O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 252 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIŲ MARŠALO J. PILSUDSKIO PRAMONĖS MOKYKLŲ VILNIUJE FONDĄ NR. 252

2007-06- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Technikos mokykla Vilniuje (Szkoła Techniczna w Wilnie) (1922 m.–1923-08-24)

Valstybinė technikos mokykla Vilniuje (Państwowa Szkoła Techniczna w Wilnie) (1923-08-25–1930 m.)

Valstybinė maršalo J. Pilsudskio technikos mokykla Vilniuje (Państwowa Szkoła Techniczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wilnie) (1930 m.–1939-08-31)

Valstybinės maršalo J. Pilsudskio pramonės mokyklos Vilniuje (Państwowe Szkoły Przemysłowe im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie) (1939-09-01–1939-12-14)

Vilniaus valstybinis technikumas (1939-12-15–1942-04-23)

Vilniaus aukštesnioji technikos mokykla (1942-04-24–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Technikos mokykla Vilniuje pradėjo veikti 1922/23 mokslo metų pradžioje.Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1923-08-25 potvarkiu mokykla buvo pavadinta Valstybine technikos mokykla Vilniuje.1

1930 m. mokyklai buvo suteiktas maršalo J. Pilsudskio vardas ir mokykla pavadinta Valstybine maršalo J. Pilsudskio technikos mokykla Vilniuje. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. 1935 m. pradėtas mokyklos pertvarkymas, vietoje skyrių steigiant atskirus licėjus.2

Remiantis tikybų ir viešojo švietimo ministro 1938-05-09 potvarkiu apie valstybinės mokymo įstaigos, apjungiančios kelias profesines mokyklas, steigimą, nuo 1939-09-01 įsteigta mokymo įstaiga – Valstybinės maršalo J. Pilsudskio pramonės mokyklos Vilniuje.3

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija, Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.4

Lietuvos Respublikos švietimo ministras, remdamasis Ministrų Tarybos 1939-12-14 nutarimu, vietoj Maršalo J. Pilsudskio valstybinių pramonės mokyklų Vilniuje 1939-12-15 įsteigė Vilniaus valstybinį technikumą.5Technikumo veiklą prižiūrėjo Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos Specialiojo mokslo departamentas.

Technikumo veiklą reglamentavo 1937-11-24 Žemesniųjų ir vidurinių specialiųjų mokyklų ir kursų įstatymas, kiti teisės aktai.6

Nuo 1940-08-27 Vilniaus valstybinio technikumo veiklą prižiūrėjo LTSR Švietimo liaudies komisariatas.7

1941 m. naciams okupavus Vilnių, Vilniaus valstybinis technikumas tęsė veiklą.8 Švietimo generalinio tarėjo 1942-04-30 įsakymu C/Nr. 19 Vilniaus valstybinis technikumas nuo 1942-04-24 buvo pavadintas Vilniaus aukštesniąja technikos mokykla.9 Veiklą prižiūrėjo Lietuvos generalinės srities švietimo vadyba.

Vėliausi mokyklos veiklos dokumentai fonde – 1944 m. gegužės mėn.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Technikos mokykla Vilniuje, vėliau – Valstybinė technikos mokykla Vilniuje, Maršalo J. Pilsudskio valstybinė technikos mokykla Vilniuje, Valstybinės maršalo J. Pilsudskio pramonės mokyklos Vilniuje,Vilniaus valstybinis technikumas, Vilniaus aukštesnioji technikos mokykla buvo speciali vidurinė mokykla. Mokslas truko 3–5 metus. Mokykla ruošė pramonės, statybos, geležinkelių, elektros tiekimo, chemijos ir kitų sričių technikus. Į mokyklą buvo priimami asmenys, baigę gimnaziją, 7 skyrių pradžios mokyklą ar amatų mokyklą.10

Technikos mokykloje Vilniuje 1922/1923 mokslo metais veikė mechanikos, statybos, kelių ir geležinkelių skyriai.

Valstybinėje technikos mokykloje Vilniuje 1927-07-01 pradėjo veikti melioracijos skyrius, 1928-09-01 – matininkų skyrius. Mokykloje 1930-06-19 atidarytas elektrotechnikos skyrius.11

Valstybinėje maršalo J. Pilsudskio technikos mokykloje Vilniuje nuo 1935 m. palaipsniui buvo pertvarkomi mokyklos skyriai, vietoj jų steigiant atskirus (mechanikos, elektrotechnikos, statybos, kelių, matininkų) licėjus.

