O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 263 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠV. TERESĖS AMATŲ IR BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS VILNIUJE FONDĄ NR. 263

2006-06-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Moterų amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje (Szkoła Zawodowa Dokształcająca Żeńska w Wilnie) (1926 m. sausio mėn.–1926 m. rugsėjo mėn.)

Šv. Teresės moterų amatų ir bendrojo lavinimo mokykla (Szkoła Zawodowa Dokształcająca Żeńska im. św. Teresy) (1926 m. rugsėjo mėn.–1928-12-17)

Šv. Teresės moterų amatų ir bendrojo lavinimo rankdarbių mokykla Vilniuje (Szkoła Zawodowa Dokształcająca Żeńska Robót Ręcznych im. św. Teresy w Wilnie) (1928-12-18–1935 m.)

Šv. Teresės amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje (Szkoła Zawodowa Dokształcająca im. św. Teresy w Wilnie) (1935 m.–1936 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1926 m. sausio mėn. išdavė Jaunimo patronatų sąjungos Vilniaus apygardos skyriui (Okręgowy Oddział Zrzeszenia Patronatów Młodzieży w Wilnie) leidimą įsteigti Moterų amatų ir bendrojo lavinimo mokyklą Vilniuje. Tiksli veiklos pradžios data nenustatyta.

1926-09-07 mokyklos direkcija kreipėsi į Vilniaus mokyklų apygardos kuratoriją prašydama suteikti mokyklai Šv. Teresės vardą. Nuo 1926 m. rugsėjo mėn. dokumentuose mokykla vadinama Šv. Teresės moterų amatų ir bendrojo lavinimo mokykla.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1928-12-18 išdavė Jaunimo patronatų sąjungos Vilniaus apygardos skyriui (dar vadintam Lenkų jaunimo sąjunga Vilniuje) leidimą Nr. III-37108/28 laikyti Šv. Teresės moterų amatų ir bendrojo lavinimo rankdarbių mokyklą Vilniuje ir patvirtino mokyklos įstatus.[1]

Tikybų ir viešojo švietimo ministro 1929-07-06 potvarkiu mokyklos baigimo pažymėjimai buvo prilyginti viešųjų amatų mokyklų baigimo pažymėjimams.[2]

Mokyklos pavadinimas 1930–1934 m. dokumentuose įvairuoja: ji buvo vadinama Lenkų jaunimo sąjungos Vilniuje Šv. Teresės moterų amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje ir Šv. Teresės moterų amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje.

Nuo 1934-07-16 pasikeitė mokyklą išlaikiusios organizacijos pavadinimas: Lenkų jaunimo sąjunga Vilniuje pavadinta Jaunų moterų katalikių draugija Vilniuje (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Wilnie).

Mokykla nuo 1935/36 mokslo metų pradžios buvo vadinama Šv. Teresės amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje.[3]

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija. Mokyklos veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, 1932-03-11 įstatymas apie privačias mokyklas ir mokymo ir auklėjimo įstaigas, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1932-06-07 potvarkis apie privačias mokyklas ir mokymo įstaigas, kiti teisės aktai.

Mokykla buvo likviduota 1936 m. rugsėjo mėn.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Šv. Teresės amatų ir bendrojo lavinimo mokykla Vilniuje buvo trijų klasių moterų mokymo įstaiga, kurioje moksleivės įgydavo teorinių ir praktinių profesinių žinių bei bendrąjį išsilavinimą. Mokykloje buvo mokoma siūti, megzti, siuvinėti, gaminti kepures, skrybėles. Į mokyklą buvo priimamos dirbančios merginos nuo 15 metų, baigusios ne mažiau kaip 4 pradžios mokyklos klases.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šv. Teresės amatų ir bendrojo lavinimo mokyklos Vilniuje dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

Fondo byloje yra įrašas, kad 1949-07-17 fonde buvo 33 saugojimo vienetai.

Į apskaitos dokumentus fondo Nr. 263 apyrašas Nr. 1, 46 apskaitos vienetai įrašyti 1952-12-23. 1996 m. į apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 263 yra 1 apyrašas, 47 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1936 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti klasių, metų pažymių žurnalai, mokyklos baigimo pažymėjimai, prašymai priimti į mokyklą, mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą. Mokyklos baigimo pažymėjimai, prašymai priimti į mokyklą, mokinių asmens bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 263 apyraše Nr. 1 įrašyti 47 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1936 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) F. 172, ap. 1, b. 1313, l. 1,2, 13, 29; b. 1302, l. 69, 70, 103.
[2] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1929, Nr. 9-121.
[3] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 1313, l. 48, 59; b. 5192, l. 16, 17.
[4] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 5756; b. 5752, l. 14.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:12