O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 553 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO PREKYBOS MOKYKLŲ FONDĄ NR. 553

2009-10- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos prekybos kursai-mokykla (1931-02-15–1932-03-31)

Kauno Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos dvejų metų prekybos kursai (1932-04-01–1936-01-01)

Lietuvių verslininkų sąjungos Kauno prekybos mokykla (1936-01-01–1939-10-01)

2. Kauno valstybinė vidurinė prekybos mokykla (1938-08-20–1940-12-31)

Kauno pilnoji vidurinė ekonominė mokykla (1941-01-01–1941-08-31)

Kauno valstybinė vidurinė prekybos mokykla (1941-09-01–1942-08-31)

Kauno aukštesnioji prekybos mokykla (1942-09-01–1944 m. [rugpjūčio mėn.])

Kauno vidurinė ekonominė mokykla (1944 m. rugsėjo mėn.–[1945 m.])

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Švietimo ministras 1931-03-26 įsakymu C/Nr. 7 Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungai leido nuo 1931-02-15 Kaune įsteigti dvejų metų prekybos kursus. Kursai pavadinti Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos prekybos kursais-mokykla. Dokumentuose dar vartojamas Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos prekybos kursų pavadinimas.

Prekybos kursai-mokykla savo veikloje vadovavosi 1929-10-04 Amatų mokslo įstatymu,1 1931 m. prekybos mokyklos statutu ir mokymo programomis.

Švietimo ministras 1932-05-13 įsakymu C/Nr. 17 panaikino 1931-03-26 įsakymą C/Nr. 7 ir leido Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungai nuo 1932-04-01 įsteigti Kauno lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos dvejų metų prekybos kursus.2

Prekybos kursus išlaikė Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjunga, mokymąprižiūrėjo ir lėšas mokytojų atlyginimams skyrė Švietimo ministerija.

Prekybos kursai savo veikloje vadovavosi 1929-10-04 Amatų mokslo įstatymu, 1932-05-10 Kauno dvejų metų prekybos kursų statutu bei mokymo programomis,3 kitais teisės aktais.

Švietimo ministro 1936-01-09 įsakymu K.D./Nr. 1 Kauno lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos dvejų metų prekybos kursai nuo 1936-01-01 buvo uždaryti ir nuo tos pat dienos įsteigtaLietuvių verslininkų sąjungos Kauno prekybos mokykla.4Mokyklą išlaikė Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjunga (Verslininkų sąjunga). Švietimo ministerija skyrė pašalpas pedagogų atlyginimams išmokėti ir mokslo priemonėms įsigyti.

Dokumentuose Kauno prekybos mokykla dar vadinama Kauno vidurine prekybos mokykla.

Savo veikloje mokykla vadovavosi 1934-09-01 Prekybos mokykloms steigti, 1937-11-24 Žemesniųjų ir vidurinių specialinių mokyklų ir kursų įstatymais,5 1935-12-12 patvirtintu Kauno prekybos mokyklos statutu ir mokymo programomis.6

Švietimo ministro 1939-09-20 įsakymu C/Nr. 50 Lietuvių verslininkų sąjungos Kauno prekybos mokykla nuo 1939-10-01 buvo uždaryta.7

2. Švietimo ministro 1938-08-26 įsakymu C/Nr. 31 nuo 1938-08-20 buvo įsteigta Kauno valstybinė vidurinė prekybos mokykla.8 Mokykla buvo pavaldi Švietimo ministerijai.

Kauno valstybinė vidurinė prekybos mokykla savo veikloje vadovavosi 1934-09-01 Prekybos mokykloms steigti, 1937-11-24 Žemesniųjų ir vidurinių specialinių mokyklų ir kursų įstatymais, kitais teisės aktais.

Nuo 1940-08-27 Kauno valstybinė vidurinė prekybos mokykla buvo pavaldi Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato Specialinių mokyklų valdybai.

Švietimo liaudies komisaro 1940-12-19 įsakymu C/Nr. 90 Kauno valstybinė prekybos mokykla nuo 1941-01-01 pavadinta Kauno pilnąja vidurine ekonomine mokykla.9

Vadovaujantis švietimo generalinio tarėjo 1941-11-24 įsakymu C/Nr. 15 Kauno pilnoji vidurinė ekonominė mokykla nuo 1941-09-01 pavadinta Kauno valstybine vidurine prekybos mokykla.

Vadovaujantis švietimo generalinio tarėjo 1942-08-13 įsakymu C/Nr. 32 Kauno valstybinės vidurinės prekybos mokyklos Buhalterijos skyrius nuo 1942-09-01 pavadintas Kauno aukštesniąja prekybos mokykla, o Prekybos skyrius – Trimete prekybos mokykla.10

Kauno valstybinė vidurinė prekybos mokykla, Kauno aukštesnioji prekybos mokykla buvo pavaldžios Švietimo vadybai.

Nuo 1944 m. rugsėjo mėn. Kauno aukštesnioji prekybos mokykla vėl buvo pavadinta Kauno vidurine ekonomine mokykla ir veiklą tęsė. Mokyklos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1945 m. mokykla dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

1. Kauno Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjungos dvejų metų prekybos kursai, Lietuvių verslininkų sąjungos Kauno prekybos mokykla ruošė prekybininkus ir tarnautojus prekybos įmonėms.

