O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 254 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKŲ ŠVIETIMO DRAUGIJOS „ŠVIESA“ MARIJOS KONOPNICKOS AMATŲ IR BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS VILNIUJE FONDĄ NR. 254

2006-05-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

M. Konopnickos moterų amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje (Szkoła Zawodowa Dokształcająca Żeńska im. M. Konopnickiej w Wilnie) (1924 m. rugsėjo mėn.–1925 m. rugsėjo mėn.)

Lenkų draugijos „Šviesa“ M. Konopnickos moterų amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje (Żeńska Szkoła Zawodowo-Dokształcająca im. M. Konopnickiej Polskiego Towarzystwa „Światło“ w Wilnie) (1925 m. rugsėjo mėn.–1928-09-18)

Lenkų švietimo draugijos „Šviesa“ Marijos Konopnickos amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje (Szkoła Zawodowa Dokształcająca im. Marji Konopnickiej Polskiego Towarzystwa Pracy Oświatowej „Światło“ w Wilnie) (1928-09-19–1936 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

M. Konopnickos moterų amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje pradėjo veikti 1924 m. rugsėjo mėn. Mokyklą išlaikė Lenkų pradžios mokyklų mokytojų sąjunga Vilniuje (Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Wilnie).[1]

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1925-10-26 leidimu Nr. III-22634/25 nuo 1925/1926 m. m. mokyklą išlaikė Lenkų švietimo draugija „Šviesa“. Mokykla vadinosi Lenkų draugijos „Šviesa“ M. Konopnickos moterų amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1928-09-19 leidime Nr. III-34675/28 nurodytas mokyklos pavadinimas - Lenkų švietimo draugijos „Šviesa“ Marijos Konopnickos amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje. 1928-10-05 kuratorija patvirtino mokyklos įstatus.[2]

Tikybų ir viešojo švietimo ministro 1929-07-06 potvarkiu mokyklos baigimo pažymėjimai buvo prilyginti viešųjų amatų mokyklų baigimo pažymėjimams.[3]

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija. Mokyklos veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, 1932-03-11 įstatymas apie privačias mokymo ir auklėjimo įstaigas, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1932-06-07 potvarkis apie privačias mokymo įstaigas, kiti teisės aktai.

Mokykla likviduota 1936 m. rugsėjo mėn.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lenkų švietimo draugijos „Šviesa“ Marijos Konopnickos amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje buvo trijų klasių moterų mokymo įstaiga, kurioje moksleivės įgydavo teorinių ir praktinių profesinių žinių bei bendrąjį išsilavinimą. Mokykloje veikė prekybos ir pramonės (siuvimo) skyriai. Į mokyklą buvo priimamos dirbančios merginos nuo 15 metų, baigusios ne mažiau kaip 4 pradžios mokyklos klases.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lenkų švietimo draugijos „Šviesa“ Marijos Konopnickos amatų ir bendrojo lavinimo mokyklos Vilniuje dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

Fondo byloje yra žinių, kad 1949-07-18 fonde buvo 38 saugojimo vienetai.

1952-11-02 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 38 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 254 yra 1 apyrašas, 38 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1936 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos žinios apie mokines, mokinių sąrašai, mokyklos baigimo pažymėjimai, ketvirčių ir metų pažymių žurnalai, mokinių asmens bylos.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą; mokinių asmens bylos – pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 254 apyraše Nr. 1 įrašyti 38 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1936 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 2242, 4620.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 1681, 1926, 2571.
[3] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1929, Nr. 9-121.
[4] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 5752, l. 14.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:04