O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 258 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS DAILININKŲ DRAUGIJOS PRIVAČIOS MIŠRIOS DAILIŲJŲ AMATŲ IR PRAMONĖS MOKYKLOS VILNIUJE FONDĄ NR. 258

2006-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Dailininkų draugijos dailiųjų amatų mokykla Vilniuje (Szkoła Rzemiosł Artystycznych Towarzystwa Artystów Plastyków w Wilnie) (1928-09-17–1933-10-19)

Vilniaus dailininkų draugijos privati mišri dailiųjų amatų ir pramonės mokykla Vilniuje (Prywatna Koedukacyjna Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków w Wilnie) (1933-10-20–1936 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1928-09-17 išdavė leidimą Nr. III-33991/28 įsteigti Dailininkų draugijos dailiųjų amatų mokyklą Vilniuje.1 Mokykla dar buvo vadinama Vilniaus dailininkų draugijos dailiųjų amatų mokykla Vilniuje.

1933-10-20 mokykla pavadinta Vilniaus dailininkų draugijos privačia mišria dailiųjų amatų ir pramonės mokykla Vilniuje.2

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-11-21 potvarkis apie amatų mokyklų sistemą, kiti teisės aktai.

Mokykla likviduota 1936 m. 3 Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus dailininkų draugijos privati mišri dailiųjų amatų ir pramonės mokykla Vilniuje buvo trijų klasių mokymo įstaiga, kurioje moksleiviai įgydavo teorinių ir praktinių profesinių žinių ir bendrąjį išsilavinimą. Mokykloje veikė dekoratyvinio dažymo, dekoratyvinės raižybos, audimo, keramikos, žaislų gamybos, drabužių modeliavimo ir siuvimo (modisčių) skyriai. Į mokyklą buvo priimami 13–18 metų asmenys, baigę pradžios mokyklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus dailininkų draugijos privačios mišrios dailiųjų amatų ir pramonės mokyklos Vilniuje dokumentų perdavimo LTSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

Apyrašas Nr. 1 sudarytas 1952-11-13, į jį įrašytas 91 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 258 yra 1 apyrašas, 91 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1928–1936 m. Dokumentai lenkų kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti mokyklos įstatai, leidimas jai veikti, egzaminų komisijos protokolai, mokymo programa, klasių žurnalai, mokyklos baigimo, pameistrio egzamino išlaikymo pažymėjimai, prašymai priimti į mokyklą ir jų priedai, prašymai laikyti pameistrio egzaminą, mokinių sąrašai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Prašymai priimti į mokyklą susisteminti pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 258 apyraše Nr. 1 įrašytas 91 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1928–1936 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 2590, l. 245.

2 LCVA. F. 258, ap. 1, b. 28, l. 2–4.

3 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 5727.

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS DAILININKŲ DRAUGIJOS PRIVAČIOS MIŠRIOS DAILIŲJŲ AMATŲ

IR PRAMONĖS MOKYKLOS VILNIUJE FONDO NR. 258 PERTVARKYMĄ

2014-06- 19 Nr. SA-35

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Informacija apie Vilniaus dailininkų draugijos privačią mišrią dailiųjų amatų ir pramonės mokyklą Vilniuje ir fondą Nr. 258 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-06-08 parengtoje fondo pažymoje Nr. SA- 249/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1952-11-13 sudarytame fondo Nr. 258 veiklos bylų apyraše Nr. 1 įrašyta 91 byla. Apyrašas buvo iš dalies suminis.

2014 m. patobulintos bylų antraštės, patikslintos dokumentų datos. Bylų sisteminimas apyraše nekeistas.

Į apyrašą papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai: byla Nr. 92 ir Nr. 93 (senas apyrašas Nr. 1).

Tobulinimo metu bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

Iš viso fonde Nr. 258 yra 1 apyrašas, 93 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1914–1939 m. Dokumentai lenkų, jidiš kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše papildomai įrašytas dekoratyvinės tapybos skyriaus paskaitų žurnalas.

Apyraše įrašyti mokyklos įstatai, leidimas jai veikti, egzaminų komisijos posėdžių protokolai, mokymo programa, klasių žurnalai, mokyklos baigimo, pameistrio egzamino išlaikymo pažymėjimai, prašymai priimti į mokyklą ir jų priedai, prašymai laikyti pameistrio egzaminą, mokinių sąrašai.

Bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 258 apyraše Nr. 1 įrašyti 93 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1914–1939 m. Dokumentai lenkų, jidiš kalbomis. Dokumentų sudarymo būdai – spaudinys, rankraštis, mašinraštis, nuotraukos.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Alicija Cybulskienė

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:08