Į kursus, vėliau mokyklą buvo priimami abiejų lyčių asmenys baigę keturias gimnazijos klases arba tolygų kitų mokyklų kursą. Mokslas truko dvejus metus. Kursuose, vėliau mokykloje buvo dėstoma bendras prekybos mokslas, prekybos įmonių organizavimas ir valdymas, buhalterija, kooperacija, reklama, teisės pagrindai, mašinraštis ir kt. specialieji bei bendrojo lavinimo dalykai. Praktika buvo atliekama prekybos, pramonės, kredito, transporto, kooperacijos ir kt. įmonėse.

2. Kauno valstybinė vidurinė prekybos mokykla ruošė prekybininkus ir tarnautojus prekybos įmonėms. Mokykloje veikė Prekybos ir Buhalterijosskyriai.

Į mokyklos Prekybos (žemesnįjį) skyrių buvo priimami asmenys baigę šešias pradžios mokyklos klases, o į Buhalterijos (aukštesnįjį) skyrių – baigę keturias gimnazijos klases, vidurinę arba jai tolygią mokyklą. Mokslas truko trejus metus, buvo dėstomi specialieji dalykai: prekyba ir jos politika, prekybinė matematika, prekių mokslas, privatinio ūkio organizacija, tvarkymas ir valdymas; buhalterija, prekybos korespondencija, mašinraštis, stenografija ir kt.

Kauno aukštesniosios prekybos mokyklos, Kauno vidurinės ekonominės mokyklos funkcijos liko tos pačios.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Fondo dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949 m. apskaitos dokumentuose buvo įrašytas Kauno dvejų metų prekybos kursų fondas Nr. 553, kuriame buvo 1 neaprašytas saugojimo vienetas.

1952 m. sudarytas fondo apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

[1953–1964 m.] papildomai į apyrašą įrašytos 3 bylos.

1965 m., sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, papildomai į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966-04-16 iš Vilniaus kooperatinio technikumo perėmė 138 Kauno valstybinės vidurinės prekybos mokyklos neaprašytas bylas.

1967 m. fondas buvo pertvarkytas: sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 159 apskaitos vienetai.

1987 m. papildomai į apyrašą įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Kauno prekybos mokyklos“.

Iš viso fonde Nr. 553 yra 1 apyrašas, 160 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1945 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sudarymo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, yra nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai,

Lietuvos verslininkų sąjungos Kauno dvejų metų kursų, vėliau Kauno prekybos mokyklos statutas ir mokymo programos, pamokų paskirstymo lentelės ir tvarkaraščiai, pedagogų tarybos posėdžių, baigiamųjų egzaminų protokolai, baigiamųjų egzaminų rašomieji darbai, kursų, mokyklos baigimo pažymėjimai, mokytojų ir mokinių sąrašai, asmenų prašymai priimti mokytis ir kiti asmens dokumentai, tarnautojų algų lapai.

Kauno valstybinės vidurinės prekybos mokyklos,Kauno pilnosios vidurinės ekonominės mokyklos, Kauno aukštesniosios prekybos mokyklos direktoriaus įsakymai, pedagogų posėdžių, baigiamųjų egzaminų protokolai, baigiamųjų egzaminų rašomieji darbai, mokslo baigimo pažymėjimai, susirašinėjimo mokinių praktikos atlikimo, administraciniais bei ūkio klausimais dokumentai, mokinių, tarnautojų sąrašai, mokinių asmens dokumentai, asmenų prašymai priimti į mokyklą ir jų asmens dokumentai, priimtų mokinių registracijos knygos, trimestrų ir klasių žurnalai, mokytojų ir tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą, mokytojų ir tarnautojų asmens bylos – pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 553 apyraše Nr. 1 įrašyta 160 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1945 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra mokinių nuotraukų.

 

Vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė1 Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1929 m., Nr. 308-2076.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 8, b. 148, l. 112, 235; F. 605, ap. 2, b. 144, l. 34, 35, 38, 45.

3 LCVA. F. 605, ap. 2, b. 152.

4 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 222, l. 73 a. p.

5 V.Ž. 1929 m., Nr.308 – 2076; 1934 m., Nr.458 – 3192; 1937 m., Nr.592 – 4128.

6 LCVA. F. 391, ap. 5, b. 74.

7 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 343, l. 120 a.p.; F. 553, ap. 1, b. 17,l. 130.

8 LCVA. F. 391, ap. 8, b. 343, l. 35 a.p.

9 LCVA. F. 553, ap. 1, b. 17, l. 88.

10 LCVA. F.553, ap. 1, b. 17, l. 60 a. p., 14; b. 38, l. 150.

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO PREKYBOS MOKYKLŲ FONDO NR. 553 PAPILDYMĄ

2011-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Kauno prekybos mokyklų fondą Nr. 553 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009-10-29 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-315.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011 m. Lietuvos centriniame valstybės archyve buvo rastos neaprašytos Kauno prekybos mokyklų mokytojų asmens bylos.

2011 m. balandžio mėn. dokumentai sutvarkyti. Buvo sudarytos 22 bylos ir įrašytos į apyrašo Nr. 1 tęsinį. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1945 m.

Iš viso fonde Nr. 553 yra 1 apyrašas, 182 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1945 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytos Kauno vidurinės ekonominės mokyklos mokytojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 22 apskaitos vienetai, dokumentų chronologinės ribos 1941–1945 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Iš viso fondo Nr. 553 apyraše Nr. 1 įrašyti 182 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:28