O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 268 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVIETIMO DRAUGIJOS „POLSKA MACIERZ SZKOLNA“ MOTERŲ PROFESINIŲ MOKYKLŲ NAUJOJOJE VILNIOJE FONDĄ NR. 268

2006-09- Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Švietimo draugijos „Polska Macierz Szkolna“ ratelio moterų amatų kursai Naujojoje Vilnioje (Żeńskie Kursy Zawodowe Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Nowej Wilejce) (1921-12-15–1923-02-13)

Moterų amatų kursai Naujojoje Vilnioje (Żeńskie Kursy Zawodowe w Nowej Wilejce) (1923-02-14–1923-09-14)

Švietimo draugijos „Polska Macierz Szkolna“ ratelio moterų amatų mokykla Naujojoje Vilnioje (Żeńska Szkoła Zawodowa Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Nowej-Wilejce) (1923-09-15–1928-02-28)

Žemesnioji moterų amatų mokykla Naujojoje Vilnioje (Niższa Szkoła Zawodowa Żeńska w Nowej-Wilejce) (1928-02-29–1932 m. gruodis)

Švietimo draugijos „Polska Macierz Szkolna“ ratelio moterų amatų mokykla Naujojoje Vilnioje (Żeńska Szkoła Zawodowa Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Nowej-Wilejce) (1932 m. gruodis–1937 m.)

2. Švietimo draugijos „Polska Macierz Szkolna“ privati moterų namų ūkio mokykla Naujojoje Vilnioje (Prywatna Żeńska Szkoła Przysposobienia Gospodarczego Polskiej Macierzy Szkolnej w Nowej-Wilejce) (1935-12-04–1937 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Švietimo draugijos „Polska Macierz Szkolna“ ratelio moterų amatų kursai Naujojoje Vilnioje buvo įsteigti remiantis Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamento 1921-12-15 leidimu. Kursai pradėjo veikti 1922-01-09. 1

1923-02-14 Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija išdavė draugijos „Polska Macierz Szkolna“ rateliui Naujojoje Vilnioje leidimą Nr. 2290/23 D/III įsteigti Moterų amatų kursus Naujojoje Vilnioje.

1923-09-15 ministerija patvirtino Švietimo draugijos „Polska Macierz Szkolna“ ratelio moterų amatų mokyklos Naujojoje Vilnioje įstatus, kuriuose nurodyta, kad mokykla įsteigta remiantis tuo pačiu ministerijos leidimu kaip ir kursai.

1928-02-29 Tikybų ir viešojo švietimo ministerija išdavė draugijos „Polska Macierz Szkolna“ rateliui Naujojoje Vilnioje leidimą Nr. III.Z.1086/28 įsteigti ir laikyti Žemesniąją moterų amatų mokyklą Naujojoje Vilnioje.

1932 m. gruodžio mėn. mokykla pavadinta Švietimo draugijos „Polska Macierz Szkolna“ ratelio moterų amatų mokykla Naujojoje Vilnioje.2

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas, nuo 1922-05-16 – Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

2. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija 1935-12-04 išdavė leidimą Nr. III-39763/35 įsteigti Švietimo draugijos „Polska Macierz Szkolna“ privačią moterų namų ūkio mokyklą Naujojoje Vilnioje.3

Mokyklos veiklą prižiūrėjo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

Švietimo draugijos „Polska Macierz Szkolna“ ratelio moterų amatų mokyklos ir Švietimo draugijos „Polska Macierz Szkolna“ privačios moterų namų ūkio mokyklos Naujojoje Vilnioje veiklą reglamentavo 1932-03-11 įstatymas apie mokyklų sistemą, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1933-11-21 potvarkis apie amatų mokyklų sistemą, kiti teisės aktai.

Mokyklos likviduotos 1937 m.4

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Švietimo draugijos „Polska Macierz Szkolna“ ratelio moterų amatų mokykla Naujojoje Vilnioje buvo trijų klasių mokymo įstaiga, kurioje moksleivės įgydavo teorinių ir praktinių profesinių žinių bei bendrąjį išsilavinimą. Mokykla ruošė siuvėjas. Į mokyklą buvo priimamos merginos nuo 14 metų, baigusios ne mažiau kaip 4 pradžios mokyklos klases.

2. Švietimo draugijos „Polska Macierz Szkolna“ privati moterų namų ūkio mokykla Naujojoje Vilnioje buvo vienos klasės mokymo įstaiga, kurioje moksleivės įgydavo žinių apie namų ūkio tvarkymą ir praktinių įgūdžių. Į mokyklą buvo priimamos 14–17 metų merginos, baigusios pradžios mokyklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Švietimo draugijos „Polska Macierz Szkolna“ ratelio moterų amatų mokyklos ir Švietimo draugijos „Polska Macierz Szkolna“ privačios moterų namų ūkio mokyklos Naujojoje Vilnioje dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

1952-11-25 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 180 apskaitos vienetų.

2006 m. nustatyta, kad apyraše įrašyti dviejų mokyklų veiklos dokumentai. 2006-09-22 patikslintas fondo pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas Švietimo draugijos „Polska Macierz Szkolna“ moterų profesinės mokyklos Naujojoje Vilnioje“.

Iš viso fonde Nr. 268 yra 1 apyrašas, 180 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1937 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo draugijos „Polska Macierz Szkolna“ ratelio moterų amatų mokyklos ir Švietimo draugijos „Polska Macierz Szkolna“ privačios moterų namų ūkio mokyklos Naujojoje Vilnioje įstatai; leidimas įsteigti namų ūkio mokyklą; pažymių žurnalai; moksleivių, mokytojų sąrašai; pradžios, amatų, namų ūkio mokyklų baigimo, pameistrio egzamino išlaikymo pažymėjimai; moksleivių asmens bylos.

Veiklos bylos susistemintos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Asmens bylos, mokyklų baigimo pažymėjimų bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 268 apyraše Nr. 1 įrašyta 180 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1937 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 841, l. 112, 109.

2 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 1474, l. 14, 18, 33, 35, 37.

3 LCVA. F. 268, ap. 1, b. 1, l. 1.

4 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 6385.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:21