės žurnalas; moksleivių pažangumo lentelė; mokslo pažymėjimai, prašymai priimti į mokyklą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 248 apyraše Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1934 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 248, ap. 1, b. 8, l. 1, 123, 124, 125.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:00