O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 249 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRIVAČIOS ST. STAŠICO 3 KLASIŲ VYRŲ PREKYBOS MOKYKLOS VILNIUJE SU 4-ĄJA SPECIALIĄJA KOOPERACIJOS KLASE FONDĄ NR. 249

2006-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Marijos Landsbergienės St. Stašico 3 klasių vyrų vidurinė prekybos mokykla Vilniuje (3-kl. Średnia Męska Szkoła Handlowa im. St. Staszyca Marji Landsbergowej w Wilnie) (1930-04-10–1933 m. sausis)

Marijos Landsbergienės St. Stašico 3 klasių vyrų prekybos mokykla Vilniuje su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase (3-kl. Męska Szkoła Handlowa im. St. Staszyca Marji Landsbergowej w Wilnie z 4 kl. specjalną o kierunku spółdzielczym) (1933 m. sausis–1934-03-19)

Privati St. Stašico 3 klasių vyrų prekybos mokykla Vilniuje su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase (Prywatna Męska 3 kl. Szkoła Handlowa z 4 kl. specjalną o kierunku spółdzielczym im. St. Staszyca w Wilnie) (1934-03-20–1935 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1930-04-10 išdavė Marijai Landsbergienei leidimą Nr. III-11395/30 įsteigti Marijos Landsbergienės St. Stašico 3 klasių vyrų vidurinę prekybos mokyklą Vilniuje. Mokykla veiklą pradėjo 1930-09-01.

1932 m. m. mokykloje buvo atidaryta 4 klasė. Nuo 1933 m. sausio mėn. mokykla vadinosi Marijos Landsbergienės St. Stašico 3 klasių vyrų prekybos mokykla Vilniuje su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase.

Nuo 1934-03-20 mokyklą išlaikė Kooperacijos ir prekybos mokslo rėmimo draugija Vilniuje; mokykla buvo pavadinta Privačia St. Stašico 3 klasių vyrų prekybos mokykla Vilniuje su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase.[1]

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-11-21 potvarkis apie amatų mokyklų sistemą, kiti teisės aktai.

Mokykla veikė iki 1935 m. [2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Privati St. Stašico 3 klasių vyrų prekybos mokykla Vilniuje su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase ruošė pirklius ir pramoninkus, prekybos ir kooperacijos įmonių darbuotojus bei vadovus. Į mokyklą buvo priimami 14–17 metų asmenys, baigę 7 pradžios mokyklos klases.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Privačios St. Stašico 3 klasių vyrų prekybos mokyklos Vilniuje su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase dokumentų perdavimo LTSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1949-07-17 fonde buvo 33 saugojimo vienetai.

Į apskaitos dokumentus 1952-07-23 įrašyti apyrašas Nr. 1, 33 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 249 yra 1 apyrašas, 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1935 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Tikybų ir viešojo švietimo ministerijos, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos tvarkomieji dokumentai; moksleivių visuomeninių organizacijų veiklos ataskaitos; ataskaitos apie mokyklos sanitarinę būklę, moksleivių fizinį lavinimą; žinios apie mokyklą; susirašinėjimo veiklos, mokėjimo už mokslą, mokyklos likvidavimo klausimais dokumentai; mokymo programos, kontroliniai darbai; mokytojų sąrašai; moksleivių pažymėjimai; prašymai priimti į mokyklą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 249 apyraše Nr. 1 įrašyti 33 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 2244, l. 1-4, 23, 79, 82–86.

[2] LCVA. F. 51, ap. 7, b. 803, l. 2.

 

 

  

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRIVAČIOS ST. STAŠICO 3 KLASIŲ VYRŲ PREKYBOS MOKYKLOS VILNIUJE SU

4-ĄJA SPECIALIĄJA KOOPERACIJOS KLASE FONDO NR. 249 PERTVARKYMĄ (APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2020-09-16 Nr. SA-48

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Privačios St. Stašico 3 klasių vyrų prekybos mokyklos Vilniuje su 4-ąja specialiąja kooperacijos klase fondo Nr. 249 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-09-21 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-331/1.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 249 buvo 1 apyrašas, 33 apskaitos vienetai.

2020 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 249 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, tikslinamos datos.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 byla – Nr. 34 (senas fondo Nr. 249 apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 249 yra 1 apyrašas, 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo moksleivių priėmimo į mokyklą sąlygų, mokslo planų, dėstomosios kalbos, pamokų suskirstymo, uniformos, medicininės priežiūros, šaulių varžybų, vasaros stovyklos organizavimo, karo tarnybos atidėjimo, biudžeto, mokesčio už mokslą, stipendijų, personalo, mokyklos susijungimo su Krikščionių pirklių ir pramonininkų draugijos prekybos mokykla ir kitais klausimais dokumentai;

baigiamojo egzamino protokolai, egzamino darbai, mokymo programos, žinios apie mokyklą, mokinius, moksleivių organizacijas, mokyklos gydytojo, fizinio lavinimo metinės ataskaitos, pažymos apie mokyklos lankymą, išlaikytus egzaminus, moksleivio materialinę padėtį, pranešimai tėvams dėl moksleivių vėlavimo į pamokas, mokyklos nelankymo, sanitarinė knyga, gautų ir išsiųstų raštų registracijos žurnalai.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-09-16 16:03