O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 261 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SESERŲ SALEZIEČIŲ AMATŲ MOKYKLOS VILNIUJE FONDĄ NR. 261

2007-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Saleziečių mergaičių amatų mokykla Vilniuje (Salezjańska Szkoła Rzemiosł dla Dziewcząt w Wilnie) (1925-12-12–1929-05-22)

Seserų saleziečių amatų mokykla Vilniuje (Szkoła Zawodowa S. S. Salezjanek w Wilnie) (1929-05-23–1935 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija 1925-12-12 išdavė seserų saleziečių vienuolijai Vilniuje leidimą Nr. 21789/25.III TZ. įsteigti ir laikyti žemesniąją moterų amatų mokyklą, kurį vadinosi Saleziečių mergaičių amatų mokykla Vilniuje.1

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos 1929-04-22 raštu Nr. III-10469/29 mokykla nuo 1929-05-23 pavadinta Seserų saleziečių amatų mokykla Vilniuje.2

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija. Veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-11-21 potvarkis apie amatų mokyklų sistemą, kiti teisės aktai.

1935 m. mokykla likviduota, vietoj jos įsteigta Seserų saleziečių privati moterų siuvimo mokykla Vilniuje.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Saleziečių mergaičių amatų mokykla Vilniuje, vėliau - Seserų saleziečių amatų mokykla Vilniuje, buvo 3 klasių mokymo įstaiga, kurioje moksleivės įgydavo teorinių ir praktinių profesinių žinių bei bendrąjį išsilavinimą. Mokykla ruošė siuvėjas. Į mokyklą buvo priimamos merginos nuo 14 metų, baigusios ne mažiau kaip 4 pradžios mokyklos klases.4

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Seserų saleziečių amatų mokyklos Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949-07-18 fonde buvo 42 saugojimo vienetai.

1952-11-18 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 84 apskaitos vienetai. 1996 m. į apyrašą papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 261 yra 1 apyrašas, 88 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1935 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta: leidimas įsteigti mokyklą, pažymių žurnalai, klasių žurnalai, mokyklos baigimo pažymėjimai, moksleivių asmens bylos.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Asmens bylos susistemintos pagal moksleivių pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 261 apyraše Nr. 1 įrašyti 88 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis; yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 261, ap. 1, b. 1.

2 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 4613, l. 9.

3 LCVA. F. 51, ap. 7, b. 803, l. 19. F. 172, ap. 1, b. 5748.

4 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 4613, l. 6; b. 2571, l. 214.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:10