O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 778 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO VALSTYBINIŲ AMATŲ MOKYKLŲ FONDĄ NR. 778

2014-06-23 Nr. SA -39

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Panevėžio vidurinė valdžios amatų mokykla (1927-05-04–1938 m.).

Panevėžio I valstybinė amatų mokykla (1938–1945 m.)

2. Panevėžio vidurinė mergaičių amatų – ruošos mokykla (1927–1939 m.)

Panevėžio II valstybinė amatų mokykla (1940–1945 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1. Panevėžio vidurinė valdžios amatų mokykla veiklą pradėjo 1927-05-04.1 Tiksli data, kada Panevėžio vidurinė valdžios amatų mokykla pavadinta Panevėžio I valstybine amatų mokykla, nenustatyta. 1932 m. dokumentuose mokykla dar vadinama Panevėžio vidurine amatų mokykla.

2. Tiksli Panevėžio vidurinės mergaičių amatų - ruošos mokyklos veiklos pradžios data nenustatyta. 1927 m. mokykla jau veikė. Tiksli data, kada Panevėžio vidurinės mergaičių amatų - ruošos mokykla pavadinta Panevėžio II valstybine amatų mokykla, nenustatyta. 1932 m. dokumentuose mokykla dar vadinama Panevėžio vidurine mergaičių amatų - ruošos mokykla.

Tiksli data, kada Panevėžio I ir II valstybinės amatų mokyklos baigė veiklą, nenustatyta.

Panevėžio vidurinės valdžios amatų mokyklos ir Panevėžio vidurinės mergaičių amatų – ruošos mokyklos veiklą reglamentavo 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1929-10-04 „Amatų mokslo įstatymas“, 1938-01-01 „Žemesniųjų ir vidurinių specialinių mokyklų ir kursų įstatymas“2, kiti teisės aktai.

Mokyklų veiklą iki 1940-08-26 prižiūrėjo Švietimo ministerija; 1940-08-27–1941-06-22, 1944–1945 m. - Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatas; 1941-08-18–1944 m. - Švietimo vadyba.

 

Sudarytojo funkcijos

 

1. Panevėžio I valstybinė amatų mokykla buvo amatų mokymo įstaiga.

Į mokyklą buvo priimami ne jaunesni kaip 14 metų amžiaus asmenys. Mokykla ruošė kvalifikuotus pramonės įmonių specialistus ir savarankiškus amatininkus. 1934 m. mokykloje veikė stalių, dailidžių, metalininkų, elektromonterių skyriai. 1941–1945 m. mokykloje veikė stalių, medžio apdirbimo (baldų), dailidžių, mūrininkų, metalininkų, elektrotechnikų skyriai, instaliatorių ir elektromechanikų poskyriai.

Asmenims baigusiems mokyklą buvo išduodamas pažymėjimas ir suteikiamas amatininko vardas.

2. Panevėžio II valstybinė amatų mokykla buvo mergaičių amatų mokymo įstaiga.

Į mokyklą buvo priimamos ne jaunesnės kaip 14 metų amžiaus mergaitės. Mokykla ruošė kvalifikuotas namų šeimininkes, įmonių specialistes ir savarankiškas amatininkes. Mokykloje veikė namų ruošos, siuvimo, audimo, audimo – nėrimo, dailės darbų skyriai.

Baigusioms mokyklą buvo išduodamas pažymėjimas ir suteikiamas amatininkės vardas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2013-06-25 Dokumentų perdavimo aktais Nr. GF-9 ir Nr. GF - 11 iš Panevėžio apskrities archyvo perėmė 106 Panevėžio I valstybinės amatų mokyklos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1 ir 11 Panevėžio II valstybinės amatų mokyklos bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

LCVA buvo sudarytas Panevėžio valstybinių amatų mokyklų jungtinis fondas Nr. 778. Apyraše Nr. 1 įrašyti 106, o apyraše Nr. 2 – 11 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 778 yra 2 apyrašai, 117 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1945 m. Dokumentai lietuvių, latvių, lenkų, lotynų, rusų ir vokiečių kalbomis.

 

Panevėžio I valstybinės amatų mokyklos veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta amatų mokyklų tvarkymo taisyklės, nurodymai ir mokymo dalykų programos, pedagogų tarybos, egzaminų komisijų posėdžių protokolai, susirašinėjimo mokyklos įrengimo, aprūpinimo inventoriumi, statybinių medžiagų tiekimo, mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo ir kitais administraciniais, ūkio, finansų klausimais dokumentai, mokinių sąrašai, mokinių prašymai priimti į mokyklą, mokslo baigimo pažymėjimai, baigusiųjų mokinių pažymėjimų dublikatai, pamokų ir pridedamųjų pareigų paskirstymo lentelės, mokytojų bei aptarnaujančiojo personalo asmens bylos, mokytojų tarnybos lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, asmens bylos – abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 106 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Panevėžio II valstybinės amatų mokyklos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti mokinių asmens dokumentai, pradžios mokslo baigimo, sveikatos pažymėjimai, metrikų ištraukos, mokyklos baigimo pažymėjimų nuorašai, pažymėjimų dublikatų nuorašai, mokinių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1945 m. Dokumentai lietuvių, latvių, lenkų, lotynų, rusų ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Nijolė Juodzevičiūtė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 778, ap. 1, b. 2, l. 1 a. p.

2 Vyriausybės žinios, 1925 m., Nr. 190 – 1289; 1929 m., Nr. 308 – 2076; 1937 m., Nr. 592 - 4128.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 15:50