O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 255 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKŲ „ŠVIESOS“ DRAUGIJOS MOKYKLŲ VILNIUJE FONDĄ NR. 255

2006-06-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lenkų pradžios mokyklų mokytojų sąjungos Vilniuje „Spindulingųjų“ vardo vyrų amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje (Szkoła Zawodowa Dokształcająca Męska im. Promienistych w Wilnie Związku Nauczycielstwa Polskiego Szkół Powszechnych w Wilnie) (1924-09-02–1925 m. rugsėjo mėn.)

Lenkų „Šviesos“ draugijos „Spindulingųjų“ vardo amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje (Szkoła Zawodowa Dokształcająca im. Promienistych Polskiego Towarzystwa „Światło“ w Wilnie) (1925 m. rugsėjo mėn.–1936 m. rugsėjo mėn.)

2. Lenkų „Šviesos“ draugijos „Spindulingųjų“ vardo drabužių siuvimo mokykla Vilniuje (Szkoła Odzieżowa im. „Promienistych“ Polskiego Towarzystwa „Światło“ w Wilnie) (1927-04-06–1939 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lenkų pradžios mokyklų mokytojų sąjungos Vilniuje „Spindulingųjų“ vardo vyrų amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje pradėjo veikti 1924-09-02. Mokyklos įstatai buvo patvirtinti 1924-10-24, leidimas įsteigti mokyklą išduotas 1924 m. lapkričio mėn.

Nuo 1925/1926 mokslo metų pradžios mokyklą išlaikė Lenkų švietimo draugija „Šviesa“, kuriai Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1925-10-26 išdavė leidimą Nr. 20167/25-III laikyti „Spindulingųjų“ vardo amatų ir bendrojo lavinimo mokyklą Vilniuje.[1] Mokykla vadinosi Lenkų „Šviesos“ draugijos „Spindulingųjų“ vardo amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje.

Pagal tikybų ir viešojo švietimo ministro 1928-06-02 potvarkį mokyklos baigimo pažymėjimai buvo prilyginti viešųjų amatų mokyklų baigimo pažymėjimams.[2]

Mokykla buvo likviduota 1936 m. rugsėjo mėn.[3]

2. Lenkų „Šviesos“ draugijos „Spindulingųjų“ vardo drabužių siuvimo mokykla Vilniuje buvo įsteigta, remiantis Tikybų ir viešojo švietimo ministerijos 1927-04-06 leidimu Nr. III-1749/27 ir Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1927-04-12 leidimu Nr. III-8364/27. Mokykla pradėjo veikti 1927-09-01.[4]

Mokykla veikė iki 1939 m.[5] Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

Mokyklų veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, 1932-03-11 įstatymas apie privačias mokymo ir auklėjimo įstaigas, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1932-06-07 potvarkis apie privačias mokyklas ir mokymo įstaigas, kiti teisės aktai.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Lenkų „Šviesos“ draugijos „Spindulingųjų“ vardo amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje buvo trijų klasių vyrų mokymo įstaiga, kurioje moksleiviai įgydavo teorinių ir praktinių profesinių žinių bei bendrąjį išsilavinimą. Mokykla ruošė siuvėjus. Į mokyklą buvo priimami dirbantys vaikinai nuo 15 metų, baigę ne mažiau kaip 4 pradžios mokyklos klases.

2. Lenkų „Šviesos“ draugijos „Spindulingųjų“ vardo drabužių siuvimo mokykla Vilniuje buvo trijų klasių vyrų mokymo įstaiga, kurioje moksleiviai įgydavo siuvėjo specialybę ir bendrąjį išsilavinimą. Į mokyklą buvo priimami baigę ne mažiau kaip 4 pradžios mokyklos klases asmenys.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lenkų „Šviesos“ draugijos „Spindulingųjų“ vardo amatų ir bendrojo lavinimo mokyklos Vilniuje, „Spindulingųjų“ vardo drabužių siuvimo mokyklos Vilniuje dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

Fondo byloje yra įrašas, kad 1949-07-18 fonde buvo 44 saugojimo vienetai.

1952-12-20 į apskaitos dokumentus įrašytas Lenkų draugijos „Światło“ („Šviesa“) „Promienistych“ amatų mokyklos Vilniuje fondo Nr. 255 apyrašas Nr. 1, 44 apskaitos vienetai.

2006 m., nustačius, kad fonde yra 2 mokyklų, priklausiusių draugijai, dokumentai, patikslintas fondo pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Lenkų „Šviesos“ draugijos mokyklos Vilniuje“.

Iš viso fonde Nr. 255 yra 1 apyrašas, 44 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1936 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkų „Šviesos“ draugijos „Spindulingųjų“ vardo amatų ir bendrojo lavinimo mokyklos Vilniuje pedagogų tarybos posėdžių protokolai; mokyklos baigimo pažymėjimai; metų pažymių žurnalai; klasių žurnalai; prašymai priimti į mokyklą ir jų priedai; prašymai leisti laikyti amatų mokyklos baigiamąjį egzaminą eksternu, egzamino išlaikymo pažymėjimai;

prašymai priimti į Lenkų „Šviesos“ draugijos „Spindulingųjų“ vardo drabužių siuvimo mokyklą, mokyklos baigimo pažymėjimai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą; prašymai leisti laikyti egzaminą – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 255 apyraše Nr. 1 įrašyti 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1936 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 971, l. 1–3, 6, 7; b. 2571, l. 161.
[2] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1928, Nr. 9-151.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 5752, l. 14.
[4] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 1926, l. 2; b. 2571, l. 74.
[5] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 7215.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:05