Valstybinės maršalo J. Pilsudskio pramonės mokyklos Vilniuje. Mokymo įstaiga nuo 1939-09-01 jungė kelias profesines mokyklas. Mokymo įstaigoje veikė Mechanikos, Elektrotechnikos, Statybos, Kelių, Matininkų licėjai.

Vilniaus valstybiniame technikume veikė nuolatiniai elektromechanikų, architektų ir mechanikų skyriai ir palaipsniui buvo likviduojami pramonės mechanikų, sauskelių-vandens kelių, geležinkelių elektromechanikų ir matininkų skyriai. Nuo 1940-08-27 Technikume veikė trobesių statybos-architektūros, elektrotechnikos, sanitarinės technikos, geodezijos, sauskelių ir vandens kelių, pramonės mechanikos, mechanikos, chemijos technologijos skyriai.12

Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje 1943-01-05 veikė mechanikos, mechanikų-instaliatorių, statybos (architektūros), chemijos, kelių skyriai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1948-02-27 perėmė iš Vilniaus politechnikumo fondo Nr. 252 bylas. Apskaitos dokumentuose 1948-03-26 buvo įrašyta 1 apyrašas, 150 apskaitos vienetų.

1961 m. apyrašas pertvarkytas. 1961-10-18 sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 144 apskaitos vienetai.

1967 m. į apyrašą papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 252 yra 1 apyrašas, 146 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, vokiečių kalbomis.

Fonde yra jam nepriklausančių Amato mokytojų instituto 1943–1944 m. veiklos bylų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Liaudies Komisarų Tarybos, Švietimo Liaudies Komisariato, Švietimo vadybos tvarkomieji dokumentai, Maršalo J. Pilsudskio valstybinės technikos mokyklos Vilniuje pedagogų tarybos posėdžių protokolai, metų pažymių žurnalai, mokyklos baigimo pažymėjimai, mokesčio už mokslą mokėjimo sąrašai, Vilniaus valstybinio technikumo keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų nuostatai, etatų sąrašai, moksleivių žinių lapai, atestatai, grupių žurnalai, buhalterijos apyskaitos, Vilniaus aukštesniosios technikos mokyklos grupių žurnalai, moksleivių žinių lapai, Amato mokytojų instituto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigos struktūrą, struktūrinių padalinių ribose – pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 252 apyraše Nr. 1 įrašyti 146 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 172, ap. 1, b. 2571, l. 90. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (toliau - DU MWR i OP), 1924, Nr. 6-51.

2 DU MWR i OP, 1935, Nr. 7-99. LCVA. F. 172, ap. 1, b. 6825, l. 40, 61; b. 6520.

3 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 6520, l. 4.

4 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1922, Nr. 27-222, 34-283; LCVA. F. 172, ap. 1, b. 1326, l. 139, 141.

5 LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1107, l. 4, 6. F. 391, ap. 5, b. 798, l. 425.

6 VŽ, 1937, Nr. 592-4128; 1939, Nr. 672-4961.

7 LCVA. F. 192, ap. 1, b. 394, l. 8.

8 LCVA. F. R-629, ap. 1, b. 953, l. 109, 122.

9 LCVA. R-629, ap.1, b. 940, l. 132; b. 544.

10 LCVA. F. R-629, ap. 1, b. 953, l. 146. F. 391, ap. 5, b. 548, l. 56. DU MWR i OP, 1924, Nr. 6-51.

11 DU MWR i OP, 1927, Nr. 9-129; 1928, Nr. 7-112; 1930, Nr. 7-110.

12 LCVA. F. 252, ap. 1, b. 11, l. 203, 204. F. R-762, ap. 4, b. 44, l. 131.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIŲ MARŠALO J. PILSUDSKIO PRAMONĖS MOKYKLŲ VILNIUJE FONDO NR. 252 PAPILDYMĄ

2015- 01-28 Nr. SA-27

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Informacija apie Valstybinių maršalo J. Pilsudskio pramonės mokyklų Vilniuje fondą Nr. 252 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-06-04 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-136.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus mokyklų apygardos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje fondo Nr. 173 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštes nustatyta, kad apyrašo Nr. 1 bylos Nr. 592 ir 1966 priklauso Valstybinių maršalo J. Pilsudskio pramonės mokyklų Vilniuje fondui Nr. 252 (žr. Fondo Nr. 173 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

2015 m. sausio mėn. sudarytas fondo Nr. 252 apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį minėtos 2 bylos įrašytos numeriais 147 ir 148.

Iš viso fonde Nr. 252 yra 1 apyrašas, 148 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti 2 apskaitos vienetai nuo Nr. 147 iki Nr. 148.

Į apyrašo tęsinį įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokesčių už mokslą kontrolės knyga.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 148 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:02