O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 256 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LENKŲ TECHNIKŲ DRAUGIJOS PRIVAČIOS VYRŲ BENDROJO LAVINIMO IR AMATŲ MOKYKLOS VILNIUJE FONDĄ NR. 256

2006-05-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lenkų technikų draugijos technikos kursai (Polskie Stowarzyszenie Techników Kursy Techniczne) (1919-12-15–1920 m.)

Lenkų technikų draugijos Vilniuje žemesnieji technikos kursai (Polskie Stowarzyszenie Techników w Wilnie Nizsze Kursy Techniczne) (1920–1923 m.)

Lenkų technikų draugijos technikos ir bendrojo lavinimo kursai (Stowarzyszenie Techników Polskich Kursy Techniczne Dokształcające) (1923 m.–1925-08-31)

Lenkų technikų draugijos amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje (Szkoła Zawodowa Dokształcająca Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie) (1925-09-01–1935 m.)

Lenkų technikų draugijos privati vyrų bendrojo lavinimo ir amatų mokykla Vilniuje (Prywatna Męska Szkoła Dokształcająca Zawodowa Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie) (1935–1937 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-12-15 pradėjo veiklą Lenkų technikų draugijos technikos kursai. [1]

1920-1923 m. veikė Lenkų technikų draugijos Vilniuje žemesnieji technikos kursai, 1923 m. pavadinti Lenkų technikų draugijos technikos ir bendrojo lavinimo kursais. [2] Tikslios kursų veiklos pradžios ir pavadinimo pakeitimo datos nenustatytos.

Reorganizavus kursus, 1925-09-01 pradėjo veikti Lenkų technikų draugijos amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje. [3] Mokykla buvo privati. Tikybų ir viešojo švietimo ministro 1928-06-02 potvarkiu mokyklos baigimo pažymėjimai buvo prilyginti viešųjų amatų mokyklų baigimo pažymėjimams. [4]

1935 m. pakeisti mokyklos įstatai, mokykla pavadinta Lenkų technikų draugijos privačia vyrų bendrojo lavinimo ir amatų mokykla Vilniuje. [5]

Veiklą iki 1920 m. vidurio prižiūrėjo Vilniaus apygardos mokyklų inspektorius, nuo 1920-10-12 iki 1922-04-06 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas, nuo 1922-05-16 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

Mokyklos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklų sistemą ir švietimą, Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, 1932-03-11 įstatymas apie privačias mokymo ir auklėjimo įstaigas, kiti teisės aktai.

Lenkų technikų draugijos privati vyrų bendrojo lavinimo ir amatų mokykla Vilniuje veikė iki 1937 m. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lenkų technikų draugijos privati vyrų bendrojo lavinimo ir amatų mokykla Vilniuje buvo trijų klasių mokymo įstaiga, kurioje moksleiviai įgydavo teorinių ir praktinių profesinių žinių bei bendrąjį išsilavinimą. Mokykloje veikė mechanikos, elektrotechnikos ir statybos skyriai. Į mokyklą buvo priimami dirbantys jaunuoliai nuo 15 metų, baigę ne mažiau kaip 4 pradžios mokyklos klases.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Lenkų technikų draugijos privačios vyrų bendrojo lavinimo ir amatų mokyklos Vilniuje dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

Fondo byloje yra žinių, kad 1949-07-18 fonde buvo 41 saugojimo vienetas.

1952-11-17 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 165 apskaitos vienetai, 1996 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai. 1952-11-18 sudarytas apyrašas Nr. 2, į jį įrašyta 11 apskaitos vienetų

Iš viso fonde Nr. 256 yra 2 apyrašai, 178 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1937 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti egzaminų komisijos posėdžių protokolai, mokyklos baigimo pažymėjimai, prašymai priimti į mokyklą ir jų priedai, mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą. Prašymai priimti į mokyklą, mokinių asmens bylos susistemintos pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 256 apyraše Nr. 1 įrašyti 167 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1937 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokinių sąrašas, ketvirčių ir metų pažymių žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 256 apyraše Nr. 2 įrašyta 11 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1937 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 501, l. 14.
[2] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 841, l. 15, 16; b. 1302, l. 155.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 1142, l. 246.
[4] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1928, Nr. 9-151.
[5] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 5191, l. 8, 9.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:06