O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 267 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS PRAMONĖS AMATŲ MOKYKLOS NAUJOJOJE VILNIOJE FONDĄ NR. 267

2006-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Mokomosios dirbtuvės Naujojoje Vilnioje (Warsztaty Szkolne w Nowo-Wilejce) (1921 m. liepa–1921-10-31)

Amatų mokykla Naujojoje Vilnioje (Szkoła Rzemieślnicza w Nowej Wilejce) (1921-11-01–1922-12-31)

Valstybinė pramonės amatų mokykla Naujojoje Vilnioje (Państwowa Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa w Nowej Wilejce) (1923-01-01–1926-12-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1921 m. liepos mėn. pradėjo veiklą Mokomosios dirbtuvės Naujojoje Vilnioje. 1921-11-01 vietoje jų pradėjo veikti Amatų mokykla Naujojoje Vilnioje, kurią išlaikė švietimo draugija „Polska Macierz Szkolna“.1

Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro potvarkiu Amatų mokykla Naujojoje Vilnioje 1923-01-01 buvo suvalstybinta, pavadinta Valstybine pramonės amatų mokykla Naujojoje Vilnioje.2

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas, nuo 1922-05-16 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

Valstybinė pramonės amatų mokykla Naujojoje Vilnioje likviduota 1926-12-01.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinė pramonės amatų mokykla Naujojoje Vilnioje buvo trijų klasių vyrų mokymo įstaiga, kurioje moksleiviai įgydavo teorinių ir praktinių profesinių žinių bei bendrąjį išsilavinimą. Mokykla ruošė šaltkalvius, kalvius, stalius, dailides. Į mokyklą buvo priimami asmenys, baigę ne mažiau kaip 4 pradžios mokyklos klases.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valstybinės pramonės amatų mokyklos Naujojoje Vilnioje fondo dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1949-07-18 fonde buvo 49 saugojimo vienetai.

Į apskaitos dokumentus 1952-12-23 įrašytas apyrašas Nr. 1, 18 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 267 yra 1 apyrašas, 18 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1938 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra Vilniaus Jėzuitų gimnazijos veiklos 1936–1938 m. byla, priklausanti fondui Nr. 190.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Tikybų ir viešojo švietimo ministerijos, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos tvarkomieji dokumentai, biudžeto parengimo dokumentai, mokesčio už mokslą mokėjimo registracijos knyga, pajamų ir išlaidų knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 267 apyraše Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 199, l. 16, 28.

2 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (toliau – DU MWR i OP), 1923, Nr. 10-80.

3 DU MWR i OP, 1926, Nr. 15-199.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:20