O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 293 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

AUKŠTESNIOSIOS KULTŪRTECHNIKOS IR GEODEZIJOS MOKYKLOS FONDĄ NR. 293

2009-10- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Aukštesnioji kultūrtechnikų mokykla (1927-10-03–1938-08-31)

Vidurinė kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla (1938-09-01–1942 m. kovo mėn.)

Aukštesnioji kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla (1942 m. kovo mėn.–1945 m. [rugpjūčio mėn.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Aukštesnioji kultūrtechnikų mokykla įsteigta 1927-10-03.1 Teisės akto, kuriuo vadovaujantis mokykla įsteigta, nerasta. Mokykla veikė Kėdainiuose.

Mokykla buvo pavaldi Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamentui.

Aukštesnioji kultūrtechnikų mokykla savo veikloje vadovavosi 1926-05-22 Aukštesniųjų specialinių žemės ūkio mokyklų įstatymu, 1929-04-16 Aukštesniosios kultūrtechnikų mokyklos įstatais,2 Žemės ūkio ministerijos instrukcijomis ir nurodymais.

Aukštesnioji kultūrtechnikų mokykla nuo 1938-09-01 buvo pertvarkyta į Vidurinę kultūrtechnikos ir geodezijos mokyklą. Mokyklos statutas paskelbtas 1938-10-07.3 Mokykla ir toliau veikė Kėdainiuose.

Vidurinė kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla buvo pavaldi Žemės ūkio ministerijos Melioracijos departamentui.

Mokykla savo veikloje vadovavosi 1937-11-30 Žemesniųjų ir vidurinių specialinių mokyklų ir kursų įstatymu,4 1938-10-07 Vidurinės kultūrtechnikos ir geodezijos mokyklos statutu, Žemės ūkio ministerijos ir Melioracijos departamento instrukcijomis bei nurodymais.

Nuo 1940-08-26 Vidurinė kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla buvo pavaldi Lietuvos TSR žemės ūkio liaudies komisariato Žemės ūkio švietimo valdybai.5

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Vidurinė kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla veiklą tęsė.

Vidurinė kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla nuo 1942 m. kovo mėn. pavadinta Aukštesniąja kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla. Teisės aktų, kuriais vadovaujantis buvo pakeistas mokyklos pavadinimas, nerasta.

Vidurinė kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla, vėliau – Aukštesnioji kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla buvo pavaldžios Lietuvos generalinės srities Žemės ūkio vadybos Melioracijos departamentui, vėliau – Žemės ūkio politikos departamentui.

Aukštesnioji kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla 1945 m. buvo reorganizuota į Kauno žemės ūkio technikumą. Mokyklos laisvai samdyti mokytojai nuo 1945-07-01 atleisti.

Aukštesniosios kultūrtechnikos ir geodezijos mokyklos direktoriaus paskutinis įsakymas išleistas 1945-08-08.6

 

Sudarytojo funkcijos

 

Aukštesnioji kultūrtechnikos mokykla, Vidurinė kultūrtechnikos ir geodezijos, Aukštesnioji kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla ruošė kvalifikuotus žemės matavimo ir žemės ūkio melioracijos specialistus. Į mokyklą buvo priimami sveiki vyrai iki 25 m., baigę ne mažiau negu 6 klasių gimnazijos arba jai tolygios mokyklos kursą ir išlaikę matematikos ir lietuvių kalbos stojamuosius egzaminus. Mokslas truko trejus metus.

Mokykloje buvo dėstoma geodezija, žemės ir miškų ūkio melioracija, žemės ūkio pastatų ir tiltų statyba, pievų ir pelkių kultūra, žemės tvarkymas ir kiti specialieji bei bendrojo lavinimo dalykai. Vasaros metu mokiniai atlikdavo lauko darbų praktiką. Baigę mokymo kursą ir išlaikę baigiamuosius egzaminus mokiniai įgydavo kultūrtechniko ir geodezininko profesijas bei teisę stoti į aukštąsias žemės ūkio ir technikos mokyklas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kėdainių aukštesniosios kultūrtechnikos mokyklos fondo dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas. Kauno miesto valstybiniame archyve dokumentai gauti 1956 m.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1976-10-07 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 426 Kėdainių aukštesniosios kultūrtechnikos mokyklos fondo Nr. R-283 bylas įrašytas į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve fondui duotas Nr. 293.

2009 m. patikslintas fondo pavadinimas – Aukštesnioji kultūrtechnikos ir geodezijos mokykla.

Iš viso fonde Nr. 293 yra 2 apyrašai, 426 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti mokyklos direktoriaus įsakymai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokslo metų eigos pažymių lapai, trimestrų ir metinių pažymių lentelės, mokiniams išduotų atestatų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 79 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal mokinių pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 347 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra mokinių nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė1 Žemės ūkio ministerijos 1918-1938 m. metraštis. 1939 m., l. 367. www.kedainiai.lt/go.php/lit/svietimas ir kultura/422

2 Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1926 m., Nr.226–1473; 1929 m., Nr.297–1980.

3 V.Ž., 1938 m., Nr. 622-4421, Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1250, ap. 9, b. 386, l. 138, 145.

4 V.Ž., 1937 m., Nr. 592–4128.

5 LCVA. F. 293, ap. 1, b. 6, l. 4.

6 LCVA. F. 293, ap. 1, b. 7, l. 3 a.p.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:22